For å legge ut en ny stillingsannonse, send annonsetekst til forbundet@steinerbarnehage.no

Solsikken Steinerbarnehage

Solsikken Steinerbarnehage


Solsikken Steinerbarnehage holder til i landlige omgivelser med nærhet til skog og sjø. Fra Aker brygge er det 30 minutters reise, inkludert en hyggelig båttur.

Vi har 2 storebarnsavdelinger i en flott gammel sveitservilla omringet av en nydelig hage med frukttrær, 1 blandet avdeling i et lite hus på tunet og 2 småbarnsavdelinger i et nytt vakkert arkitekttegnet hus like ved på Oksval. 

Barnehagen har et godt stabilt arbeidsmiljø, og selvstendige medarbeidere med bred erfaring og bakgrunn. 

Barnehagen er eid av en privat, ideell stiftelse. 

Vi følger steinerskolens ferier og fridager, men har 2 uker kortere sommerferie og egne plandager.

Åpningstiden er fra kl 08-16.15

Vi følger PBL sitt lønnsregulativ


Vi søker deg som er: 

-steinerpedagog /barnehagelærer i 100 % fast stilling

-brenner for å gi barna en glad hverdag med fine sanseopplevelser og verdsetter frileken

-engasjert og god innsikt i steinerpedagogikk 

-løsningsorientert med godt humør

-god relasjonskompetanse i forhold til barn og voksne

Personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt.


Tiltredelse: 1. august 2020 med mulighet for tiltredelse tidligere


Søknad med CV sendes til: solsikken@steinerbarnehage.no


For spørsmål, ta gjerne kontakt med Tone B. Blindheim 66 91 24 53/900 73 621 eller 

Bette Solheim 992 91 651

Solrosen Steinerbarnehage

Solrosen Steinerbarnehage

Solrosen Steinerbarnehage på Frogner i Oslo, søker steinerpedagog i en 40 til 60% stilling med snarlig tiltredelse. Fra 1. august 2020 søker vi en steinerpedagog i en 100% fast stilling. 

Solrosen barnehage holder til i nye vakre arkitekttegnede lokaler sentralt på Frogner. Barnehagen består av en avdeling med 18 barn og tre voksne. 

Solrosen barnehage kan tilby: Et godt arbeidsmiljø med engasjerte voksne som er opptatt av å være gode rollemodeller. En hverdag hvor vi har fokus på å gi barna gode sanseopplevelser i et kreativt skapende miljø hvor frileken blir vektlagt. 

Solrosen barnehage følger skolens ferier, med to uker redusert sommerferie. 

Solrosen barnehage følger PBL sitt lønnsregulativ. 

Vi søker deg som: 

• Har engasjement for steinerpedagogikk og som vil arbeide ut fra dets menneskesyn og verdisyn. 

• Har god relasjonskompetanse i forhold til barn og voksne 

• Er positiv og har gode samarbeidsevner 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Politiattest må fremlegges ved ansettelse. 

Opplysning om stillingen fåes ved henvendelse til: Hege Næsheim, 915 66 028 

Søknad med CV sendes til: hegensheim@gmail.com 
Adressen er: Solrosen Steinerbarnehage Oscarsgate 84 0256 Oslo 

 

Mikaelgården Steinerbarnehage, Bøler/Oslo

MIKAELGÅRDEN STEINERBARNEHAGE, BØLER/OSLO

nyutdannet barnehagelærer? Eller erfaren - 

Vi holder til på Bøler i Oslo og har en uteavdeling ved Grønmo golfbane, litt lenger syd i Oslo. Vi har to storbarnsavdelinger hver med 15 barn i alderen 3-6 år og to småbarnsavdelinger hver med 12 barn fra 0-3 år. Åpningstid kl 0730 – 1645. De to storbarnsavdelingene alternerer på å være på uteavdelingen – en uke inne på Bøler og en uke ute i skogen. Vi har et godt faglig miljø med hovedsakelig steinerpedagoger og to medarbeidere på deltidsutdanningen (3.år). Vi har god balanse mellom kjønnene.  

