For å legge ut en ny stillingsannonse, send annonsetekst til forbundet@steinerbarnehage.no

Idavollen steinerbarnehage

Idavollen steinerbarnehage   Rasta Lørenskog       www.idavollensb.no

I Idavollen har vi ledige stillinger som steiner pedagog/barnehagelærer med interesse for steiner pedagogikk i 100% stillinger fra høst.  
Idavollen er en 3 avdelings barnehage på toppen av Vallerudåsen. Vi ligger i et naturskjønt område med fantastisk uteareal til barnehagen. Vi har steiner skolen i Lørenskog som nabo og har et tett samarbeide med dem.  
Vi har pr dags dato 49 barn og 13 ansatte. Åpningstid 730-1630. Vi har torsdagsmøter 3 gange i måneden hvor det ene er et pedagog møte. 
Vi er en hyggelig barnehage med omsorgsfulle og rause kollegaer i alle aldre og kulturer, samt begge kjønn. Barnehagen er i en oppusningsfase og vil fra høsten stå som fin og ny istandsatt.  
 
Vi søker deg som: 
* Er utdannet steiner pedagog/ barnehagelærer med interesse for steiner pedagogikk.
* Bestått nasjonal norskprøve 3 eller tilsvarende må dokumenteres. 
* Som kan skape en god dagsrytme for barna samt bidrag til et godt faglig miljø. 
* Gode samarbeidsevner og er fleksibel. 
* Er sin rolle som forbilde bevist. 
* Ønsker å utvikle seg som person. 
* Kan glede seg over praktisk og kreativt arbeide ute og inne. 
* Politiattest kreves før ansettelse.

Vi tilbyr:
* Et faglig og raust arbeidsmiljø. 
* En arbeidsplass der man har mulighet til å påvirke sin egen arbeidshverdag. 
* Veiledning, både i grupper og individuelt. 
* Ulike typer kurs, årsmøte/barnehagestevne eller annet. 
* Tariff lønn i henhold til PBL. 
* Helseordning med en klinikk på strømmen. 
* Vi er en IA (inkluderende arbeidsplass). (stort fokus på arbeidsmiljøet).

Søknad og CV sendes til Idavollen.steinerbarnehage@gmail.com eller pr post til kantarellveien 20 1476 Rasta.  
Telefon: 46971791  
Kontakt Daglig leder Anja Madsen  

Daglig leder steinerbarnehageforbundet

Steinerbarnehageforbundet, ble dannet i 1997 og er en forening for Norges 46 steinerbarnehager og steinerskolenes 1.klasser.
Disse tar utgangspunkt i Rudolf Steiners pedagogikk og antroposofi.

Søker ny daglig leder.
Nå værende daglige leders engasjementstilling går ut høsten 2019 og hun går av med pensjon. Vi søker en engasjert medarbeider med gode samarbeidsevner, solid kjennskap til private barnehagers rammevilkår og forankring i steinerpedagogikk og antroposofi.

Kvalifikasjoner:
• Evne til å se de utfordringene private barnehager og spesielt steinerbarnehagene møter
i forhold til byråkrati, media og ledelse
• Innsikt i og engasjement for steinerbarnehagenes pedagogiske ide og praksis
• Innsikt i lover og regler som gjelder i barnehagefeltet
• Kjennskap til ledelse og administrasjon i en steinerbarnehage
• Evne til å prioritere og ta beslutninger
• Gode engelskkunnskaper
• IT kompetanse

Arbeidsområder:
Stillingen byr på variasjon og utfordringer:
• Daglig leder arbeider etter oppgaver gitt av Årsmøtet, Steinerbarnehageforbundets styre og vedtektene for Steinerbarnehageforbundet.
• Skrive uttalelser til høringer fra KD om barnehagefeltet.
• Veiledning til barnehagene i pedagogiske spørsmål.
• Veiledning til nye initiativ.
• Henvise videre i juridiske spørsmål.
• Det er et utstrakt samarbeid med Steinerskoleforbundet, Steinerhøyskolen, PBL, KD og UDIR.
• Kontakt med steinerbarnehager i inn- og utland, vil innebærer reising, også i helger.
• Steinerbarnehageforbundet har kontor sentralt i Oslo, sammen med Steinerskoleforbundet.

