For å legge ut en ny stillingsannonse, send annonsetekst til forbundet@steinerbarnehage.no

Solsikken Steinerbarnehage

Solsikken Steinerbarnehage på Nesodden søker steinerpedagog i 80% stilling, vikariat, med mulighet for fast ansettelse, snarlig tiltredelse, avdelingen har barn fra 1-3 år så ønsker du et spennende og stabilt miljø er du velkommen til å søke

Søknad sendes til: 
Solsikken Steinerbarnehage 
Støpsvei 31 1450 Nesoddtangen eller 
Solsikken@steinerbarnehage.no 

Spørsmål om stillingen: kontakt Bette Solheim 66 91 24 53 Tone B. Blindheim 900 73 621

Rudolf Steinerskolen i Lørenskog

Stillingstittel:

Lærer/barnehagelærer

Frist:

Snarest

Varighet:

Vikariat

 

Skolen trenger en lærer eller barnehagelærer til årets 1. klasse. I Steinerskolene i Norge er det første året på skolen et barnehageår der vi praktiserer barnehagepedagogikk for seksåringene. Steinerskolens læreplan gir syv ferdigheter som det pedagogiske innholdet i førsteklasse kretser rundt og som oppøves gjennom lek, samspill og pedagogiske aktiviteter i løpet av skoledagen: Språk, kropp og bevegelse, fantasi og kreativitet, etikk og moral, sosialisering, sansning og iakttagelse, motivasjon og konsentrasjon.

Vi ønsker en trygg og omsorgsfull person som kan ivareta årets førsteklasse på ti elever, skape et godt psykososialt miljø og utøve god pedagogikk etter steinerpedagogiske metoder. Personen vi søker bør være utdannet steinerpedagog, enten som lærer eller barnehagelærer og ha erfaring fra arbeid i steinerskole eller steinerbarnehage.

Du får arbeide på en skole med dedikerte medarbeidere der barnas beste står i fokus. Vi holder på med flere spennende utviklingsarbeid og du vil få veiledning av erfarne steinerpedagoger. Menn oppfordres til å søke!

Lønn: fastsettes etter vår lokale lønnstabell på grunnlag av ansiennitet og utdanning.

Ferier: Følger skoleruta

Pensjon: Statens pensjonskasse

Ansettelse: 100% vikariat fra og med 01.01.2020-31.07.2020 med mulighet for forlengelse eller fast ansettelse.

Om arbeidsgiveren

Rudolf Steinerskolen i Lørenskog ligger i naturskjønne omgivelser på Vallerudtoppen i Lørenskog med Idavollen Steinerbarnehage som nærmeste nabo.
Skolen ble etablert i 1982, og har i dag ca. 170 elever fordelt på 1. – 10. trinn.
Lærerkollegiet består av rundt 35 personer som bidrar til drift av skolen sammen med foreldrene gjennom ulike komitéer, grupper og Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU).
Skolen har som mål å skape en livslang motivasjon for læring gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring.
Steinerskolenes læreplan er statlig godkjent, er et alternativ til offentlig skole og er organisert som en stiftelse med et skolestyre.

Nettverk:

Facebook

Tiltredelse

01.01.2020

Sektor

Privat

Sted

Kantarellveien 10,

1476 Rasta

Steinerbarnehagen Bukkene Bruse

Steinerbarnehagen Bukkene Bruse søker pedagogisk leder fra 01.01.2020.

Steinerbarnehagen Bukkene Bruse i Stavanger søker pedagogisk leder til 100 % fast stilling
med oppstart 1. januar 2020.  
 
Vi søker primært etter Steinerpedagogisk barnehagelærer, men ikke et krav.

Vi ønsker barnehagelærer med kunnskap og engasjement for steinerpedagogikk og som vil
arbeide ut fra steinerpedagogikkens verdisyn og barnesyn.

Har du evne til:

 •  å skape gode sanseopplevelser, der det legges til rette for vennskap, lek, undring,
  arbeid og mestring.

 • å stimulere og legge til rette til allsidig og dyp lek.

 • å være den sosiale arkitekten som ser og veileder det enkelte barnet individuelt, og
  som pleier barnegruppen som en sosial enhet.

 • å være en oppdragelseskunstner i et miljø der respekt, humor, alvor og glede råder.

 • å lage mat fra grunnen av i samspill med barn.

Vi legger stor vekt på personlig egnethet og relasjonskompetanse i forhold til barn,
medarbeidere og foreldre.


