Bli steinerbarnehagelærer

God steinerpedagogikk forutsetter pedagoger i kontinuerlig utvikling. Å arbeide i en steinerbarnehage gir deg en unik mulighet til å være med å påvirke, være et forbilde og en utviklingshjelper for barn i alderen 1-7 år.

Steinerhøyskolen i Oslo tilbyr utdanning til steinepedagogisk barnehagelærer, samt en rekke spennende etter- og videreutdanningskurs.

Steinerbarnehagene i Norge har dannet et nasjonalt nettverk for kvalitetsutvikling og erfaringsdeling. Nettverket har fått støtte til kompetanseutvikling gjennom Regional ordning for kompetanseutvikling (Rekomp/ Rekom)

Steinerpedagogisk barnehagelærerutdanning (BA/MA) - heltid og deltid

Ta en bachelor i steinerpedagogikk på Steinerhøyskolen i Oslo, 3-årig heltid- eller 4-årig deltidsutdanning. Utdanningen kvalifiserer til arbeid i steinerbarnehage nasjonalt og internasjonalt. Steinerhøyskolen tilbyr også videreutdaning, emner og masterutdanning.

Etter- og videreutdanning

Steinerhøyskolen møter behovet for kompetanseutvikling hos pedagogisk tilsatte gjennom spennende videreutdanninger og emner fra grunnutdanning av varierende omfang og varighet. Ta kontakt med steinerhoyskolen.no for å tilpasse et tilbud.

Barnehagestevnet

Barnehagestevnet 2025 arrangeres 23. – 25. april i Järna i Sverige. Dette er et nordisk stevne arrangert i samarbeid med Danmark, Sverige, Finland og Island.

Mer informasjon kommer!