Bli steinerbarnehagelærer

God steinerpedagogikk forutsetter pedagoger i kontinuerlig utvikling. Å arbeide i en steinerbarnehage gir deg en unik mulighet til å være med å påvirke, være et forbilde og en utviklingshjelper for barn i alderen 1-7 år.

Steinerhøyskolen i Oslo tilbyr utdanning til steinepedagogisk barnehagelærer, samt en rekke spennende etter- og videreutdanningskurs.

Steinerbarnehagene i Norge har dannet et nasjonalt nettverk for kvalitetsutvikling og erfaringsdeling. Nettverket har fått støtte til kompetanseutvikling gjennom Regional ordning for kompetanseutvikling (ReKomp/ Rekom)

Steinerpedagogisk barnehagelærerutdanning (BA/MA) - heltid og deltid

Ta en bachelor i steinerpedagogikk på Steinerhøyskolen i Oslo, 3- årig heltid- eller 4-årig deltidsutdaning. Utdanningen kvalifiserer til arbeid i steinerbarnehage nasjonalt og internasjonalt. Steinerhøyskolen tilbyr også masterutdanning.

Etter- og videreutdanning

Steinerhøyskolen møter behovet for kompetanseutvikling hos pedagogisk tilsatte gjennom spennende videreutdanninger og emner fra grunnutdanning av varierende omfang og varighet. Ta kontakt med steinerhoyskolen.no for å tilpasse et tilbud.

Barnehagestevnet

Hvert år møtes kolleger fra hele landet på et stort barnehagestevne. Barnehagene rullerer på å arrangere stevnet og prege stevnets innhold og form med det særegne fra deres kollegium og område. Spennende foredragsholdere fra Norge og utlandet, varierte arbeidsgrupper og møter med medarbeidere fra andre steinerbarnehager gir gode muligheter for både faglig utvikling og nettverksbygging.

Steinerbarnehagestevnet 2023 arrangeres 27. -29. april i Kristiansand. De to steinerbarnehagene i Kristiansand, Alvejordet og Blåmann arrangerer sammen med Steinerbarnehageforbundet.

Mer informasjon kommer