Kompetanseutvikling

Steinerbarnehagene har dannet et nasjonalt nettverk og søkt om støtte til kompetanseutvikling gjennom den statlige satsningen Rekomp. Høsten 2021 startet prosjektet med 4-6 årlige samlinger de neste tre årene. Tema for det første året var barn og lek, for 22/23 er tema språk og kommunikajson. Gjennom foredrag, samlinger, nettressurser og samtaler mellom kolleger ønsker vi å inspirere hverandre til både fordypning og utvikling av steinerpedagogikken.