For å legge ut en ny stillingsannonse, send annonsetekst til forbundet@steinerbarnehage.no

Pedagog i Huldraheimen Steinerbarnehage 1 års vikariat

Ønsker du å jobbe i en barnehage der vi setter pris på barnas individualitet, hvor vi er mye ute og det er god tid til uforstyrret lek kan dette være stedet for deg.
Huldraheimen Steinerbarnehage ligger ca. 8 km. fra Kongsberg sentrum, retning Drammen. Barnehagen har variert uteområde og ligger i naturskjønne omgivelser, med kort vei til skog og mark. Den er tilknyttet en gård med hester, sauer og en liten gjeng med frittgående høner. I tillegg har vi grønnsak- og urtehage. Barnehagen har 3vegetariske måltider om dagen som tilberedes av økologiske råvarer.

Vi har fokus på naturlig liv med faste rytmer i dager og årstider.Barna får mulighet til være med i arbeidet som bærer disse rytmene, og de voksne som gode forbilder/rollemodeller er derfor viktig.

Barnas frie lek er viktig som læringsarena og som barnas egen livsverden, derfor har vi fokus på å gi rom og verne om denne leken.

Igjennom uken har vi ulike faste aktiviteter som blant annet; riding, bålpannemat, eventyr, tur, og eurytmi. Vi har daglig samling i ring-lek med bevegelse, og det synges mye igjennom dagen.

Som pedagog vil du blant annet ha ansvar for å planlegge å gjennomføre det pedagogiske arbeidet på avdelingen, samt samarbeid med kollegaer og foreldre.

Vi kan tilby:
Et godt arbeidsmiljø med fokus på samarbeid og glede.
Nærhet til natur og dyr.
Lønn i henhold til tariffavtale gjennom PBL
Mulighet for faglig og personlig utvikling.
Meningsbærende aktiviteter i felleskap med barna

Vi ønsker av deg:
At du trives med å holde orden i hus hage og er praktisk anlagt.
Er raus, byr på deg selv, sprer glede og energi.
Vet at barn og voksne har noe å lære av deg som forbilde.
Er faglig dyktig, og har evnen til å lede og veiled på en tydelig og varm måte.
Løsningsorientert og ha gode samarbeidsevner.
Vilje til å holde deg oppdatert og jobbe etter steinerpedaogiske impulser.

Kvalifikasjoner
Godkjent steinerpedagogisk utdanning.
Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig.
Det er en fordel om du har noe ledelseserfaring.

Personlig egenskaper
Initiativrik
Glad i å være ute
Evne til og motiver og inspirere
Personlig egnethet vektlegges

Det stilles krav til fremleggelse av politi- og tuberkulinattest før tiltredelse.
Oppstart 02.08.2021

Søknadsfrist 1. mai. 2021

Søknaden sendes til: Huldraheimen Steinerbarnehage AS, Grosvoldveien 144, 3619 Skollenborg. Eller på epost: post@huldraheimen.no
Om du har spørsmål kan du ringe styrer Nina Neverdal på telefon 482 79 512

Se filmen fra barnehagen:

Linden steinerbarnehage søker steinerpedagogisk barnehagelærer i 100% stilling til småbarnsavdeling

