Veslefrikk Steinerbarnehage søker barnehagelærer 100% vikariat

Veslefrikk Steinerbarnehage ligger på Rolvsøy i Fredrikstad kommune og er en privat barnehage med to avdelinger: Solstua med barn fra 0-3 år og Eplestua hvor barna er mellom 3 og 6 år.

Vi søker barnehagelærer i 100% vikariat med mulighet for forlengelse. Vikariatet varer frem til 30.6.24

Barnehagen ligger litt for seg selv og har et uteområde skjermet for støy og biltrafikk. Vi har et eget tursted med gapahuk og bålplass som brukes fast av Eplestuegjengen en gang i uka hele året rundt hvor barna får gode erfaringer med å være ute i all slags vær. Vi har også en egen grønnsakshage hvor barna får være med å dyrke og høste ulike grønnsaker.

Her i Veslefrikk er vi opptatt av sansepleie, og planlegger dagene vi har sammen slik at de gode opplevelsene får lov å ta plass. Barna får anledning til å kjenne etter hvordan de ulike sansene virker i kroppen, noe som gir et godt grunnlag for utviklingen av et godt selvbilde.

Vi har et ledig vikariat stilling som barnehagelærer og vi ønsker deg som:

 • har bachelor i steinerpedagogikk eller godkjent barnehagelærerutdanning og ønsker å tilegne deg kunnskap om steinerpedagogikk og tilstreber å jobbe etter steinerpedagogiske prinsipper
 • har gode kommunikasjon – og samarbeidsevner
 • er en aktiv bidragsyter til å skape et godt arbeidsmiljø
 • bidrar til å skape et godt samspill på avdelingen og på tvers av avdelinger, samt ha et tett samarbeid med kolleger
 • har en positiv innstilling og er løsningsorientert
 • er opptatt av å være en god rollemodell for barn og voksne
 • ser verdien av et godt foreldresamarbeid

Arbeidsoppgaver:

 • Planlegge, tilrettelegge, gjennomføre og dokumentere det pedagogiske arbeidet.
 • Veiledningsansvar overfor medarbeidere
 • Arbeide i tråd med nasjonalt og lokalt regelverk for barnehager, samt Lokal rammeplan for Steinerbarnehagene
 • Skape et trygt og inkluderende miljø der hvert barn føler seg verdsatt og respektert
 • Samarbeide tett med foreldrene for å støtte barnas behov for utvikling
 • Samarbeide tett med pedagogisk leder på avdelingen
 • Planlegge og gjennomføre foreldresamtaler
 • Bidra til å evaluere og forbedre barnehagens pedagogiske praksis
 • Delta på foreldre – og personalmøter

Kvalifikasjoner

 • Bachelor i steinerpedagogikk eller fullført og bestått barnehagelærerutdanning.
 • Meget god fremstillingsevne på norsk.
 • Du har gode IKT kunnskaper.
 • Personlig egenskaper og egnethet vektlegges.
 • Gyldig politiattest må fremlegges ved ansettelse.

Stillingen er for tiden på stor avdeling med barn fra 3-6 år. Vikariatet varer til 30.06.2024 med mulighet for forlengelse.

Lønn etter avtale

KONTAKT

Har du spørsmål kontakt daglig leder Eilleen Calderon,

Telefon: 69 33 54 45

Mobil: 416 99 884

SØKNADSFRIST

Snarest

SØK STILLINGEN

Søknad og cv sendes til: eilleen.calderon@steinerbarnehage.no