Steinerbarnehagen i Ila i Trondheim søker assistent i 100 % stilling fra 1. august 2022

Vi er en liten 2-avdelings barnehage med til sammen 22 barn. Den ledige assistent stillingen er lagt til avdelingen med de minste barna, 2- 3 åringer. Her vil du jobbe med en erfaren steinerpedagog og en assistent som utdanner seg til pedagog ved Steinerhøyskolen.

Vi tilbyr deg 1-års kontrakt med mulighet for fast stilling.
Vi er en tett og vennlig personalgruppe i et gammelt hyggelig hus ved Steinerskolen,  sentralt i Trondheim.
Søknadsfrist – så snart som mulig senest mandag 13. juni.
Velkommen til oss!

KONTAKT

Ved interesse kan du  kontakte daglig leder, Cicilie Sand Aspen på mobil: 92624646

SØKNADSFRIST

13. juni

SØK STILLINGEN

Søknaden sendes til steinerbarnehagenila@gmail.com