LINDEN STEINERBARNEHAGE
www.linden.steinerbarnehage.no
på Smestad i Oslo søker

Steinerpedagogisk barnehgagelærer i 100% stilling, på avdeling Almestuen for barn 1-3 år
fra 1.august 2021.
Linden Steinerbarnehagedrives i henhold til impulser fra Rudolf Steiner og er en barnehage medengasjerte foreldre, motiverte ansatte, flottebarnehagelokaler og et inspirerende utemiljø.
I arbeidet med barna legger vi vekt på at her skal det være:
 • Et sted for gode sanseopplevelser
 • Et sted for undring, lek og vennskap
 • Et sted for trivsel
 • Et sted å lære for livet
 • Et sted for forutsigbart innhold i hverdagen
 • Økologiske råvarer til alle måltider
Fra deg ønsker vi oss:
 • Trygghet i din rolle som voksen
 • Åpenhet
 • Engasjement, pedagogisk teft
 • Samarbeidsevne.
 • Fleksibilitet og humor
 • Evne til å se og vilje til å lytte til barna med omsorg og respekt
 • Ønske om å utvikle deg selv som person
 • Bevissthet i forhold til det å være en naturlig rollemodell for barna
 • Glede over praktisk og kreativt arbeid ute og inne
Vi tilbyr:
 • En arbeidsplass hvor mennesket er i fokus og hvor barnas opplevelse av sammenheng og mestring står sentralt.
 • En arbeidsplass hvor de pedagogiske samtaler og handlinger verdsettes.
 • En arbeidsplass hvor de voksne tilstreber å være forbilder for barna i alt de gjør ogsier.
 • En arbeidsplass med godt mellommenneskelig miljø og klima.
 • Politiattest må framlegges før tiltredelse.
 • Vi følger PBLs lønnstariff.
Spørsmål angående stilling: Daglig leder Ann Karin Kittelsen 99400749
Ellermail: linden@steinerbarnehage.no
Søknadsfrist 30.mai 2021

Gullhaugen steinerbarnehage søker barnehagelærer/pedagogisk leder for barnehageåret 2021/22.

Gullhaugen Steinerbarnehage i Askim
Vi holder til i Osloveien 120, 1815 Askim

Vi søker barnehagelærer/pedagogisk leder for barnehageåret 2021/22. 1.august 2021 til 30. juni 2022.

 • Vi vektlegger at du er en omsorgsfull, utadvendt og ansvarsfull person med gode kommunikasjonsevner:
 • Som viser forståelse og interesse for Steinerpedagogiske prinsipper
 • Samarbeider godt med andre
 • Arbeider selvstendig og løsningsorientert
 • Er en trygg omsorgsperson for barna
 • Du har gode språkferdigheter, både muntlig og skriftlig.
 • Har norskferdigheter, muntlig og skriftlig, tilsvarende norskprøve B1
 • Som viser kreativitet, engasjement og motivasjon i arbeidet
 • Må kunne fremvise gyldig politiattest før ansettelse.
Personlig egnethet vil bli vektlagt. Steinerpedagoger blir foretrukket.
Velkommen som søker hos oss.

Søknad sendes pr. e-post: gullhaugen@steinerbarnehage.no
Søknadsfrist 3. mai 2021.
Kontaktperson: Pia Rivenæs, daglig leder
Tlf: 69 88 14 08/ 977 75 120.

Epleblomster steinerbarnehage søker assister i 100% stilling

Epleblomsten Steinerbarnehage i Sandefjord,
holder til i Gokstadryggen 6, 3217 Sandefjord
Vi søker assistenter i 100% stilling fra august – 21.
Vi vektlegger at du er en omsorgsfull, utadvendt og ansvarsfull person med gode kommunikasjonsevner:
 • Som viser forståelse og interesse for Steinerpedagogiske prinsipper
 • Samarbeider godt med andre
 • Arbeider selvstendig og løsningsorientert
 • Er en trygg omsorgsperson for barna
 • Har norskferdigheter, muntlig og skriftlig, tilsvarende norskprøve B1
 • Som viser kreativitet, engasjement og motivasjon i arbeidet
 • Må kunne fremvise gyldig politiattest før ansettelse.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Velkommen som søker hos oss.
Søknad sendes pr. post: epleblomsten@steinerbarnehage.no
Søknadsfrist 3. mai 2021.
Kontaktperson: Eva Solberg, daglig leder
Tlf: 33 46 15 20/ 47 25 32 20.


Kattugla steinerbarnehage i Oslo har ledig vikariat til steinerpedagog/barnehagelærer

Ett ledig vikariat som steinerpedagog/barnehagelærer til en av våre to storbarnsavdelinger.
Kattugla Steinerbarnehage søker en barnehagelærer til et vikariat fra 1. juni 2021 til 30. juni 2022.

Kattugla Steinerbarnehage ligger i Oslo, i bydelen Vestre Aker. Bydelen ligger vest i Oslo med kort vei til sentrum. Vi har et godt arbeidsmiljø, stortrives og er veldig stolt av våre flotte lokaler. Vi holder til i et vakkert bygg med direkte nærhet til skog og mark med fine muligheter til turer og friluftsliv.
Barnehagen har 4 avdelinger, to småbarnsavdelinger med barn fra 1 til 3 år og to storbarnsavdelinger med barn fra 3 til 6 år.

