For å legge ut en ny stillingsannonse, send annonsetekst til forbundet@steinerbarnehage.no

Askeladden Steinerbarnehage

Askeladden Steinerbarnehage i Hurum
Søker fra 01.08.2019
Styrer / daglig leder

Vi er en godt etablert barnehage med mer enn 35 år på baken, som søker ny daglig leder, da den nåværende går av med pensjon.
Beliggenheten vår er landlig ved den vakre innsjøen Sandungen på Klokkarstua i Hurum. Vi holder til på samme tun som Steinerskolen i Hurum og samarbeider tett med dem om 1.klasse.
Vi har 5 avdelinger, hvorav 2 er småbarnsavdelinger. Den ene av småbarnsavdelingene er en familiebarnehage som holder til i nabohuset til barnehagen. Våre andre 4 avdelinger holder til i et økologisk bygg fra 2007, med en romslig og frodig lekeplass rundt.
Vi er et erfarent kollegium med engasjerte og motiverte medarbeidere.
Askeladden Steinerbarnehage er en stiftelse med et styre som er juridisk ansvarlig for barnehagen.

Du
- har interesse for og kunnskap om steinerpedagogikk
- har erfaring med ledelse, gode samarbeidsevner og godt humør
- har administrativ og økonomisk forståelse
- har erfaring med å arbeide i barnehage, helst steinerbarnehage
- er fleksibel og arbeidsvillig i en til tider hektisk hverdag
Daglig leder har personalansvar og ansvar for kontakt med kommune og stat (UDIR).
Daglig leder har, sammen med barnehagens styre, ansvar for å drive barnehagen administrativt og økonomisk forsvarlig.

Informasjon om lønnsvilkår og andre arbeidsforhold oppgis ved henvendelse.
Se også barnehagens hjemmeside.

Askeladden Steinerbarnehagen
Åsheimveien 12b, 3490 Klokkarstua
tel. 32 79 21 91
askeladden@steinerbarnehage.no
www.askeladdensteinerbarnehage.no
daglig leder: Astrid Sund tlf 96 23 34 37
styreleder: Hege Westskog tlf 94 30 70 77


Søknadsfrist 15. februar 2019

Regnbuen Steinerbarnehage

LEDIG STILLING SOM DAGLIG LEDER I 
REGNBUEN STEINERBARNEHAGE

Regnbuen Steinerbarnehage søker ny Daglig Leder fra 1.august 2019.

Regnbuen Steinerbarnehage ligger på tunet til Steinerskolen i Asker, på Nesbru.
Vi har gode, vakre, romslige lokaler og ligger i et boligområde med gangavstand til sjøen og kort vei til marka. Barnehagen er eid av en privat, ideell stiftelse.

Vi søker ny daglig leder som har god kunnskap om steinerpedagogikken og med ledelseserfaring.
Hovedansvarsområder er pedagogisk ledelse, personal-ledelse, administrativ ledelse og samhandling med kommunen. 
Vi ønsker oss en raus leder med visjoner og med interesse for utviklingsarbeid, som i samarbeid med medarbeiderne vil videreutvikle Regnbuen Steinerbarnehage til det beste for barna, foreldrene og medarbeiderne.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Barnehagen går inn i sitt 35.år og har 3 avdelinger (47 barn).
Vi er i dag 16 medarbeidere.
Vi har ca.8 ukers ferie (følger delvis skoleferiene) , hvorav 3 av disse er avspasering for mer-tid i forbindelse med ukentlige kollegiemøter, feiring av årstidsfester m.m.

Daglig leder følger PBL sitt lønnsregulativ.

SØKNADSFRIST 15.FEBRUAR

Opplysninger om stilling fås ved henvendelse til:
Guri Mette Vestby(styreleder): 41 10 50 01
Mette Hovland (daglig leder): 66 98 62 20 / 45 46 47 90 
www.regnbuen.steinerbarnehagene.no

Søknadsfrist 15. februar 2019

Huldraheimen Steinerbarnehage

Pedagog 2. på småbarnsavdeling

Ønsker du å jobbe i en barnehage der vi setter pris på barnas individualitet, hvor vi er mye ute og det er god tid til uforstyrret lek kan dette være stedet for deg.

