Steinerbarnehageforbundet

Steinerbarnehageforbundet i Norge er en interesseorganisasjon for alle Steinerbarnehager i Norge. Vi jobber med utvikling og synliggjøring av steinerpedagogikken som et pedagogisk alternativ blant landets barnehager. Sammen med medlemsbarnehagene og Steinerhøyskolen arrangerer vi kurs og konferanser om steinerpedagogikk.

Førsteklassepedagogene ved steinerskolene er også tilknyttet vårt forbund og vi har et tett samarbeide med Steinerskoleforbundet i Norge.  Vi er medlem av International Association for Steiner / Waldorf Early Childhood Education som er en verdensomspennende organisasjon for steinerbarnehager.

Steinerbarnehageforbundet_vedtekter.pdf


Kurs og konferanser

Steinerbarnehagehagene i Norge har dannet et nettverk for kompetanseutvikling og arrangerer 4 nasjonale samlinger i barnehageåret 21/22. Tema for kompetanseutviklingen: et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning. Samlingene arrangeres i partnerskap mellom Steinerbarnehagene og Steinerhøyskolen med støtte fra Rekomp-ordningen.

Barnehagestevnet

Hvert år møtes kolleger fra hele landet på et stort barnehagestevne. Barnehagene rullerer på å arrangere stevnet og prege stevnets innhold og form med det særegne fra deres kollegium og område. Spennende foredragsholdere fra Norge og utlandet, varierte arbeidsgrupper og møter med medarbeidere fra andre steinerbarnehager gir gode muligheter for både faglig utvikling og nettverksbygging.

Steinerbarnehagestevnet 2022 arrangeres 5. – 7. mai i Oslo. Stevnet arrangeres denne gangen av Steinerbarnehageforbundet. Program kommer!

Kontaktinfo
Steinerbarnehageforbundet
Josefinesgate 12
0351 Oslo
(+47) 90 97 41 30
forbundet@steinerbarnehage.no
Medarbeider
Styre