For å legge ut en ny stillingsannonse, send annonsetekst til forbundet@steinerbarnehage.no

Steinerbarnehagene i Drammen

Dyktig og engasjert steinerførskolepedagog  søkes til steinerbarnehagene i Drammen

Steinerbarnehagene i Drammen avd. Solstreif søker fortrinnsvis steinerpedagogisk førskolelærer i fast stilling fra f.o.m. nytt barnehageår 2017/18.

I dag er vi ni voksne hvorav 3 steinerførskolepedagoger, 6 pedagogiske medarbeidere, 46 barn fordelt på 3 avdelinger i vårt sjarmerende hus fra 1860… med en deilig gammel frukthage godt avskjermet i Drammens sentrum på Strømsø.

Vår pedagogikk er basert på Rudolf Steiners tanker og ideer, våre foreldre kommer fra nærmiljøet men også fra nærliggende kommuner som ønsker nettopp steinerpedagogikk for sine barn.

Da vår alles pedagog nå skal gå av med pensjon er vi på leten etter en faglig dyktig, ansvarsfull og positiv kollega til en fast pedagogisk lederstilling f.o.m. 1 aug. 2017, en som brenner for arbeidet med barnehagebarn ca. 34 timer i uken(turnus)

Solstreif har vært i drift i vel 30 år og i årenes løp gått gjennom en interessant utvikling fra å ha vært en 2-avdelingsbarnehage til å bli en fulltidsbarnehagen med 3 avdelinger samt utvidet med en enhet; Solhagen, i den nordlige delen av Drammen.

Vi leter etter en person, som pedagogisk vil i samme retning som oss. En person som det er naturlig for, ut fra sitt hjerte stå i en til tider krevende arbeidshverdag med støtte fra fellesskapet i steinerbarnehagene i Drammen.  Du arbeider ut fra at fellesskapet har en avgjørende betydning for det enkelte barn. Du er profesjonell i ditt følelsesliv da du er bevist på at den voksne alltid er ansvarlig for stemningen som oppstår rundt seg og som er et forbilde såvel i handlinger som i følelser.

At du kan begrunne dine pedagogiske handlinger, observasjoner og tiltak skriftlig til dine samarbeidspartnere. Vi arbeider ut fra at barn skal ledes av den voksne med varme og kjærlighet gjennom etterligning og herming fremfor intellektuelle forklaringer.

Våre pedagogiske rammer er de praktiske hjemlige aktiviteter sammen med barna, med et stort fokus på trygghet, gjenkjennelse og glede. Det er viktig for oss at du er tydelig, positivt, smilende, initiativrik og et mildt menneske. Vår aktive hverdag krever en sterk kropp med en god og sunn helse

Vi er ute hver dag i ur og skur, så du må ikke være redd for å bli våt når det regner, få jord under neglene eller fyre opp bålet i bålpanna!

For å komme i betraktning til å søke jobben må du ha interesse for Rudolf Steiners pedagogikk, ha mot til å sammenstille og gjennomføre sangleker i ring/ samlingsstund, og fortelle eventyr for barnegruppen. Du må være selvstendig, handlekraftig og kunne vise, at du av hele ditt hjerte ønsker å være med på å skape en barnehage, med rom for frihet, at barn kan ha en barndom i trygge og nære rammer.

Selv om vi arbeider pedagogisk målrettet, har høye mål og ambisjoner er vi på mange måter mer en familie enn en institusjon, både pedagogisk og kollegialt. Vi voksne har en fri, varm og humoristisk omgangstone oss imellom, som vi setter stor pris på.

Din søknad kan gjerne være fylt med mere enn normen tilsier og bør inneholde følgende:

• hvorfor søker du steinerbarnehagene i Drammen

• ditt barnesyn

• hva/hvordan er den voksnes rolle er overfor barnet?

