Steinerbarnehagen Bukkene Bruse søker daglig leder i 100% fast stilling med tiltredelse snarest

Vi holder til i naturskjønne omgivelser i Hillevåg med Vannassen og Sørmarka som naboer og har et stort og flott uteområde.
Barnehagen har to småbarnsavdelinger med 9 barn og to storbarnsavdelinger med 18 barn.

Arbeidsoppgaver innenfor stillingen

 • Ansvarlig for at barnehagen følger rammeplanen og gjeldende lovverk.
 • Lede det pedagogiske arbeidet med fokus på barnas utvikling og trivsel.
 • Bidra til faglig og personlig utvikling hos den enkelte ansatte og bygge gode team.
 • Legge til rette for godt samarbeid med foreldre og eksterne instanser.
 • Ta hånd om de administrative oppgaver, herunder økonomistyring og resultatoppfølging, i samarbeid med styret og kontormedarbeider.
 • Lede kollegiemøter i samarbeid med de pedagogiske lederne
 • Oppfølging personal, vedtatte planer, arbeidsprosesser og rutiner, HMS-arbeid

Kvalifikasjoner

 • Utdannet steinerpedagog, barnehagelærer eller annen pedagogisk utdanning med godkjent tilleggsutdannelse innen barnehagepedagogikk. Interesse for – og ønske om å arbeide med steinerpedagogikk er forventet.
 • Videreutdanning i ledelse og organisasjon er ønskelig.
 • Gode kommunikasjonsevner skriftlig som muntlig.
 • Gode økonomi og IT-kunnskaper.
 • Ledererfaring og arbeidserfaring fra barnehage
 • Personlig egnethet vektlegges.

Egenskaper

 • Ha et stort faglig engasjement for barn og barnehagedrift.
 • Være en tydelig, inspirerende og løsningsfokusert leder.
 • Ha en strukturert og fleksibel arbeidsform.
 • Gode samarbeidsevner, være kreativ og målrettet.

Vi tilbyr

 • En attraktiv lederstilling med stor grad av selvstendighet.
 • Erfarne, kunnskapsrike og stabile kolleger
 • Lønn etter avtale. Barnehagen følger gjeldende tariff hos PBL.

Veiledning og opplæring tilbys i en overgangsperiode rundt ansettelsestidspunkt.

Deltagelse på kurs, stevner og videreutviklingsarbeid, for tiden blant annet i re-komp-samarbeid med Rudolf Steinerhøyskolen.

Barnehagen eies av en ideell stiftelse, stiftelsen Steinerbarnehagen Bukkene Bruse og drives etter Rudolf Steiner-pedagogikk. Personalet har god kompetanse på dette området.

Vi har et stabilt personale med lang erfaring som er faglig engasjerte. Vi søker en daglig leder som kan være med å styrke og berike dette.

TILTREDELSE

Snarest

SØKNADSFRIST

31. mars

SØK STILLINGEN

Søknad og cv sendes bukkenebruse.styreleder@steinerbarnehage.no