Steinerbarnehagen i Ila Trondheim søker to assistenter i deltidsstilling fra januar 2023

Vi er en liten to avdelings barnehage  med til sammen 22 barn. Oppe gruppa har 10 barn i alderen to til tre år.
Nedegruppa har tolv barn i alderen 3 til 6 år.

Her vil dere jobbe i et hyggelig , lite miljø i et gammelt koselig trehus ved Steinerskolen i Ila , sentralt i Trondheim.
Jobben vil strekke seg fra januar til medio juni, med mulighet for 100% jobb fra høsten 2023.
Søknadsfrist så snart som mulig.

KONTAKT

Ved interesse ta kontakt  med daglig leder Cicilie Sand Aspen (mobil: 92624646)
Send en e- post til steinerbarnehagenila@gmail.com