Nærmeste leder:
Styreleder i Steinerbarnehageforbundet

Stillingstype: Åremål 4 år, med mulighet for forlengelse.

Stillingsstørrelse: 50% - 60%, etter avtale.

Lønn og ferie: PBL lønnsregulativ, laveste styrerstilling. Ferie i henhold til ferieloven.

Søknadsfrist: 20.oktober 2018.

Tiltredelse: 1.august 2019.

Søknad sendes: 
styreleder@steinerbarnehage.no eller forbundet@steinerbarnehage.no 

Kontakt: Daglig leder Grete Gulbrandsen 93456211 eller styreleder, Aurelia Udo de Haes 93260561.

Søknadsfrist 20.10.2018

Rudolf Steiner-institutionen Solhjem i Danmark søger ny leder


Rudolf Steiner-institutionen Solhjem i Danmark søger ny leder
Da vores leder går på pension, søger vi en ny leder til Solhjem med tiltrædelse 1. august 2019.

Hvem er vi?
Solhjem er en privat Rudolf Steiner daginstitution i Aarhus i Danmark, som drives med tilskud fra Aarhus Kommune ifølge dagtilbudsloven. Vi holder til i to smukke strandvejsvillaer og et lille nyistandsat bindingsværkshus i smukke omgivelser med strand og hav på den ene side og Marselisborgskoven på den anden.  
Siden Solhjem blev oprettet som børnehave i 1975 har Rudolf Steiner-pædagogikken fået lov at leve, udvikle og udfolde sig i samklang med tidens udfordringer. Vi tror på, at barnet har brug for at være i et stimulerende miljø, formet af voksne mennesker, der bestræber sig på at være autentiske og tydelige forbilleder. Derfor tilstræber vi at forme Solhjems pædagogiske praksis på en sådan måde, at barnet oplever at blive inviteret ind i et anerkendende og omsorgsfuldt miljø, fyldt med handlinger til inspiration for leg, udvikling og læring. 
Vi er 35 medarbejdere og 140 børn mellem 1 og 6 år, der har deres daglige liv og arbejde på Solhjem. Der er 3 forskellige afdelinger, børnehave med skovgruppe, vuggestue og integreret med børn i alderen 1-6 år.

Vi ønsker en leder, der: 
 • har en relevant pædagogisk uddannelse, samt ledelseserfaring
 • er velfunderet i Steiner-pædagogikken og godt bekendt med antroposofien 
 • kan formulere klare pædagogiske visioner i sit virke for Solhjem, samt udvikle og kvalificere dem i samarbejde med resten af huset 
 • kan videreformidle de pædagogiske visioner til Solhjems interessenter
 • kan kommunikere med tydelighed og gennemslagskraft 
 • har blik for at skabe harmoniske rammer om hverdagen for Solhjems børn og voksne
 • kan tage styring og ansvar for den administrative og økonomiske ledelse
 • er proces-orienteret og har blik for både organisationsudvikling og –tilpasning

Vi kan tilbyde:
 • en organisation i udvikling, hvor nye samarbejdsformer er ved at blive implementeret
 • en engageret og faglig dygtig medarbejdergruppe, der er fokuseret på kerneopgaverne og til stadighed søger at dygtiggøre sig
 • et velfungerende ledelsesforum 
 • et godt samarbejde med ”Sammenslutningen af R.S. vuggestuer og børnehaver”, de private daginstitutioner i Aarhus og Aarhus Kommune
 • en engageret bestyrelse og forældregruppe
 • en institution med et godt ry og en lang venteliste

Løn: Lønnen fastsættes i henhold til principperne for ny løn, stillingens funktion og ansøgerens kvalifikationer
Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til
Solhjems souschef Kirsten Lykkegaard, vu@solhjem-aarhus.dk eller 
Bestyrelsesformand Ulrik Johnsen, ulrik.johnsen@cas.au.dk
Ansøgningsfrist: Ansøgninger og CV sendes til: post@solhjem-aarhus.dk senest 29. oktober 2018.
Ansættelsessamtaler: vi forventer at afholde 1. runde samtaler i slutningen af november 2018. 
Vi henviser også til vores hjemmeside www.solhjem-aarhus.dk

Søknadsfrist 29.10.2018
Personvern