Til en av våre småbarnsavdelinger søker vi barnehagelærer med steinerpedagogisk utdanning, gjerne helt nyutdannet. Stillingen er uten avdelingsleder- og personalansvar. Personen vi søker må være godt kjent med steinerpedagogikken. Dersom du har interesse for og gjerne erfaring fra småbarnsavdeling er det supert. Småbarnsavdelingene hos oss har 12 barn og fire medarbeidere – avdelingsleder, barnehagelærer og to assistenter/fagarbeidere. 

Din viktigste motivasjon for å søke jobb hos oss må være at du vil arbeide med barn og alt det innebærer av oppfølging og veiledning i barnets utvikling og vekst. Vi har et utstrakt samarbeid over avdelingsgrensene og i tillegg til å være inderlig med barna på egen avdeling må du være i stand til å ha personlig relasjon til barna på de andre avdelingene også. Personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt, og vi vil vurdere søkere ut fra avdelingens behov og barnehagens øvrige personalsammensetning. 

Stillingen er ledig fra påske, men dersom du ikke kan begynne før 1.august, er det også greit for oss.

Les mer om oss på www.mikaelgaarden.no 

Stillingen lønnes på PBL-nivå. Politiattest kreves før ansettelse.                                                                       Søknad med CV og referanser kan sendes elektronisk til: post@mikaelgaarden.no.   Vi vil gjerne motta søknaden før 1.mars.
Mikaelgården Steinerbarnehage
For spørsmål, kontakt 

pedagogisk leder Rikke Kjensli på tlf. 474 76 493.

Eller daglig leder Elin Bråten på tlf. 410 28 788

SteinerbarnehageforbundetSteinerbarnehageforbundet ble dannet i 1997 og er en forening for Norges 46 steinerbarnehager og steinerskolens 1.klasser. Disse tar utgangspunkt i Rudolf Steiners pedagogikk og antroposofi.

Søker ny daglig leder. 

Nåværende daglig leder velger å avslutte sin stilling i forbundet da det ble for omfattende å administrere to daglig leder jobber samtidig. Vi søker en engasjert medarbeider med gode samarbeidsevner, solid kjennskap til privat barnehagers rammevilkår og forankring i steinerpedagogikk og antroposofi. 

Kvalifikasjoner: 

• Evne til å se de utfordringene private barnehager og spesielt steinerbarnehager møter i forhold til byråkrati,media og ledelse. 

• Innsikt i og engasjemnet for steinerbarnehagenes pedagogiske ide og praksis. 

• Innsikt i lover og regler som gjelder barnehagefeltet. 

• Kjennskap til ledelse og administrasjon i en steinerbarnehage. 

• Evne til å prioritere og ta beslutninger. 

• Gode engelsk kunnskaper 

• IT kompetanse

Arbeidsområder: Stillingen byr på variasjon og utfordringer. 

• Daglig leder arbeider etter oppgaver gitt av Årsmøte,steinerbarnehageforbundets styre og vedtektene for steinerbarnehageforbundet. 

• Skrive uttalelser til høringer fra KD om barnehagefeltet 

• Veiledning til barnehagene i pedagogiske spørsmål 

• Veiledning til nye initiativ 

• Henvise videre i jurididiske spørsmål 

• Det er et utstrakt samarbeid med steinerskoleforbundet, steinerhøyskolen, PBL,KD og UDIR. 

• Kontakt med steinerbarnehager i inn og utland, vil innebære reising, også i helger. 

• Steienrbarnehageforbundet har kontor sentralt i Oslo, sammen med steinerskoleforbundet.

Nærmeste leder: Styreleder i Steinerbarnehageforbundet 

Stillingstype: Åremål 4 år, med mulighet for forlengelse 

Stillingsstørrelse: 50% 

Lønn og ferie: PBL lønnsregulativ, laveste styrerstilling. Ferie i henhold til ferieloven. 

Søknadsfrist: 15.februar 2020 

Tiltredelse: 1.mai 2020 – med mulighet for tidligere tiltredelse. 

Søknad sendes til: styreleder@steinerbarnehage.no eller forbundet@steinerbarnehage.no

Kontakt: Daglig leder Birte Birkelund  941 84 195 eller styreleder Aurelia Udo de Haes  932 60 561 

 


15.februar 2020

Steinerbarnehagen Stjerneøye i Ålesund

Steinerbarnehagen Stjerneøye i Ålesund er på utikikk etter sin nye styrer!

