Vikariat daglig leder i Steinerbarnehagen Bukkene Bruse

Steinerbarnehagen Bukkene Bruse er en privat barnehage som ligger i naturskjønne omgivelser i Hillevåg med Vannassen og Sørmarka som naboer. Barnehagen har to småbarnsavdelinger og to storbarnsavdelinger.

Vikariat som daglig leder, Aug-Des 2022, med mulighet for forlengelse

Arbeidsoppgaver

 • Ansvarlig for at barnehagen følger rammeplanen og gjeldende lovverk
 • Lede det pedagogiske arbeidet med fokus på barnas utvikling og trivsel. Barnehagen drives etter Rudolf Steiner-pedagogikk og personalet har god kompetanse på dette området.
 • Bidra til faglig og personlig utvikling hos den enkelte ansatte og bygge gode team.
 • Legge til rette for godt samarbeid med foreldre og eksterne instanser.
 • Ta hånd om de administrative oppgaver, herunder økonomistyring og resultatoppfølging, i samarbeid med styret og kontormedarbeider.
 • Lede kollegiemøter i samarbeid med de pedagogiske lederene
 • Oppfølging personal, vedtatte planer, arbeidsprosesser og rutiner, HMS-arbeid

 

Kvalifikasjoner

 • Utdannet barnehagelærer/førskolelærer, eller lærer med godkjent tilleggsutdannelse innen småbarns-pedagogikk.
 • Videreutdanning i ledelse og/eller veiledning er ønskelig.
 • Gode kommunikasjonsevner skriftlig som muntlig.
 • Gode økonomi og IT-kunnskaper.
 • Ledererfaring og arbeidserfaring fra barnehage.
 • Personlig egnethet vektlegges.

 

Egenskaper

 • Ha et stort faglig engasjement for barn og barnehagedrift.
 • Være en tydelig, inspirerende og løsningsfokusert leder.
 • Ha en strukturert og fleksibel arbeidsform.
 • Være kreativ og målrettet.

 

Vi tilbyr

 • En attraktiv lederstilling med stor grad av selvstendighet.
 • Erfarne og kunnskapsrike kolleger
 • Lønn etter avtale. Barnehagen følger gjeldene tariff hos PBL.

KONTAKT

For spørsmål og søknad med CV, kontakt oss på

bukkenebruse@steinerbarnehage.no

SØKNADSFRIST

Snarest