Huldraheimen Steinerbarnehage ligger ca 8. km. fra Kongsberg sentrum, retning Drammen.
Barnehagen har variert uteområde og ligger i naturskjønne omgivelser, med kort vei til skog og mark. Den er tilknuttet en gård med hester, sauer og en liten gjeng med frittgående høner. I tillegg har vi grønnsak- og urtehage. Barnehagen har 3 vegetariske måltider om dagen som tilberedes av økologiske råvarer.

Vi har fokus på natrulig liv med faste rytmer i dager og årstider. Barna får mulighet til å være med i arbeidet som disse rytmene, og de voksne som gode forbilder/rollemodeller er derfor viktig.

Barnas frie lek er viktig som læringsarena og som barnas egen livsverden, derfor har vi fokus på å gi rom og verne om denne leken.

Igjennom uken har vi ulike faste aktiviteter som blant annet; ridning, bålpannemat, eventyr, tur og eurytmi. Vi har daglig samling i ring-lek med bevegelse, og det synges mye igjennom dagen.

Som pedagog 2 vil du blant annet ha ansvar for å planlegge å gjennomføre det pedagogiske arbeidet på avdelingen sammen med pedagogisk leder, samt samarbeid med kollegaer og foreldre.

Vi kan tilby:
Et godt arbeidsmiljø med fokus på samarbeid og glede.
Nærhet til natur og dyr.
Lønn i henhold til tariffavtale gjennom PBL
Pensjonsordning i Gjensidige
Mulighet for faglig og personlig utvikling
Meningsbærende aktiviteter i felleskap med barna

Vi ønsker av deg:
At du trives med å holde orden i hus hage og er praktisk anlagt.
Er raus, byr på deg selv, sprer glede og energi.
Vet at barn og voksne har noe å lære av deg som forbilde.
Er faglig dyktig, og har evnen til å lede og veilede på en tydelig og varm måte.
Løsningsorientert og ha gode samarbeidsevner.
Vilje til å holde deg oppdatert og jobbe etter steinerpedagogiske impulser.

Kvalifikasjoner
Godkjent steinerpedagogisk utdanning, annen relevant utdanning kan bli vurdert om du er den rette for jobben.
Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig.
Det er en fordel om du har noe ledelseserfaring.

Personlig egenskaper
Initiativrik
Glad i å være ute
Evne til og motivere og inspirere
Personlig egnethet vektlegges


Det stilles krav til fremleggelse av politi- og tuberkulinattest før tiltredelse.
Oppstart 31.7.19 med mulig tiltredelse tidligere

Søknadsfrist 28. Februar 2019

Søknaden sendes til: Huldraheimen Steinerbarnehage AS, Grosvoldveien 144, 3619 Skollenborg. Eller på epost: post@huldraheimen.no 

Om du har spørsmål kan du ringe styrer Nina Neverdal på telefon 4827 9512


Følg linken for å se filmen fra barnehagen.
http://www.youtube.com/watch?v=ix2gu5c_32Y


Søknadsfrist 28. februar 2019

Mikaelgården Steinerbarnehage

MIKAELGÅRDEN STEINERBARNEHAGE, BØLER/OSLO

nyutdannet barnehagelærer?

VIKARIAT

Vi holder til på Bøler i Oslo og har en uteavdeling ved Grønmo golfbane, litt lenger syd i Oslo. Vi har to storbarnsavdelinger hver med 15 barn i alderen 3-6 år og to småbarnsavdelinger hver med 12 barn fra 0-3 år. Åpningstid kl 0730 – 1645. De to storbarnsavdelingene alternerer på å være på uteavdelingen – en uke inne på Bøler og en uke ute i skogen. Vi har et godt faglig miljø med hovedsakelig steinerpedagoger og to medarbeidere på deltidsutdanningen (2.år). Vi har god balanse mellom kjønnene.

Til et vikariat på småbarnsavdeling søker vi barnehagelærer med steinerpedagogisk utdanning, gjerne helt ”fersk”. Stillingen er uten avdelingsleder- og personalansvar. Vikariatets varighet er ca ett år fra 1/8-2019. Personen vi søker må være godt kjent med steinerpedagogikken. Dersom du har interesse for og gjerne erfaring fra småbarnsavdeling er det supert. Småbarnsavdelingene hos oss har 12 barn og fire medarbeidere.