Ønskede kvalifikasjoner
 • Du er utdannet steinerpedagog eller barnehagelærer.
 • Du har erfaring fra steinerbarnehage, eventuelt interesse og nysgjerrighet for steinerpedagogikk.
 • Du har gode språkferdigheter, både muntlig og skriftlig.
 • Politiattest må fremlegges før ansettelse.
Personlige egenskaper
 • Du er en trygg og god rollemodell.
 • Du er positiv, engasjert og viser arbeidsglede.
 • Du er tilstedeværende og omsorgsfull voksen.
 • Du har gode kommunikasjon- og samarbeidsevner.
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø.
Vi tilbyr
 • Barnehagen følger Oslo kommunes lønnsregulativ.
 • Engasjerte medarbeider og et godt arbeidsmiljø.
 • Korte åpningstider.
Søknad, CV og referanser sendes elektronisk tildagligleder@kattugla.no
Les mer om oss påhttp://kattugla.no
Har du spørsmål vedrørende stillingen, ta kontakt med Virginie Jensen på 901 44 509.
Søknadsfrist: 22.04.2021

Mikaelgården Steinerbarnehage på BØLER/OSLO søker barnehagelærer

Vi holder til på Bøler i Oslo og har en uteavdeling ved Grønmo golfbane, litt lenger syd i Oslo. Vi har to storbarnsavdelinger hver med 15 barn i alderen 3-6 år og to småbarnsavdelinger hver med 12 barn fra 0-3 år. Åpningstid kl 0800 – 1630. De to storbarnsavdelingene alternerer på å være på uteavdelingen – en uke inne på Bøler og en uke ute i skogen. Vi har et godt faglig miljø med kun steinerpedagoger på alle avdelinger. Vi har god balanse mellom kjønnene, for tiden ca 50 % kvinner.

Til en av våre småbarnsavdelinger søker vi barnehagelærer med steinerpedagogisk utdanning, gjerne helt nyutdannet. Stillingen er uten avdelingsleder- og personalansvar. Vi ønsker at personen vi søker må være godt kjent med steinerpedagogikken. Dersom du har interesse for og gjerne erfaring fra småbarnsavdeling er det supert. Småbarnsavdelingene hos oss har 12 barn og fire medarbeidere – avdelingsleder, barnehagelærer og to assistenter/fagarbeidere.
Din viktigste motivasjon for å søke jobb hos oss må være at du vil arbeide med barn og alt det innebærer av oppfølging og veiledning i barnets utvikling og vekst. I tillegg til å være inderlig med barna på egen avdeling må du være i stand til å ha personlig relasjon til barna på de andre avdelingene også. Vi har vanligvis et utstrakt samarbeid over avdelingsgrensene, men i tiden med rødt og gult trafikklysnivå på smittevernet er det store begrensninger i slikt samarbeid. Som barnehagelærer vil du vite hva som kreves av deg. Personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt, og vi vil vurdere søkere ut fra avdelingens behov og barnehagens øvrige personalsammensetning.

Stillingen er ledig fra 1.august, og vi ønsker oss en søknad i god tid før det.

Les mer om oss på mikaelgaarden.no

For spørsmål, kontakt pedagogisk leder Rikke Kjensli på tlf. 474 76 493 eller daglig leder Elin Bråten på tlf. 410 28 788

Stillingen lønnes på PBL-nivå.Politiattest kreves før ansettelse.Søknad med CV og referanser kan sendes elektronisk til: post@mikaelgaarden.no.