• din erfaring og kjennskap til Rudolf Steiners førskolepedagogikk

• deg som person-din personlighetstype

• dine tanker mht. arbeidstid

• hvilken ledertype du trives med

• om du ser din styrke i samværet med det enkelte barn eller med barnegruppen/fellesskapet

• dine tanker om en fast pedagogisk dags-, uke- og årsrytme

• dine tanker om uteliv og barn

• dine tanker om etterligning/herming, rollemodell

• dine tanker om veiledning av andre voksne

Søknadsfrist: 

Vi tar oss god tid til at finne den helt rette, så søknader mottas og behandles fortløpende av styrer og lederteam frem til 1 juni 2017.

Vi ønsker i utgangspunktet skriftlige søknader og spørsmål.

Vi ønsker ikke å få uanmeldt besøk.

Spørsmål om stillingen kan rettes til styrer på tlf. 95478580

Søknader og spørsmål om stillingen skrives til Gro Løkken og mottas på mail: drammen@steinerbarnehage.no eller Solstreif R Steiner barnehage, Mallinggt.1, 3044 Drammen

Søknadsfrist 1. Juni 2017

Steinerbarnehagen på Nøtterøy

Steinerbarnehagen på Nøtterøy er en privat barnehage med 7 avdelinger, som holder til i Vestskogen.

Vi søker spesialpedagog i en 100 % fast stilling. Lønn etter tariff.

Du må ha interesse for steinerpedagogikk og kunne tilrettelegge for T-timer og gi veiledning ut ifra vårt pedagogiske syn.

Hos oss vil du møte et godt arbeidsmiljø, kreative kollegaer og spennende utfordringer.

Tiltredelse i stillingen skjer fra 01.08.2017.

Spesialpedagogen skal sammen med barnehagens pedagogiske personale bidra til god kvalitet i det allmennpedagogiske og spesialpedagogiske arbeidet i Nøtterøy og Tjøme kommuner. Spesialpedagogen skal legge vekt på god samhandling med personalet i barnehagen til beste for alle barna.

Stillingen utgjør en del av barnehagens personale.

Spesialpedagogene skal bidra til helhetstenkning i tverrfaglig arbeid i sektoren. Sammen skal de bidra til at tilbudet til barnehagebarn i Nøtterøy og Tjøme kommuner blir så godt som mulig.

Ansvarsområde

 • Bidra til helhetstenkning i arbeidet rundt alle barna.
 • Bidra til systemtenkning og iverksettelse av tiltak i det «grønne feltet».
 • Bidra til god kvalitet i det allmenn- og spesialpedagogiske arbeidet i barnehagen.
 • Bidra til kompetanseutvikling og ivaretakelse av kvalitetsarbeid innenfor sektoren og i egen barnehage.
 • Ha ansvar for vedtakstimene om spesialpedagogisk hjelp.
 • Samarbeide tett med pedagogisk leder, øvrig personal, foresatte og andre instanser til barnets beste.
 • Gi veiledning til personalet i barnehagen.
 • Delta på nettverkssamlinger.
 • Særlig ansvar for å implementere og bruke BTI.

Kompetanse

 • Barnehagelærerutdanning med videreutdanning i spesialpedagogikk. Annen relevant høgskoleutdanning kan også bli vurdert.
 • Helhetlig forståelse av system- og individrettet arbeid.
 • Relevant erfaring innen spesialpedagogisk arbeid.
 • Kartleggingskompetanse
 • Veiledningskompetanse
 • Kompetanse og erfaring med implementerings- og endringsarbeid.
 • Ønskelig med kompetanse og erfaring med språkarbeid, tegn til tale og alternativ supplerende kommunikasjon.
 • Generell god IKT-kompetanse.
 • God kommunikasjonsevne både muntlig og skriftlig i norsk og engelsk.

 

Personlige egenskaper:

 • Evne til å se helhet og sammenhenger.
 • Inkluderende framferd, der relasjonelle egenskaper er framtredende.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Evne til initiativ, bygge kultur og motivere andre i deres arbeid.
 • Beslutningsdyktig og handlekraftig med evne til gjennomføring.
 • Strukturert og framover lent.

Søknadsfrist 07.04.17

 

Søknad sendes til:

Steinerbarnehagen på Nøtterøy

Furumoveien 2

3142 Vestskogen

Eller på e-post: notteroy@steinerbarnehage.no

Kontaktperson: Kari Anne Nordnes, telefon: 33 35 22 24

Søknadsfrist 07.04.17

Askeladden Steinerbarnehage

Askeladden Steinerbarnehage søker avdelingsleder til en avdeling med barn fra 3 til 7 år. 

