Rudolf Steinerbarnehagen i Asker har ledig stilling som steinerpedagogisk barnehagelærer

Rudolf Steinerbarnehagen i Asker har ledig stilling som barnehagelærer, pedagog 2., med tiltredelse senest 1.august 2024. Vi har 3 avdelinger, med til sammen 48 barn fordelt på 2 familiegrupper og 1 småbarnsavdeling.

Vi søker etter en barnehagelærer hvor antroposofi og steinerpedagogikk er en naturlig del av deg, og hvor dette utvikles i et nært samarbeid med kolleger og på kollegiemøter.

Å være et godt forbilde i alle gjøremål er et hovedfokus. Et oppmerksomt og kompetent personale hjelper barna til å finne sin egen vei, hvor vår tilstedeværelse, verdier og holdninger gir dem en orientering og mulighet til utvikling og læring. «Barnet oppdrar seg selv gjennom oss». Steinerpedagogikken tar utgangspunkt i å utvikle hele mennesket, med fokus på barnet som sansende, rytmisk og etterlignende vesen.

Vårt ute – og lekeområde har vi valgt å lage som en hage, som fortsatt er i utvikling. Drivhus, dyrking av grønnsaker og hønsehus står for tur, og vil gi oss ny læring og erfaring.

Vi har konkurransedyktig lønn, og god pensjonsordning

Er du nyutdannet og uerfaren med steinerpedagogikk vil du få opplæring og veiledning.

*Det er en forutsetning at du har en god helse og snakker godt norsk.

Besøk oss gjerne på vår hjemmeside for mer informasjon om oss: http://steinerbarnehagene.asker.no

KONTAKT

Om dette er av interesse ber vi deg kontakte oss for mere informasjon, og gjerne snarest, i god tid før søknadsfristen, til:

Tone E. J. Bjerkely, daglig leder på telefon 41 02 60 99 eller rs.barnehage.asker@gmail.com

SØKNADSFRIST

Søknadsfrist: 15. april.