Vi vil gjerne motta søknaden før 1.juni

Veslebrunen Steinerbarnehage søker 100 % pedagogisk leder i ett års vikariat, med mulighet for forlengelse

Vi trenger:
 • at du er utdannet steinerpedagog, eventuelt barnehagelærer med sterk interesse for, og som kan identifisere deg med, steinerpedagogikken
 • at du er faglig engasjert og evner å omsette teori til praksis
 • at du har et varmt hjerte og et rolig og trygt vesen
 • at du er ryddig og pålitelig
 • at du har gode samarbeidsevner og en lederstil som løfter dine medarbeidere
 • at du har gode norskferdigheter både muntlig og skriftlig tilsvarende nivå B1

Vi tilbyr:
 • i utgangspunktet hovedansvar på storbarnsavdeling med 19 barn, men du får påvirke organiseringen på hele huset
 • gode medarbeidere i et raust arbeidsmiljø
 • pedagogisk ledersamarbeid og faglige oppdateringer på kollegiemøter og kurs
 • samarbeid med andre barnehager i kommunen, for tida om å implementere pedagogisk analyse som verktøy, og i å ivareta barns psykososiale miljø m.m.
 • spennende regionale og nasjonale stevner med andre steinerbarnehager
 • 31 flotte barn med tilhørende foreldre i hele barnehagen
 • en veldrevet to-avdelings barnehage i et sjarmerende gammelt hus med stor hage på landet
 • ferie i jule- og påskeuka samt hele juli måned
 • lett tilgjengelighet med offentlig kommunikasjon - bare 30 minutter med tog fra Oslo S til Eidsvoll Verk stasjon, med ti minutters gangavstand til oss, evt bussavgang hvert kvarter der bussen stopper rett ved barnehagen
 • lønn og utvidet pensjonsordning etter PBLs tariff
Personlig egnethet vil bli vektlagt. Politiattest må framlegges før tilsetting.
Søknadsfrist: 23. april

Opplysninger om stillingen fås ved å ringe styrer Mona Fossum på telefon 41333277. Søknad med CV sendes på mail til veslebrunen@steinerbarnehage.no.

Regnbuen Steinerbarnehage søker steinerpedagog/barnehagelærer

Regnbuen Steinerbarnehage søker pedagoger i 100% fast stilling.
Regnbuen Steinerbarnehage ligger på Nesbru i Asker, med kort vei til sjøen og Vestmarka.

Vi har gode og vakre lokaler og ligger i et boligområde på tunet til Steinerskolen i Asker. Barnehagen har 3 avdelinger med ca.45 barn.

Barnehagen er eid av en privat, ideell stiftelse.

Vi søker deg som:
· Er utdannet steinerpedagog eller barnehagelærer
· Har god kunnskap om steinerpedagogikken
· Har god relasjonskompetanse i forhold til både barn og voksne
· Er positiv og løsningsorientert
· Er strukturert og har gode samarbeidsevner
· Er fleksibel med godt humør
· Har gode språkkunnskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Politiattest må fremlegges ved ansettelse.

Vi er i dag 15 medarbeidere.

Vi har stengt i juli, høstferien, romjulen, vinterferien og mellomdagene i forbindelse med påsken. Deltagelse på kollegiemøter, foreldremøter, dugnader m.m. er innbakt i stillingen.

Barnehagen følger Asker Kommunes lønnsregulativ.

Opplysninger om stilling fås ved henvendelse til: Elizabeth Sæhl Olsen
66 98 62 20/40857580
Søknad med CV og referanser sendes til regnbuen@steinerbarnehage.no

Søknadsfrist så snart som mulig.

Eventyrbrua Steinerbarnehage søker barnehagelærer vikariat fra august 2021 – juli 2022, med mulighet for forlengelse

Eventyrbrua Steinerbarnehage ligger som en oase sentralt ved Akerselva på Grünerløkka. Her er fem avdelinger, med til sammen 63 barn i alderen 1-6 år. Kollegiet har høy kompetanse og er mangfoldig sammensatt med hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. Vi har et godt arbeidsmiljø, preget av raushet, interesse for faglig utvikling, og alltid med barna i fokus. Vi holder til i hyggelige lokaler med åpne og lyse avdelinger. Uteområdet er skjermet fra omliggende trafikk, her er frodige trær og busker, og en liten kjøkkenhage hvor vi dyrker grønnsaker og urter.

