For å legge ut en ny stillingsannonse, send annonsetekst til forbundet@steinerbarnehage.no

Regnbuen Steinerbarnehage

VI HAR LEDIGE STILLINGER SOM PEDAGOG FRA HØSTEN 2017. VI TRENGER BÅDE PED.LEDER OG PED.2. PED.LEDER SMÅBARN TRENGS ALLEREDE FRA 15.MARS 2017.

Regnbuen Steinerbarnehage ligger på Nesåsen, Nesbru, – på tunet til Steinerskolen i Asker. Barnehagen har 46 barn fordelt på 3 avdelinger, - en småbarnsavdeling for 10 barn under 3 år og en familiegruppe med 14 store og 4 små barn og en ordinær storebarnsgruppe med 18 barn.
Barnehagen åpnet i august 1985, og januar 1995 flyttet vi inn i vårt nydelige hus med 2 avdelinger. Den gang ga barnehagen plass til 36 barn over 3 år. Høsten 2006 ble den ene avdelingen gjort om til småbarnsavdeling med plass til 10 barn i alderen 1-3 år. Våren 2010 fikk vi et nytt tilbygg og nå har vi igjen 2 avdelinger med barn over 3 år, i tillegg til småbarnsavdelingen.
Regnbuen Steinerbarnehage har åpningstid 7.45 – 16.30, vi har stengt i juli, romjulen og påsken, i tillegg til en ukes høstferie og vinterferie.
Det betyr 8 ukers ferie totalt, og for å kompensere for dette, har vi
kollegiemøter hver torsdag 2,5 time, og noen av årstidsfestene våre ligger utenom arbeidstid, hvor vi inviterer foreldrene med.
Vi følger Asker Kommunes lønnsregulativ.
Vi står foran et generasjonsskifte i Regnbuen i løpet av de neste årene, så her er det mulig å være med å forme fremtidens Regnbuen.
Søknad sendes: Regnbuen Steinerbarnehage, Nesvangen 4, 1394 Nesbru
regnbuen.steiner@barnehage.no   regnbuen@steinerbarnehage.no

SØKNADSFRIST: 1 APRIL

Askeladden Steinerbarnehage

Askeladden Steinerbarnehage søker avdelingsleder til en avdeling med barn fra 3 til 7 år. 

Stillingen er et vikariat frem til sommerferien og er ledig omgående. Mulighet for fastansettelse fra august 2017.

Vi ønsker oss en medarbeider med steinerpedagogisk utdannelse, som også trives med friluftsliv, da vi er i landlige omgivelser med mye mulighet for uteliv.

Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig og du får vakre omgivelser og dynamiske og erfarende kolleger å arbeide sammen med. Se også vår hjemmeside: www.askeladdensteinerbarnehage.no

Ta kontakt med styrer Astrid Sund.

askeladden@steinerbarnehage.no

tlf: 32792191

Søknadsfrist snarest

Steinerbarnehagen i Tromsø

Steinerbarnehagen i Tromsø søker ny daglig leder/styrer i 100%

Steinerbarnehagen i Tromsø, Kveldrovegen 17b, søker ny styrer/ daglig leder omgående. Barnehagenhar 18 plasser for barn i alderen 0-6 årog 5 ansatte.

Barnehagen ligger vakkert til og har gode ute-og friluftsliv-muligheter.

Barnehagens åpningstid er fra kl. 07.30 til kl. 16.30. Vi har 4 uker ferie i juli, samt hver jul og påske.

Stillingen vil være en blandet stilling, styrer 40% og Pedagogiskleder 60%.

Vi søker:

- en omsorgsfull og

- ansvarlig person med

- gode kommunikasjonsevner:

- Som viser forståelse og interesse for steinerpedagogiske prinsipper

- Fortrinnsvisutdanning fra Steinerhøyskolen, som barnehagelærer, men andre medbarnefaglige utdanningerer også aktuelle.

- Er kjent med regelverk og administrative driftsoppgaver for barnehager

- Samarbeider godt med andre og setter godt arbeidsmiljø høyt

- Arbeider selvstendig og løsningsorientert

- Er en tydelig og lydhør leder

- Har gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper

Barnehagen samarbeider med Steinerskolen i Tromsø,Steinerbarnehageforbundet, IBID og PBL.

Vi tilbyr:

Lønns-ogtariffavtale, pensjons-og forsikringsavtaler iht. PBL

http://steinerbarnehagentromso.no/ 

Spørsmål om stillingen og søknad kan rettes til:

Styreleder Brynmor Evans

mobil 464 77 754

brynmor@steinerbarnehagentromso.no

Søknadsfrist snarest!

Stilling ledig omgående.

Søknadsfrist snarest!

Mikaelgården Steinerbarnehage

VI HAR LEDIG STILLING SOM PEDAGOG/PED.2 FRA HØSTEN 2017 

 

Vi henvender oss til deg som synes steinerpedagogikken er viktig i verden og som er trygg i sitt steinerpedagogiske og barnehagefaglige ståsted. Mikaelgården steinerbarnehage ligger på Bøler i Oslo, vi har etablert oss i Bøler Samfunnshus, en vernet internasjonalt kjent funkisbygning oppført ca 1973 og tegnet av Sverre Fehn. Vi åpnet i september 2012 med to avdelinger og i dag har vi 54 barn fordelt på 4 avdelinger, to storbarns- og to småbarnsavdelinger. 

Til småbarnsavdelingene søker vi barnehagelærer med utdanning fra en Rudolf Steinerhøyskole/barnehagelærerutdanning i Norge eller annet land.  

Vi har en skogsavdeling for de store barna; ja alle barna har mye utetid, både morgen og ettermiddag.  Vår åpningstid er 7.30 – 16.45; vi har stengt i juli, romjulen og påsken; to årstidsfester og to foreldremøter ligger utenom arbeidstiden; vi har kollegiemøter hver 2.mandag. 

Tiltredelse 1.august 2017. Per i dag er vår personalgruppe tilnærmet 50/50 når det gjelder kjønn. Det stilles krav til fremleggelse av politiattest før tiltredelse. 

Søknad sendes: mikaelgarden@steinerbarnehage.no  

Søknadsfrist snarest
Cookies