For å legge ut en ny stillingsannonse, send annonsetekst til forbundet@steinerbarnehage.no

Veslebrunen steinerbarnehage på Eidsvoll Verk


Veslebrunen steinerbarnehage på Eidsvoll Verk trenger en ny omsorgsfull pedagogisk leder i 100 % stilling fra 1.8.20.
 
Vi ønsker:
 • at du er utdannet steinerpedagog
 • at du er faglig engasjert og evner å omsette teori til praksis
 • at du har et varmt hjerte og et rolig og trygt vesen
 • at du er ryddig og pålitelig
 • at du har gode samarbeidsevner og en lederstil som løfter dine medarbeidere
Vi tilbyr:
 • hovedansvar sammen med en annen pedagogisk leder for 12 barn på småbarnsavdelingen
 • 30 flotte barn med tilhørende foreldre i hele barnehagen
 • sju gode medarbeidere i et raust arbeidsmiljø
 • en veldrevet to-avdelings barnehage i et sjarmerende gammelt historisk hus med stor hage på landet
 • ferie i jule- og påskeuka samt hele juli måned
 • 10 minutters gange fra Eidsvoll Verk togstasjon og bussavgang hvert kvarter
 • lønn og utvidet pensjonsordning etter PBLs tariff
Personlig egnethet vil bli vektlagt. Politiattest må framlegges før tilsetting.

Veslebrunen Steinerbarnehage
Sundbyvegen 2
2074 Eidsvoll Verk

Søknadsfrist 08.06.2020.
 
Opplysninger om stillingen fås ved å ringe styrer Mona Fossum på telefon 413 33 277.

Steinerbarnehagen på Hedemarken


STEINERBARNEHAGEN PÅ HEDEMARKEN
RUDOLF STEINERS VEG 42
2312 OTTESTAD    TLF: 62 78 28 09
E-post: hedemarken@steinerbarnehage.no
www.steinerbarnehagenpaahedemarken.com

Org.nr. 982 701 503

 

Steinerbarnehagen på Hedemarken søker vikar for styrer i 80 % fra 1.8.20.


Vi har behov for styrer i et vikariat i 80 % stilling ved Steinerbarnehagen på Hedemarken fra 1. august 2020 og for en lengre periode; - muligens for 1 år.

Steinerbarnehagen på Hedemarken med sine 5 avdelinger ligger ved siden av Steinerskolen på Hedemarken i Ottestad i Stange kommune, - et par kilometer fra Hamar sentrum. 
Skolen og barnehagen ligger inntil et boligområde i naturskjønne omgivelser i Sandvika, omkranset av trær og bølgende åkre, og med Mjøsa like i nærheten.

Vi ønsker oss av deg:

 • At du har godkjent steinerpedagogisk utdanning

 • At du er positiv og leter etter de gode løsningene

 • At du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

 • At du behersker relevant dataverktøy som Word og Excel

 • At du har ordenssans

 • At du har økonomiforståelse

 • At du har evne til å kunne formulere deg godt, både skriftlig og muntlig

 • At du er positiv til å tilegne deg nye kunnskaper og ferdigheter


Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Relevant ledererfaring er en fordel.

Arbeids- og ansvarsområder:

Vikarierende styrer ansettes av styret ved Stiftelsen Steinerbarnehagen på Hedemarken, og samarbeider tett med en assisterende styrer i 40% stilling i barnehagen.

Styrer/daglig leder har i samarbeid med assisterende styrer og medarbeiderne i barnehagen ansvar for at hele barnehagen blir en trygg, innholdsrik og målrettet virksomhet.

Styrer/daglig leder har ansvar for pedagogisk ledelse, ledelse av personal, administrativ styring og ledelse.

Styrer har også det overordnede ansvar for samarbeid med barnas foreldre.


