Bli en bievenn du og!

Denne våren fortsetter steinerskolene i Norge å feire 100 års jubileum. Feiringene har vært mange og varierte over hele verden under det samlende slagordet WALDORF 100 – Learn to change the world. Det å bidra til endring i verden er et sentralt mål i feiringen og ikke minst i steinerpedagogikken; vi vil noe med skolene våre!

Ett av prosjektene har verdens bier som tema. Alle steinerskolens elever, lærere og foreldre oppfordres til å hjelpe biene i år. Vi kan alle bidra til å bedre livsvilkårene til biene på en positiv og pedagogisk  måte. Hvilken bedre anledning enn nå til å komme seg ut å forskjønne vårt nærmiljø og samtidig bevisstgjøre oss naturens verdi?

Du inviteres i år til å være med på å gjøre en forskjell ved å plante bievennlige blomsterfrø på skolen og i nærmiljøet, i små ledige arealer, rundkjøringer og blomsterbed. Foreldre, lærere og elever kan jobbe aktivt for å hjelpe og beskytte våre lokale bier! Humler og andre villbier er de mest effektive pollinerende insektene vi har.

Frøposene inneholder en fargerik blanding av Demeter sertifiserte blomster-og-urtefrø som tjener som næringsgrunnlag for bier, humlebier og sommerfugler. La sommertiden komme med en spirende glede over at vi kan være med på å gjøre verden skjønn og god.

Vær en bievenn du og! – ta initiativ til bievennelige tiltak i nærmiljøet.

Kontakt ninon.onarheim@steinerskolen.no for mer informasjon eller for å bestille frøposer til skolen!