Rudolf Steinerbarnehagen i Asker søker steinerpedagogisk barnehagelærer

Stillingen er et vikariat på et år, og arbeidet er primært knyttet til arbeid med 16 barn over 3 år, og inngår i en familiegruppe med 19 barn fra 1-6 år.

Rudolf Steinerbarnehagen i Asker har 3 avdelinger med til sammen 48 barn fordelt på 2 familiegrupper og 1 småbarnsavdeling.

Vi søker etter en barnehagelærer med steinerpedagogisk utdannelse, men barnehagelærere og andre med interesse og kjennskap til steinerpedagogikk og antroposofi er og velkomne til å søke.

Det er en stor fordel om du er glad i metodisk og praktisk arbeid, god til å organisere og jobbe måltettet. Å være fleksibel, løsningsorientert og selvstendig i ditt arbeid, styrker verdien av å samarbeide godt med alle i barnehagen. Å være opptatt av selvutvikling og å være et godt forbilde for barn og medarbeidere, er verdier vi søker etter hos våre medarbeidere.

Vi er en barnehage med rike og lange tradisjoner og en pedagogikk som tar utgangspunkt i å utvikle hele mennesket, med fokus på barnet som et sansende, rytmisk og etterlignende vesen.

Vi har engasjerte og erfarne medarbeidere, kollegiemøter 3 torsdager i mnd., god pensjonsordning og lønn på linje med Asker Kommune sin tariff.                                                                                                                                                              

*Det er en forutsetning at du har en god helse og snakker godt norsk.

Om dette er av interesse ber vi deg kontakte oss for mere informasjon.

Se vår hjemmeside: www.steinerbarnehagene.asker.no

KONTAKT

Epost: rs.barnehage.asker@gmail.com

Adresse: Rudolf Steinerbarnehagen i Asker, Hvalstadlia 3, 1395 Hvalstad, Tlf./mobil: 66 79 10 05/410 26 099

SØKNADSFRIST

Søknadsfrist: snarest!