Steinerbarnehagen Bukkene Bruse holder til i naturskjønne omgivelser og er tilknyttet
Steinerskolen i Stavanger.
Barnehagen har 4 avdelinger, to småbarnsavdelinger med 9 barn og to storbarnsavdelinger
med 18 barn. Se vår hjemmeside: Steinerbarnehage Bukkene Bruse

 Vi har et godt arbeidsmiljø med fokus på faglig kompetanseheving og utvikling, og søker en
person som kan være med å styrke og berike dette.

Stillingen lønnes etter PBLs Tariff.


Politiattest kreves før ansettelse.

Søknadsfrist 20.november 2019


Søknad og CV sendes til Steinerbarnehagen Bukkene Bruse Skolevollen 19, 4017 Stavanger,
eller elektronisk til bukkenebruse@steinerbarnehage.no
 
Regnbuen Steinerbarnehage

Regnbuen Steinerbarnehage

Ledig stilling som steinerpedagog/pedagogisk leder i  
Regnbuen Steinerbarnehage 
 
Regnbuen Steinerbarnehage søker pedagog.

Regnbuen Steinerbarnehage ligger på Nesbru i Asker, med kort vei til sjøen og Vestmarka.  
Vi har gode og vakre lokaler og ligger i et boligområde på tunet til Steinerskolen i Asker. Barnehagen har 3 avdelinger med ca.45 barn.  
Barnehagen er eid av en privat, ideell stiftelse.    

Vi søker deg som:  
* Er utdannet steinerpedagog eller barnehagelærer   
* Har god kunnskap om steinerpedagogikken  
* Har god relasjonskompetanse i forhold til både barn og voksne 
* Er positiv og løsningsorientert 
* Er strukturert og har gode samarbeidsevner 
* Er fleksibel med godt humør 
* Har gode språkkunnskaper  
 
Personlig egnethet vil bli vektlagt. 
Politiattest må fremlegges ved ansettelse.  
 
Vi er i dag 15 medarbeidere. 
  
Vi har stengt i juli, høstferien, romjulen, vinterferien og mellomdagene i forbindelse med påsken. Deltagelse på kollegiemøter, foreldremøter, dugnader m.m. er innbakt i stillingen. 
Barnehagen følger Asker Kommunes lønnsregulativ.    

Opplysninger om stilling fås ved henvendelse til:  
Marianne Elstad Olsen, 66 98 62 20 

Søknad med CV og referanser sendes til regnbuen@steinerbarnehage.no 
 


Kattugla Steinerbarnehage

1 ledig stilling som steinerpedagog/barnehagelærer i 100% fast stilling.

Kattugla Steinerbarnehage søker en steinerpedagog/ barnehagelærer for en av våre to storbarnsavdelinger med oppstart 2. januar 2020.

Kattugla Steinerbarnehage ligger i Oslo, i bydelen Vestre Aker. Bydelen ligger vest i Oslo med kort vei til sentrum. Vi holder til i et vakkert bygg med direkte nærhet til skog og mark med fine muligheter til turer og friluftsliv.
Barnehagen har 4 avdelinger, to småbarnsavdelinger med barn fra 1 til 3 år og to storbarnsavdelinger med barn fra 3 til 6 år.

Ønskede kvalifikasjoner
 • Du er utdannet steinerpedagog eller barnehagelærer.
 • Du har erfaring fra Steinerbarnehage, eventuelt interesse og nysgjerrighet for Steinerpedagogikk.
 • Du har gode språkferdigheter, både muntlig og skriftlig.
 • Politiattest må fremlegges før ansettelse.
Personlige egenskaper
 • Du er en trygg og god rollemodell.
 • Du er positiv, engasjert og viser arbeidsglede.
 • Du er tilstedeværende og omsorgsfull voksen.
 • Du har gode kommunikasjon- og samarbeidsevner.
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø.
Vi tilbyr
 • Barnehagen følger Oslo kommunes lønnsregulativ.
 • Engasjerte medarbeider og et godt arbeidsmiljø.
 • Korte åpningstider.
 • Barnehagen er stengt i juli, romjulen og påsken. Videre er det stengt tre dager i høstferien og to dager i vinterferien.
Søknad, CV og referanser sendes elektronisk til virginie@kattugla.no

Har du spørsmål vedrørende stillingen, ta kontakt med Virginie Jensen på 901 44 509. 22.11.2019
Personvern