Vi søker ny styrer i 100% fast stilling. Dette er en unik mulighet for deg som vil være med å bidra til et
godt, steinerpedagogisk tilbud for barn der lek og livsglede er i sentrum.
Steinerbarnehagen Stjerneøye ble dannet som stiftelse sent på 80-tallet. Det var etter ei idealistisk
foreldregruppe jobbet over tid for å få et steinerpedagogisk tilbud til sine barn i Ålesund. De tok saken i
egne hender og dermed fikk Ålesund sin steinerbarnehage.
Stjerneøye holder hus i en ombygd sveitservilla i Larsgården. Her er to avdelinger med rom til 10 barn på
småbarnsavdeling og 20 barn på storbarnsavdeling. Barnehagens bygning er ikke en typisk barnehage,
men mer som Pippi Langstrømpes Villa Villakulla, i et hus med sjel. Vi har fokus på at barnehagen skal
fremstå mer som et hjem, enn som en institusjon.
Stjerneøye har et høyt miljøbevisst fokus. Vi benytter så langt som mulig økologiske råvarer i et
vegetarisk kosthold. Sentralt i Stjerneøye sin hverdag er en fast dagsrytme og vi følger årets gang med
fokus på årstidene. Vi har egen hønsegård, drivhus og potetåker.
Barnehagen har 8 ansatte og faste vikarer.

Arbeidsoppgaver
Styrer skal sørge for at Stjerneøye drives forsvarlig etter gjeldende lovverk. Forvalte store
samfunnsverdier, administrativt og økonomisk.
Styrer skal ha innsikt og bistå kollegiet i kontakt med eksterne instanser. Styrer skal veilede og støtte
personalet i pedagogisk praksis gjennom å være en tilgjengelig og faglig ressurs.
I samarbeid med kollegiet skal styrer utarbeide gode strategier for å nå gitte mål i barnehagen.
Styrer må være levende opptatt av barns utvikling, og ha en forståelse for at personalledelse innebærer
nærhet til det som skjer på avdelingene. Stillingen er delt inn med 60 % administativt og 40% pedagogisk
arbeid.
Jobbe aktivt for et godt samarbeid med foreldre, og sikre god kommunikasjonsflyt mellom barnehage og
hjem.

Ønskede kvalifikasjoner
Utdanning som barnehagelærer, eller en utdanning som gir deg barnefaglig og pedagogisk utdanning.
Interesse for å sette seg inn i steinerpedagogisk menneskesyn og arbeidsmetoder.
Utdanning innen ledelse er ikke et krav, men ønskelig.
Kunnskap om lov- og regelverket for fagområdet.
Krav om å legge frem politiattest, ifølge Barnehageloven paragraf 19.
Personlige egenskaper
Vi ser etter en person som har en glød og et levende engasjement for arbeid med barn i denne livsfasen.
Gjennom høy tilstedeværelse og gjennomføringsevne skal du bidra med å drifte barnehagen så vi på best
mulig måte holder en høy pedagogisk standard. Jobben krever at du er pålitelig, og at du viser en god
evne til å strukturere deg. Du skal bistå med din kompetanse så de rundt deg blir enda bedre! Og du må
evne å være lydhør for forslag og innspill fra dine kolleger og ha en forståelse for at alle synspunkt er
viktige. Du må være modig og direkte og klare å stå i ulike problemstillinger gjennom en hektisk
arbeidshverdag.

Vi tilbyr
Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med motiverte og selvstendige medarbeidere med bred erfaring og som hele
tiden jobber for å skape gode dager for barna.
Styrerstillingen er en utfordrende stilling med varierte og allsidige arbeidsoppgaver, og med stor
påvirkning på hvordan barnehagen driftes.
Utvikling innen personalledelse.
Faglig utvikling i en pedagogikk som hviler på rike tradisjoner, samtidig som den er i kontinuerlig
utvikling.
Barnehagerettet utviklingsarbeid sammen med alle barnehager i nye Ålesund kommune.

Stjerneøye er medlem i PBL og tilbyr lønn etter tariff.

For mer informasjon om stillingen kontakt:
Øyvind Tørlen, styreleder, på mail: toerlen@hotmail.com, eller telefon: 932 09 768, eller
Gunnhild Løvold, styrer, på mail: rudolf.steinerbarnehagen@stjerneoye.no, eller telefon 902 82 711

Søknadsfrist: 27 januar 2020. Oppstart etter nærmere avtale. Søkere kontaktes fortløpende.