Styrer og assisterende styrer samarbeider bl. a. om:

 • Samarbeid med kommune og stat

 • Samarbeid med foreldre

 • Økonomi og administrasjon

 • Merkantile oppgaver

 • Rapportskriving

 • Pedagogisk ledelse og utvikling


Vi tilbyr:

 • Ordnede lønns- og arbeidsforhold.
  Barnehagen er PBL medlem og følger PBLs tariff- og pensjonsavtaler.

 • Hyggelige kolleger i en veletablert og veldrevet barnehage.

 • Godt arbeidsmiljø.


Litt om oss:

Steinerbarnehagen på Hedemarken ble startet i 1980 på Alm gård i Stange av en gruppe ivrige foreldre som ønsket Steinerskole /- barnehage på Hedemarken.  Siden har barnehagen vokst og flyttet til egen tomt i Sandvika, - ved siden av Steinerskolen på Hedemarken. 
Steinerskolen på Hedemarken er en veletablert, fullt utbygd skole med 1.-10. trinn + videregående trinn + Helsepedagogisk Steinerskole.


Barnehagen ligger et par kilometer sør for Hamar, med gode bussforbindelser, og tog fra Hamar til Oslo og Lillehammer hver time. 


Barnehagen er godkjent for inntil 104 hele plasser fordelt på to småbarnsavdelinger (1-3 år) og tre 3-5 årsavdelinger. 

Barnehagens 5 avdelinger holder til i 3 flotte arkitekttegnede bygg rundt et tun i en vakker hage beplantet med blomster, trær og busker. I samarbeid med «Villbring landskap» har vi opparbeidet et spennende og variert uteområde.    En ordentlig hage for barn. 
Vi er mye ute sommer som vinter, og et par ganger i året besøker vi lokale gårder i kommunen. 


Steinerbarnehagen har en grunnbemanning på 20 medarbeidere i den pedagogiske virksomheten. 9 av medarbeiderne er barnehagelærere med steinerpedagogisk utdanning.


Vi legger vekt på et godt samarbeid med foreldrene. 

Barnehagen har en ryddig økonomi.Søknad med kopi av vitnemål og attester, samt referanser sendes til:
hedemarken@steinerbarnehage.no


Eller pr. post til:
Steinerbarnehagen på Hedemarken
Rudolf Steiners veg 42
2312 Ottestad

Søknadsfrist 19. mai 2020


Politiattest må fremlegges før tiltredelse. 

Les mer om barnehagen på barnehagens hjemmeside: www.steinerbarnehagenpaahedemarken.com
facebook: https://www.facebook.com/steinerbarnehagenhedemarken 19. mai 2020

Steinerbarnehagen på Hedemarken


STEINERBARNEHAGEN PÅ HEDEMARKEN
RUDOLF STEINERS VEG 42
2312 OTTESTAD    TLF: 62 78 28 09
E-post: hedemarken@steinerbarnehage.no
www.steinerbarnehagenpaahedemarken.com

Org.nr. 982 701 503

 

Steinerbarnehagen på Hedemarken har behov for flere pedagogiske medarbeidere
(assistenter) i årsengasjement i 50 – 100% stilling.


Vi søker etter engasjerte medarbeidere med interesse for og kjennskap til steinerpedagogikken.


Vi tilbyr:

 • Ordnede lønns- og arbeidsforhold.
  Barnehagen er PBL medlem og følger PBLs tariff- og pensjonsavtaler.

 • Hyggelige kolleger i en veletablert og veldrevet barnehage.

 • Godt arbeidsmiljø.


Barnehagen ligger et par kilometer sør for Hamar, med gode bussforbindelser, og tog fra Hamar til Oslo og Lillehammer hver time. 


Barnehagen er godkjent for inntil 104 hele plasser fordelt på to småbarnsavdelinger (1-3 år) og tre 3-5 årsavdelinger. 

Barnehagens 5 avdelinger holder til i 3 flotte arkitekttegnede bygg rundt et tun i en vakker hage beplantet med blomster, trær og busker. I samarbeid med «Villbring landskap» har vi opparbeidet et spennende og variert uteområde.    En ordentlig hage for barn. 

