Steinerbarnehageforbundet

Steinerbarnehageforbundet i Norge er en interesseorganisasjon for alle Steinerbarnehager i Norge. Vi jobber med utvikling og synliggjøring av steinerpedagogikken som et pedagogisk alternativ blant landets barnehager. Sammen med medlemsbarnehagene og Steinerhøyskolen arrangerer vi kurs og konferanser om steinerpedagogikk.

Førsteklassepedagogene ved steinerskolene er også tilknyttet vårt forbund og vi har et tett samarbeide med Steinerskoleforbundet i Norge.  Vi er medlem av International Association for Steiner / Waldorf Early Childhood Education som er en verdensomspennende organisasjon for steinerbarnehager.

Steinerbarnehageforbundet_vedtekter.pdf


Kurs og konferanser

Steinerbarnehagehagene i Norge har dannet et nettverk for kompetanseutvikling og arrangerer  nasjonale samlinger der alle steinerbarnehager er invitert til å delta. Samlingene arrangeres i partnerskap mellom Steinerbarnehagene og Steinerhøyskolen med støtte fra Rekomp-ordningen.

Barnehagestevnet

Barnehagestevnet 2023

Dato for neste års stevne er 27. – 29. april 2023 og sted er Kristiansand. Mer informasjon finner du her Barnehagestevnet 2023 – æ siår d bare

 

Kontaktinfo
Steinerbarnehageforbundet
Josefinesgate 12
0351 Oslo
(+47) 90 97 41 30
forbundet@steinerbarnehage.no
Medarbeider
Styre