• slidebg1
  • slidebg1
  • slidebg1

Om Steinerbarnehageforbundet

Steinerbarnehageforbundet i Norge er en interesseorganisasjon for alle Steinerbarnehager i Norge. Vi jobber med utvikling og synliggjøring av steinerpedagogikken som et pedagogisk alternativ blant landets barnehager. Sammen med medlemsbarnehagene og Steinerhøyskolen arrangerer vi kurs og konferanser om steinerpedagogikk. 

Førsteklassepedagogene ved steinerskolene er også tilknyttet vårt forbund og vi har et tett samarbeide med Steinerskoleforbundet i Norge.  Vi er medlem av International Association for Steiner / Waldorf Early Childhood Education som er en verdensomspennende organisasjon for steinerbarnehager. 


Steinerbarnehage forbundet

Personvern