Bli steinerbarnehagelærer

God steinerpedagogikk forutsetter pedagoger i kontinuerlig utvikling. Å arbeide i en steinerbarnehage gir deg en unik mulighet til å være med å påvirke, være et forbilde og en utviklingshjelper for barn i alderen 1-7 år.

Steinerhøyskolen i Oslo tilbyr utdanning til steinepedagogisk barnehagelærer, samt en rekke spennende etter- og videreutdanningskurs.

Steinerbarnehagene i Norge har dannet et nasjonalt nettverk for kvalitetsutvikling og erfaringsdeling. Nettverket har fått støtte til kompetanseutvikling gjennom Regional ordning for kompetanseutvikling (ReKomp/ Rekom)

Steinerpedagogisk barnehagelærerutdanning (BA/MA) - heltid og deltid

Ta en bachelor i steinerpedagogikk på Steinerhøyskolen i Oslo, 3- årig heltid- eller 4-årig deltidsutdaning. Utdanningen kvalifiserer til arbeid i steinerbarnehage nasjonalt og internasjonalt. Steinerhøyskolen tilbyr også masterutdanning.

Etter- og videreutdanning

Steinerhøyskolen møter behovet for kompetanseutvikling hos pedagogisk tilsatte gjennom spennende videreutdanninger og emner fra grunnutdanning av varierende omfang og varighet. Ta kontakt med steinerhoyskolen.no for å tilpasse et tilbud.

Barnehagestevnet

Barnehagestevnet 2024 arrangeres 2. – 4. mai av Huldraheimen Steinerbarnehage på Skollenborg. Barnehagen holder til på en stor gård omringet av jordet og skog. Gled dere til en naturopplevelse!

Mer informasjon kommer