Steinerbarnehagen i Ila sentralt i Trondheim søker assistent fra 1. august 2024

Steinerbarnehagen i Ila er en liten 2 avdelings barnehage. Vi holder til i et gammelt trehus i en hage ved Steinerskolen i Trondheim. Vi har et rikt nærmiljø hvor vi går regelmessig på tur.

Vi er i dag 5 fast ansatte. To pedagogiske ledere utdannet ved Steinerhøyskolen i Oslo, to assistenter og en daglig leder. Vi har et tett og hyggelig fellesskap med ukentlige møter etter arbeidstid hver tirsdag.

Stillingene vil være i en småbarn gruppe med 7 barn fra 1 til 3 år og er en 100%jobb.

Om deg:

Vi ønsker gjerne at du har erfaring fra arbeid i en annen Steinerbarnehage eller at du har kunnskap om eller kjennskap til vår pedagogikk. Vi ønsker deg velkommen.

 

 

KONTAKT

Ved spørsmål ta kontakt med Cicilie Sand Aspen – daglig leder, mobil: 92624646

TILTREDELSE

1. august

SØKNADSFRIST

Søknadsfrist 20. april 2024.

SØK STILLINGEN

Søknaden skal sendes til steinerbarnehagenila@gmail.com