Hos oss får du arbeide med utgangspunkt i dine egne erfaringer og ressurser.
Vi søker en utadvendt og ansvarsfull person med gode kommunikasjonsevner:
 • Som viser forståelse og interesse for steinerpedagogiske prinsipper
 • Samarbeider godt med andre
 • Arbeider selvstendig og løsningsorientert
 • Er bevisst sin lederrolle som pedagog
 • Har faglig fokus, og er interessert i videre utvikling
 • Har gode norskferdigheter, muntlig og skriftlig, tilsvarendenorskprøve B1
Vi tilbyr:
 • Et engasjert og spennende arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass som aktivt arbeider med faglig og personlig utvikling
 • En arbeidsplass der man har mulighet til å påvirke sin egen arbeidshverdag
 • Ferie fire sammenhengende uker i juli, 2 dager høstferie, 3 dager vinterferie, stengt i romjulen og påskeuken
 • Det vil bli gitt tilbud om veiledning, både individuelt og i ledergruppen
 • Konkurransedyktig lønn
Krav til kompetanse og utdanning
 • Godkjent barnehagelærerutdanning. Bachelorgrad i Steinerpedagogikk fra R. Steinerhøyskolen, eller offentlig barnehagelærerutdanning
 • Dokumentert steinerpedagogisk kompetanse er en fordel
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Søknad sendes per post: eventyrbrua@steinerbarnehage.no
Søknadsfrist 8. april 2021
Kontaktperson:
Mari Rise Knutsen, daglig leder,
Tlf.: 973 00310
Les mer om oss på www.eventyrbrua.no
Velkommen som søker hos oss!

RUDOLF STEINERBARNEHAGEN I ASKER har ledige stillinger for 2 steiner-pedagogiske barnehagelærere

RUDOLF STEINERBARNEHAGEN I ASKER er en 3 avdelings barnehage, med til sammen 48 barn.Vi har 2 familiegrupper og en ren småbarnsavdeling.
Vi holder til ved siden av togstasjonen like utenfor Asker sentrum. Her har vi 2 bygninger i goetheanisktisk stil (levende former) og et vakkert uteareal på Hvalstad.
Til SOMMER/HØSTEN 2021 søker vi etter engasjerte, motiverte og kreative barnehagelærere med steiner-pedagogisk utdannelse/kompetanse, som har lyst til å bli en del av vårt kollegium.
Vi søker etter:

En steiner-utdannet småbarns-pedagog/barnehagelærer i 100% stilling til arbeid med barn under 3 år og en steiner-pedagogisk barnehagelærer (100%) til arbeid med barn over tre år (1 års vikariat med mulighet for forlengelse).

Vi gleder oss til å høre fra deg, og besøk oss gjerne på vår hjemmeside for mer informasjon om oss: http://steinerbarnehagene.asker.no

Interesserte bes kontakte oss på epost eller tlf snarest mulig, og innen 15. mai.
Epost: rs.barnehage.asker@gmail.com TLF 410 26 099 Tone E. J. Bjerkely


Ledig stilling i Spiren gardsbarnehage

Spiren Gardsbarnehage er ein steinerinspirert, lita og triveleg barnehage som ligg midt på gardstunet til Sogn Jord- og Hagebruksskule i Aurland. Me fylgjer årstidene og livet på garden og er mykje ute i naturen. Me har årstidsfestar som til dømes mikkelsmesse, lanternefest, adventshage og solfest. Årstidsbordet speglar årets gang i naturen. Me et økologisk mat,og mykje av maten kjem rett fra garden. Spiren er ein privat barnehage som er inspirert av steinerpedagogikken, med omlag 20 barn frå 0-6 år. Me holder til i eit gamalt sjarmerande trehus, og har fjord, fjell og skog som næraste nabo.

Me søkjer ein pedagogisk leiar/styrar i 100% stilling i eit årsvikariat frå 01.08.21, med moglegheit for folrenging. Det er ein fordel om du har erfaring/utdanning innen steinerpedagogikk. Me søkjer og ein assistent i 100% stilling fra 01.08.21.

Dette er ein jobb for deg som ynskjer å arbeide med steinerpedagogikk kombinert med natur- og gardsrelaterte aktivitetar med born. Aurland er ei lita bygd med eit ungt miljø, og kan by på fantastiske turmoglegheitar for dei som likar det. Ikkje nøl med å ta kontakt J

Søknadsfrist: 01.05.21

E-post: spiren.barnehage@gmail.com
Tlf styrar Audhild Bjune: 91.39.93.75

Personvern