Stillingen er et vikariat frem til sommerferien og er ledig omgående. Mulighet for fastansettelse fra august 2017.

Vi ønsker oss en medarbeider med steinerpedagogisk utdannelse, som også trives med friluftsliv, da vi er i landlige omgivelser med mye mulighet for uteliv.

Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig og du får vakre omgivelser og dynamiske og erfarende kolleger å arbeide sammen med. Se også vår hjemmeside: www.askeladdensteinerbarnehage.no

Ta kontakt med styrer Astrid Sund.

askeladden@steinerbarnehage.no

tlf: 32792191

Søknadsfrist snarest

Steinerbarnehagen i Tromsø

Steinerbarnehagen i Tromsø søker ny daglig leder/styrer i 100%

Steinerbarnehagen i Tromsø, Kveldrovegen 17b, søker ny styrer/ daglig leder omgående. Barnehagenhar 18 plasser for barn i alderen 0-6 årog 5 ansatte.

Barnehagen ligger vakkert til og har gode ute-og friluftsliv-muligheter.

Barnehagens åpningstid er fra kl. 07.30 til kl. 16.30. Vi har 4 uker ferie i juli, samt hver jul og påske.

Stillingen vil være en blandet stilling, styrer 40% og Pedagogiskleder 60%.

Vi søker:

- en omsorgsfull og

- ansvarlig person med

- gode kommunikasjonsevner:

- Som viser forståelse og interesse for steinerpedagogiske prinsipper

- Fortrinnsvisutdanning fra Steinerhøyskolen, som barnehagelærer, men andre medbarnefaglige utdanningerer også aktuelle.

- Er kjent med regelverk og administrative driftsoppgaver for barnehager

- Samarbeider godt med andre og setter godt arbeidsmiljø høyt

- Arbeider selvstendig og løsningsorientert

- Er en tydelig og lydhør leder

- Har gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper

Barnehagen samarbeider med Steinerskolen i Tromsø,Steinerbarnehageforbundet, IBID og PBL.

Vi tilbyr:

Lønns-ogtariffavtale, pensjons-og forsikringsavtaler iht. PBL

http://steinerbarnehagentromso.no/ 

Spørsmål om stillingen og søknad kan rettes til:

Styreleder Brynmor Evans

mobil 464 77 754

brynmor@steinerbarnehagentromso.no

Søknadsfrist snarest!

Stilling ledig omgående.

Søknadsfrist snarest!

Mikaelgården Steinerbarnehage

VI HAR LEDIG STILLING SOM PEDAGOG/PED.2 FRA HØSTEN 2017 

 

Vi henvender oss til deg som synes steinerpedagogikken er viktig i verden og som er trygg i sitt steinerpedagogiske og barnehagefaglige ståsted. Mikaelgården steinerbarnehage ligger på Bøler i Oslo, vi har etablert oss i Bøler Samfunnshus, en vernet internasjonalt kjent funkisbygning oppført ca 1973 og tegnet av Sverre Fehn. Vi åpnet i september 2012 med to avdelinger og i dag har vi 54 barn fordelt på 4 avdelinger, to storbarns- og to småbarnsavdelinger. 

Til småbarnsavdelingene søker vi barnehagelærer med utdanning fra en Rudolf Steinerhøyskole/barnehagelærerutdanning i Norge eller annet land.  

Vi har en skogsavdeling for de store barna; ja alle barna har mye utetid, både morgen og ettermiddag.  Vår åpningstid er 7.30 – 16.45; vi har stengt i juli, romjulen og påsken; to årstidsfester og to foreldremøter ligger utenom arbeidstiden; vi har kollegiemøter hver 2.mandag. 

Tiltredelse 1.august 2017. Per i dag er vår personalgruppe tilnærmet 50/50 når det gjelder kjønn. Det stilles krav til fremleggelse av politiattest før tiltredelse. 

Søknad sendes: mikaelgarden@steinerbarnehage.no  

Søknadsfrist snarest
Cookies