Styreleder søkes til stiftelsen Steinerbarnehagen Bukkene Bruse

Steinerbarnehagen Bukkene Bruse er en privat barnehage som ligger i naturskjønne omgivelser i Hillevåg med Vannassen og Sørmarka som naboer. Barnehagen har to småbarnsavdelinger og to storbarnsavdelinger.

Stiftelsen Steinerbarnehagen Bukkene Bruse søker styreleder med juridisk, økonomisk og/eller pedagogisk kompetanse. Styrevervet går over to år med mulighet for gjenvalg. Ønskelig tiltredelse f.o.m 1. august 2022. Styreleder kan ikke være ansatt ved Steinerskolen i Stavanger eller Steinerbarnehagen Bukkene Bruse. Styret tilbyr økonomisk kompensasjon til styreledervervet.

 

KONTAKT

For mer informasjon eller interesse, ta kontakt:

bukkenebruse@steinerbarnehage.no