Rammeplanen

Lokal rammeplan for steinerbarnehagene beskriver vår tilpasning av Rammeplan for barne hagen (2017) til et pedagogisk miljø og er ikke geografisk begrenset. Målet er å beskrive steinerbarnehagenes pedagogiske grunnsyn og arbeidsmåter. Steinerbarnehagene er godkjent etter samme lovgiving og regelverk som andre offentlige og private barnehager i Norge, og er derfor underlagt den til enhver tid gjeldende Lov om barnehager og Ramme-plan for barnehagen. Vår lokale rammeplan beskriver områder vi mener mangler i den offentlige rammeplanen og utdyper samtidig steinerbarnehagenes særtrekk som et lokalt tilpasset pedagogisk alternativ innenfor de juridiske rammene for barnehagedrift i Norge. På grunnlag av disse dokumentene og med utgangspunkt i egen praksis, utarbeider den enkelte barnehage sin årsplan for det pedagogiske arbeidet.

Målgruppen for denne planen er ansatte i steinerbarnehager, barnehagelærerstudenter og myndigheter, samt foreldre og alle andre som ønsker et innblikk i en steinerpedagogisk barnehagepraksis.

Last ned lokal rammeplan for steinerbarnehagene