For å legge ut en ny stillingsannonse, send annonsetekst til forbundet@steinerbarnehage.no

Almgrenda Steinerbarnehage

Almgrenda Steinerbarnehage er en hyggelig barnehage som ligger i naturskjønne omgivelser i Åsbygda, Ringerike kommune. Vi har 3 avdelinger med til sammen ca 30 barn og 10 voksne. Vi har en småbarnsavdeling med barn i alderen 1-3 år og to avdelinger med barn i alderen 3-6år.

Fra 1.januar 2018 trenger vi en assistent i 80% stilling på Nøtteliten, som er en avdeling for barn mellom 1-3 år. Stillingen er først og fremst et vikariat, med varighet ut juni 2018. Det kan bli mulighet for endring til fast ansettelse.

Vi søker en engasjert, ansvarsfull og positiv person til vår barnehage. 

Søkere med ekstra interesse for Steinerpedagogikken vil prioriteres.

Lønn etter gjeldende tariff for Ringerike kommune.

Send søknad med CV til:

Almgrenda Steinerbarnehage, Almveien 15, 3520 Jevnaker innen 23.oktober 2017

For spørsmål kontakt styrer Birte Birkelund

Kontor:32 12 14 93 eller 94 18 41 95

Mail: almgrenda@steinerbarnehage.no

Søknadsfrist: 23. oktober 2017

Huldraheimen Steinerbarnehage

Vi søker Steiner pedagog i 100 % svangerskapsvikariat på stor-barns-avdeling fra 02.01.2018 til og med 21.12.2018

Som pedagog vil du, blant annet ha ansvar for å planlegge å gjennomføre det pedagogiske arbeidet på avdelingen, passe på at alle små og store har det bra, sette inn vikarer ved sykdom, og ha foreldrekontakt.

Huldraheimen Steinerbarnehage ligger ca. 8 km. fra Kongsberg sentrum, retning Drammen. På gården har vi 2 islandshester, ca. 30 sau, 2 værer et varierende antall høner, haner, 1 katt, På gården har vi en småbarnsavdeling i kårhuset og to storbarns-avdelinger som holder til i et flott halm hus (bygget i 2007) som er økologisk og sundt og med god atmosfære. I oktober 2010 startet vi opp to nye småbarnsavdelinger i et gammelt sveitser hus fra 1890 som ligger ca. 400 m fra gården. Mange av våre daglige aktiviteter er basert på det arbeidet som må til for å holde avdelingen, hus og hage i stand. Barna skal få mulighet til være med i dette arbeidet da det er ved fysisk deltagelse at barnet lærer. Vi lager 3 økologiske måltider i barnehagen hver dag og mye av aktivitetene ligger i dette arbeidet. Vi har fokus på å ha gode faste rytmer og at de voksne er gode forbilder. Vi er opptatt av sunn og økologisk ernæring, at barna kan være med i det daglige arbeid samt at vi har god tid til den frie leken som er en viktig læringsarena. Vi har daglig ring-lek med bevegelse, eventyr, samt faste og forutsigbare rutiner i hverdagen for barn og voksne.

Du må ha steiner pedagogisk utdannelse, like å holde orden i hus og hage og være praktisk anlagt. Det er en forutsetning at den som søker kan godt norsk skriftlig og muntlig, og har ledelseserfaring. Du bør være løsningsorientert og ha gode egenskaper i samarbeid med foreldre og andre ansatte. Det stilles krav til fremleggelse av politiattest før tiltredelse.

Ytterligere informasjon fås ved å ringe daglig leder Nina Neverdal på telefon 482 79 512. Hjemmeside: www.huldraheimen.no. Mail: post@huldraheimen.no.

Søknadsfrist: 1.november 2017

Steinerbarnehagen i Tromsø

Steinerbarnehagen i Tromsø søker styrer / daglig leder i et 20% vikariat med umiddelbar tiltredelse og varighet til 31. mai 2018. 

Barnehagen har i dag 18 plasser for barn i alderen 0- 6 år og 5 ansatte, og ligger vakkert til i Kveldroveien i Tromsø, med gode ute- og friluftslivsmuligheter.
Barnehagens åpningstid er fra kl. 07.30 til kl. 16.30. Vi har 4 uker ferie i juli, samt hver jul og påske.
Stillingen vil være 20% som daglig leder med overordnet administrativt ansvar for driften av barnehagen. Styrer / daglig leder vil ikke inngå i barnehagens vaktordning.
Vi søker en omsorgsfull og ansvarlig person med:
-utdanning fra Steinerhøyskolen, som barnehagelærer, alternativt annen godkjent barnehagepedagogisk utdanning, men med forståelse og interesse for steinerpedagogiske prinsipper
-erfaring som styrer / daglig leder fra barnehage
-svært god kjennskap til regelverk, administrative og økonomiske driftsoppgaver for barnehager
-gode kommunikasjon- og samarbeidsevner
-gode norskkunnskaper muntlig og skriftlig
-gode lederegenskaper og evne til selvstendig arbeid
Barnehagen samarbeider med Steinerskolen i Tromsø, Steinerbarnehageforbundet, IBID og PBL, og styrking av dette samarbeidet er en prioritert oppgave.
Vi kan tilby:
Et godt, kreativt og spennende arbeidsmiljø i en liten og veldrevet barnehage
Lønns- og tariffavtale, pensjons- og forsikringsavtaler ihht. PBL
http://steinerbarnehagentromso.no/
Spørsmål om stillingen og søknad kan rettes til:
Styreleder Gisle Løkken
Mobil: 92615463  / styrer@steinerbarnehagentromso.no
Søknad med vedlegg sendes snarest til Steinerbarnehagen i Tromsø, Kveldroveien 17b, eller på e-post til: styrer@steinerbarnehagentromso.no
Søknadsfrist: snarest
Cookies