Steinerbarnehageforbundet søker daglig leder

Vi søker en engasjert medarbeider med gode samarbeidsevner, solide administrative ferdigheter, kjennskap til private barnehagers rammevilkår og forankring i steinerpedagogikk og antroposofi.

Kvalifikasjoner:

 • Evne til å se de utfordringene private barnehager og spesielt steinerbarnehagene møter i forhold til byråkrati, media og ledelse
 • Innsikt i og engasjement for steinerbarnehagenes pedagogiske ide og praksis
 • Innsikt i lover og regler som gjelder i barnehagefeltet
 • Kjennskap til ledelse og administrasjon i en steinerbarnehage
 • Evne til å jobbe alene, prioritere og ta beslutninger
 • Gode engelskkunnskaper
 • IT kompetanse

Arbeidsområder:

Stillingen byr på variasjon og utfordringer:

 • Daglig leder arbeider etter oppgaver gitt av Årsmøtet, Steinerbarnehageforbundets styre og vedtektene for Steinerbarnehageforbundet.
 • Skrive uttalelser til høringer fra KD om barnehagefeltet i samarbeid med styret.
 • Veiledning til barnehagene i pedagogiske spørsmål.
 • Veiledning til nye initiativ.
 • Henvise videre i juridiske spørsmål.
 • Det er et utstrakt samarbeid med Steinerskoleforbundet, Steinerhøyskolen, PBL, KD og UDIR.
 • Kontakt med steinerbarnehager i inn- og utland, vil kunne innebærer reising, også i helger.
 • Steinerbarnehageforbundet har kontor sentralt i Oslo, sammen med Steinerskoleforbundet. Mulighet for hjemmekontor hvis det er hensiktsmessig.

Nærmeste leder: Styreleder i Steinerbarnehageforbundet

Stillingstype: Åremål 4 år, med mulighet for forlengelse.

Stillingsstørrelse: 40%-60% etter nærmere avtale med styret.

Lønn og ferie: PBL lønnsregulativ, laveste styrerstilling. Ferie i henhold til ferieloven.

 

 

 

KONTAKT

Daglig leder Ninon Onarheim 90974130 eller styreleder, Aurelia Udo de Haes 93260561

TILTREDELSE

Etter nærmere avtale og innen 1.oktober 2024.

SØKNADSFRIST

Søknader blir behandlet fortløpende

SØK STILLINGEN

Søknad sendes: styreleder@steinerbarnehage.no eller forbundet@steinerbarnehage.no