Regnbuen Steinerbarnehage

Regnbuen Steinerbarnehage

Ledig stilling som steinerpedagog/pedagogisk leder i  
Regnbuen Steinerbarnehage 
 
Regnbuen Steinerbarnehage søker pedagog.

Regnbuen Steinerbarnehage ligger på Nesbru i Asker, med kort vei til sjøen og Vestmarka.  
Vi har gode og vakre lokaler og ligger i et boligområde på tunet til Steinerskolen i Asker. Barnehagen har 3 avdelinger med ca.45 barn.  
Barnehagen er eid av en privat, ideell stiftelse.    

Vi søker deg som:  
* Er utdannet steinerpedagog eller barnehagelærer   
* Har god kunnskap om steinerpedagogikken  
* Har god relasjonskompetanse i forhold til både barn og voksne 
* Er positiv og løsningsorientert 
* Er strukturert og har gode samarbeidsevner 
* Er fleksibel med godt humør 
* Har gode språkkunnskaper  
 
Personlig egnethet vil bli vektlagt. 
Politiattest må fremlegges ved ansettelse.  
 
Vi er i dag 15 medarbeidere. 
  
Vi har stengt i juli, høstferien, romjulen, vinterferien og mellomdagene i forbindelse med påsken. Deltagelse på kollegiemøter, foreldremøter, dugnader m.m. er innbakt i stillingen. 
Barnehagen følger Asker Kommunes lønnsregulativ.    

Opplysninger om stilling fås ved henvendelse til:  
Marianne Elstad Olsen, 66 98 62 20 

Søknad med CV og referanser sendes til regnbuen@steinerbarnehage.no 
 


Barnehagelærer/steinerbarnehagelærer

RUDOLF STINERBARNEHAGEN I ASKER
Rudolf Steinerbarnehagen i Asker har fra 1. mars 2020 en ledig stilling som vikar for barnehagelærer/steinerbarnehagelærer  i 100% stilling, med mulighet for fast ansettelse.
Stillingen gjelder på vår smaåbarnsavdeling Lavendel, med 10 barn fra 1-3 år. Vi har fokus på faste og gode  rytmer, en forutsigbar hverdag,  selvhjulpenhet og voksne som gode forbilder.
Søknad sendes til 
RUDOLF STEINERBARNEHAGEN I ASKER
Hvalstadlia 3
1395 HVALSTAD
epost: rs.barnehage.asker@gmail.com eller til t-ebjerk@online.no (gjelder i juleferien).
Spørsmål til stillingen sendes til t-ebjerk@online.no Tlf +47 410 26 099, Tone E. J. Bjerkely

Søknadsfrist 31.januar 2020

Pedagoger

Idavollen Steinerbarnehage, Lørenskog

Idavollen Steinerbarnehage søker 2 pedagoger med tiltredelse snarest. 
Et vikariat og en fast stilling
Idavollen Steinerbarnehage ligger på Vallerudtoppen i Lørenskog,
Vi har gode og vakre lokaler og ligger i et boligområde vegg i vegg med Rudolf Steinerskolen i Lørenskog.
Barnehagen har 3 avdelinger + lavvo med til sammen 49 barn.
Barnehagen er eid av en privat, ideell stiftelse.
Vi søker deg som:
* Er utdannet steinerpedagog eller barnehagelærer
* Har god kunnskap om steinerpedagogikken
* Har god relasjonskompetanse i forhold til både barn og voksne
* Er positiv og løsningsorientert
* Er strukturert og har gode samarbeidsevner
* Er fleksibel med godt humør
 * Har gode språkkunnskaper
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Politiattest må fremlegges ved ansettelse.
Vi er i dag 14 medarbeidere.
Barnehagen har stengt i juli, romjulen og i den stille uke i påsken. 
Deltagelse på kollegiemøter, foreldremøter, dugnader m.m. er innbakt i stillingen.
Barnehagen følger PBL sitt lønnsregulativ.
Opplysninger om stilling fås ved henvendelse til:
Kjersti Seim, 469 71 791/ 95 86 52 86
Søknad med CV og referanser sendes til idavollen@steinerbarnehage.no

Søknadsfrist 13.januar 2020
Personvern