Ljabru Gård Steinerbarnehage søker etter barnehagelærer, 100% stilling, ped 2.

Vi ønsker primært en steinerpedagog og legger stor vekt på personlig egnethet.

Stillingen er et vikariat fra 05.08.24 t.o.m.31.07.25.

Barnehagen har 65 barn fordelt på 2 småbarnsavdelinger og 3 storebarnsavdelinger.

Barnehagen har også dyr; høns, marsvin og kaniner, samt stor grønnsakshage og tomt.

Vi holder til på gamle Ljabru Gård. Adresse: Ljabruveien 90, 1266 Oslo

KONTAKT

Ta kontakt med styrer Anne Grete F. Hansen tlf 48 99 50 01/95 75 30 92 eller gjerne mail:

Ljabru.gard@steinerbarnehage.no

SØKNADSFRIST

Søknadsfrist: 13.05.24