Steinerbarnehagene i verden

Det finnes steinerbarnehager og steinerskoler over hele verden. Hvordan kan det forklares at en hundre år gammel pedagogisk filosofi med røtter i den tyske idealismen kan bli virkeliggjort på alle kontinenter og i så forskjellige kulturer?

Vi tror det er noe universelt ved steinerpedagogikkens syn på menneskets verdighet og muligheter. Våre allsidige pedagogiske metoder, sansen for kvalitet, ydmykheten overfor enkeltindividet og troen på lokalsamfunnets kraft ligger alle til rette for at steinerskoler kan realiseres uavhengig av kultur, historie og religion. Steinerpedagogikken kan ikke kopieres, den må skapes ut fra menneskene som vil den, deres kultur og historie. Grunnlaget må være et menneskesyn som forutsetter grenseløse muligheter for hva et menneske kan være, bli og utrette.

Steinerbarnehagene er medlemmer av det internasjonale steinerbarnehageforbundet: IASWECE. På IASWECE sine nettsider finner du oversikt over steinerbarnehagene i verden, nyheter fra ulike land og spennende inspirasjon.

Steinerbarnehager internasjonalt
IASWECE er navnet på det internasjonale forbundet for steinerbarnehager i verden.
Nyttige lenker