Din viktigste motivasjon for å søke jobb hos oss må være at du vil arbeide med barn og alt det innebærer av oppfølging og veiledning i barnets utvikling og vekst. Vi har et utstrakt samarbeid over avdelingsgrensene og i tillegg til å være inderlig med barna på egen avdeling må du være i stand til å ha personlig relasjon til barna på de andre avdelingene også. Personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt, og vi vil vurdere søkere ut fra avdelingens behov og barnehagens øvrige personalsammensetning.

Les mer om oss på www.mikaelgaarden.no

Stillingen lønnes på PBL-nivå. Politiattest kreves før ansettelse.
Søknad med CV og referanser kan sendes elektronisk til: post@mikaelgaarden.no.

Vi vil gjerne motta søknaden før 1.mars.


Mikaelgården Steinerbarnehage
For spørsmål, kontakt 
pedagogisk leder Rikke Kjensli på tlf. 47476493.
Eller daglig leder Elin Bråten på tlf. 410 28 788


Søknadsfrist 1. Mars 2019

Almeskogen steinerbarnehage i Bærum søker etter barnehagelærere

Almeskogen steinerbarnehage i Bærum søker etter barnehagelærere

Almeskogen steinerbarnehage i Bærum søker etter barnehagelærere, både til våre storebarnsavdelinger der det er 18 barn i alderen 3 til 6 år og tre/fire voksne på avdelingen - og til våre småbarnsavdelinger der det er 9 barn i alderen 1 til 3 år og tre/fire voksne på avdelingen. 

Stillingene er både og faste stillinger og vikariater, med varighet fra 01.august 2019 og frem til og med 30.juni 2020. - Alle er 100% stilling.

Vi er en fire avdelings barnehage med rundt 13 ansatte.

Vi ønsker først og fremst søkere med steinerpedagogisk utdannelse, eventuelt barnehagelærere med interesse for steinerpedagogikk.

Almeskogen steinerbarnehage ligger i vakre omgivelser med Steinerskolen i Bærum på Jar som nabo. 

Vi vektlegger barnas frie lek og tilbyr barna leker i naturmaterialer. Vi følger årets rytmer med sang, vers, eventyr og fester og mye, mye mer????

Dersom du er interessert eller ønsker å få vite litt mer om oss ta kontakt med styrer på post@almeskogen.no.

Send søknad på e-post 

almeskogen.no 

 
https://img.gfx.no/2294/2294143/Logo_400x100.270x68.png

Søknadsfrist 1. Mars 2019

Regnbuen Steinerbarnehage

Ledig stilling som steinerpedagog/pedagogisk leder i  
Regnbuen Steinerbarnehage
 
Regnbuen Steinerbarnehage søker pedagoger i 100% fast stilling fra 01.08.19  

Regnbuen Steinerbarnehage ligger på Nesbru i Asker, med kort vei til sjøen og Vestmarka.  
Vi har gode og vakre lokaler og ligger i et boligområde på tunet til Steinerskolen i Asker. Barnehagen har 3 avdelinger med ca.45 barn.  
Barnehagen er eid av en privat, ideell stiftelse.    

Vi søker deg som:  
*  Er utdannet steinerpedagog eller barnehagelærer  
* Har god kunnskap om steinerpedagogikken  
* Har god relasjonskompetanse i forhold til både barn og voksne
* Er positiv og løsningsorientert
* Er strukturert og har gode samarbeidsevner
* Er fleksibel med godt humør
* Har gode språkkunnskaper  
 
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Politiattest må fremlegges ved ansettelse.  
 
Vi er i dag 15 medarbeidere.
 
Vi har stengt i juli, høstferien, romjulen, vinterferien og mellomdagene i forbindelse med påsken. Deltagelse på kollegiemøter, foreldremøter, dugnader m.m. er innbakt i stillingen.
Barnehagen følger Asker Kommunes lønnsregulativ.    

Opplysninger om stilling fås ved henvendelse til:  
Mette Hovland, 66 98 62 20

Søknad med CV og referanser sendes til regnbuen@steinerbarnehage.no
 

Søknadsfrist 1. April 2019
Personvern