Steinerbarnehagen har en grunnbemanning på 20 medarbeidere i den pedagogiske virksomheten. 9 av medarbeiderne er barnehagelærere med steinerpedagogisk utdanning.


Vi legger vekt på et godt samarbeid med foreldrene. 


Søknad med kopi av vitnemål og attester, samt referanser sendes til:
hedemarken@steinerbarnehage.no


Eller pr. post til:
Steinerbarnehagen på Hedemarken
Rudolf Steiners veg 42
2312 Ottestad

Søknadsfrist 19. mai 2020


Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Les mer om barnehagen på barnehagens hjemmeside: www.steinerbarnehagenpaahedemarken.com
facebook: https://www.facebook.com/steinerbarnehagenhedemarken

Søknadsfrist 19. mai 2020

Steinerbarnehagen Bukkene Bruse

Steinerbarnehagen Bukkene Bruse søker pedagogisk leder fra 01.08.2020.


Steinerbarnehagen Bukkene Bruse i Stavanger søker pedagogisk leder til 100 % fast stilling med oppstart 1.august 2020.

Vi søker primært etter Steinerpedagogisk barnehagelærer, men ikke et krav. 

Vi ønsker barnehagelærer med kunnskap og engasjement for steinerpedagogikk og som vil arbeide ut fra steinerpedagogikkens verdisyn og barnesyn.

Har du evne til:

 • å skape gode sanseopplevelser, der det legges til rette for vennskap, lek, undring, arbeid og mestring.

 • å stimulere og legge til rette til allsidig og dyp lek.

 • å være den sosiale arkitekten som ser og veileder det enkelte barn individuelt, og som pleier barnegruppen som en sosial enhet.

 • å være en oppdragelseskunstner i et miljø der respekt, humor, alvor og glede råder.

 • å lage mat fra grunnen av i samspill med barn.

Vi legger stor vekt på personlig egnethet og relasjonskompetanse i forhold til barn, medarbeidere og foreldre.

Steinerbarnehagen Bukkene Bruse holder til i naturskjønne omgivelser og er tilknyttet Steinerskolen i Stavanger.
Barnehagen har 4 avdelinger, to småbarnsavdelinger med 9 barn og to storbarnsavdelinger med 18 barn. Se vår hjemmeside www.bukkenebruse.steinerbarnehage.no

 Vi har et godt arbeidsmiljø med fokus på faglig kompetanseheving og utvikling, og søker en person som kan være med å styrke og berike dette.

Stillingen lønnes etter PBLs Tariff.

Politiattest kreves før ansettelse.

Søknadsfrist 1.mai 2020

Søknad og CV sendes til Steinerbarnehagen Bukkene Bruse Skolevollen 19, 4017 Stavanger, eller elektronisk til bukkenebruse@steinerbarnehage.no

Rudolf Steinerskolen Lørenskog

Daglig leder/rektorRudolf Steinerskolen Lørenskog ligger i naturskjønne omgivelser på Vallerudtoppen i Lørenskog med Idavollen Steinerbarnehage som nærmeste nabo. Skolen ble etablert i 1982 og har i dag ca. 160 elever fordelt på 1.–10. trinn. Lærerkollegiet består av rundt 35 personer som styrer skolen sammen med foreldrene gjennom ulike komitéer, grupper og Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). Skolen har som mål å skape en livslang motivasjon for læring gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring. Vi har ambisiøse kunnskapsmål for hver enkelt elev. Steinerskolenes læreplan er statlig godkjent, et alternativ til offentlig skole og er organisert som en stiftelse med et eget skolestyre.

