Ny steinerbarnehage på Nesodden høsten 2023?

Ønsker du eller dere å starte en steinerbarnehage?Nesodden trenger flere steinerbarnehageplasser – og nå har du mulighet til å starte og utvikle en steinerbarnehage!

Vi søker deg/dere som:

  • Har steinerpedagogisk kompetanse
  • Har ledererfaring fra barnehage eller pedagogisk virksomhet
  • Har stå på vilje, drivkraft og engasjement
  • Ønsker å kjøpe et velfungerende og godkjent barnehagebygg med flotte uteområder
  • Ønsker å utvikle barnehagen i tråd med steinerpedagogiske prinsipper
  • Kan søke finansiering for kjøp av barnehage

Veldrevet barnehage med god søkning

Ellingstad barnehage holder til på et tidligere småbruk midt mellom Fjellstrand og Alværn på Nesoddens vestside. Med skogen som nærmeste nabo og kort vei til offentlig kommunikasjon. Eiendommen inneholder et bolighus (renovert i 2019) og store, lyse barnehagelokaler som ble bygget der den gamle låven stod i 2010. Uteområdet er en stor grønn hage med god plass til fri utfoldelse for både liten og stor.

Det bor mange familier i området og barnehagen har hatt god søkning. I forbindelse med at Aurora steinerbarnehage på Fjellstrand legges ned til sommeren, er det behov for et nytt steinerpedagogisk tilbud på denne siden av Nesodden.

Barnehagebygget er på 420 kvm og har ett godkjent lekeareal på 205 kvm. Boligen er på 140 kvm. Tomten er på til sammen 50 mål og herav er 10 mål er avsatt til næringstomt til offentlig og privat tjenesteyting. Dagens eier ønsker å selge barnehagen med tomt og eiendommen samlet og synes stedet egner seg godt for en steinerbarnehage. Barnehagen er taksert til 14 mill. Eneboligen er taksert til 11. mill.

Nesodden kommune har vært positive til opprettelse av en ny steinerbarnehage på Nesodden – men det blir ingen barnehage uten en skikkelig ildsjel eller to! Er det deg, eller noen du kjenner?

Interesserte bes ta kontakt med Steinerbarnehageforbundet som kan formidle informasjon og kontaktinformasjon: forbundet@steinerbarnehage.no