Hva er en steinerbarnehage?

Steinerpedagogikken er en internasjonalt anerkjent pedagogisk retning, med tilbud fra barnehage til videregående.

Barnet kommer til barnehagen med forventning om omsorg, beskyttelse og varme. Det ønsker seg tid til lek og hvile, omgang med små og store, hjelp til å bli stor. Medarbeiderne i barnehagen skal være både omsorgspersoner, venner og forbilder. Å se barnet i øyeblikket, ta dets aktuelle virkelighetsopplevelse på alvor, er en stor og alvorlig oppgave som krever både oppmerksomt nærvær og kunnskap.

Steinerpedagog

Landets 44 steinerbarnehager trenger engasjerte og dyktige medarbeidere – her lyses det ut stillinger og du kan lese mer om utdanningsmuligheter.

Økologiske perspektiver

I steinerbarnehagene dyrkes og fremmes forbindelsen mellom menneske og natur. Gjennom lek i naturen, stell og dyrking i hagen og daglig måltider laget fra bunnen ønsker vi å dyrke kjærlighet til naturen. Det naturlige vektlegges blant annet i valg av leketøy, innredning, innkjøp, utarbeidelse av uteområde, materialvalg til aktivitetene barna er med på – målet er å gi barna sanne, virkelighetsnære og sanserike opplevelser.

Aktuelt
Kompetanseutvikling

Steinerbarnehagene har fått støtte til kompetanseutvikling og startet et nasjonalt nettverk høsten 2021. Tema for dette barnehageåret er barn og lek.

Barnehagestevnet 2023

Hvert år inviteres landets steinerbarnehager til stevne. Barnehager som ønsker å holde stevnet kontakter Steinerbarnehageforbundet og sammen finner vi frem til et tidspunkt som passer. Verten for stevnet har stor frihet i forhold til å forme stevnets innhold.

Bli en bievenn du og!

Humler og andre villbier er de mest effektive pollinerende insektene vi har. Denne våren tar Steinerskolene i Norge grep ved å tilrettelegge for planting av bievennlige blomsterfrø på skolene, i hager og i ledige arealer i nærmiljøet. Bli en bievenn du og!

Mitt skip er lastet med lek

Leken er barnets eget arbeid, og barnet gjør dette i dypeste alvor.

Last mer
Last mer
Last mer