Rudolf Steinerskolen Lørenskog ønsker seg ny daglig leder og rektor

Dette er vår ønskeliste:

En daglig leder og rektor som
 • setter Rudolf Steiner-miljøet i sentrum for både elever, foreldre og medarbeidere
 • har ambisjoner om både vekst og utvikling
 • er tydelig og tør å ta beslutninger
 • er pedagogisk i sin kommunikasjons- og lederstil
 • tenker at medbestemmelse også er god ledelse
 • bygger gode nettverk i Rudolf Steiner- og offentlige miljøer
 • kjenner vår pedagogikk godt og selv har erfaring i å undervise
 • har relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå
 • har ledererfaring og er trygg i lederrollen

Og dette er hva du får ansvar for:

 • personalledelse av alle våre 38 ansatte, både i kollegiet og administrasjonen
 • tett kontakt med foreldre gjennom FAU og regelmessige foreldrefora
 • markedsføre skolen vår slik at flere barn og ungdommer ønsker seg til oss 
 • styre økonomien på en forsvarlig måte hvor målet er vekst både på topp- og bunnlinje
 • administrasjons- og lederarbeid knyttet til IKT, lønnssystemer, læreplaner, ansvars- og rollefordeling
 • forvalte vår flotte eiendomsmasse
 • lede skolen etter nasjonale og lokale retningslinjer
 • bidra til en bærekraftig skoledrift i tett samarbeid med skolens styre

Vi er på tilbudssiden og gir deg dette:

 • daglig leder-stilling med en variert, krevende og morsom arbeidshverdag i et kreativt og levende miljø
 • mange møteplasser med mennesker å bli glade i; foreldre og lærere, våre støttespillere og offentlige myndigheter
 • kreativt og faglig sterkt arbeidsmiljø, her sitter Rudolf Steiner-pedagogikken i hver eneste spiker
 • en skole med en beliggenhet de fleste misunner oss, høyt og luftig og kun 20 min fra Oslo
 • Lørenskog er Norges hurtigst voksende kommune, og elevgrunnlaget er stort. 
 • svært gode faglige utviklingsmuligheter i en skole med like godt omdømme
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, gode forsikringsordninger og fleksitid
Vi tror du kommer fra vårt eget miljø og kjenner både utfordringene og mulighetene som ligger i en medbestemmende organisasjonskultur. Vi er opptatt av å utvikle skolen vår til glede for elever og lærere. Har du ambisjoner og mener du har kompetansen og egenskapene som skal til for å lede oss, da søker du denne stillingen. Vi lover å ikke skuffe deg!

NøkkelordLedererfaring, rektor, Lederansvar, Administrasjon og drift, Pedagogikk og Ledelse, økonomi og ledelse, Skoleledelse, Økonomi og budsjett
BransjekategoriUtdanning / Undervisning / Forskning
BransjeGrunnskole
    

Om denne stillingen

ArbeidsgiverRudolf Steinerskolen Lørenskog

Kantarellveien 10

1476 RASTA
Nettsidewww.rsil.no
Søknadsfrist02.04.2020
ArbeidsplassRasta
TittelDaglig leder/rektor
SektorPrivat
OmfangFast
Antall stillinger1

Ane Køber Guldvik
Partner/Headhunter - Raadgiverhuset
ane@raadgiverhuset.no
+4741506828
+4741506828

Magnus Kalleberg
Partner/Headhunter - Raadgiverhuset
magnus@raadgiverhuset.no
+4791628770
PrevNext123

Klikk her for å søke

Regnbuen Steinerbarnehage

Regnbuen Steinerbarnehage

Ledig stilling som steinerpedagog/pedagogisk leder i  
Regnbuen Steinerbarnehage 
 
Regnbuen Steinerbarnehage søker pedagog.

Regnbuen Steinerbarnehage ligger på Nesbru i Asker, med kort vei til sjøen og Vestmarka.  
Vi har gode og vakre lokaler og ligger i et boligområde på tunet til Steinerskolen i Asker. Barnehagen har 3 avdelinger med ca.45 barn.  
Barnehagen er eid av en privat, ideell stiftelse.    

Vi søker deg som:  
* Er utdannet steinerpedagog eller barnehagelærer   
* Har god kunnskap om steinerpedagogikken  
* Har god relasjonskompetanse i forhold til både barn og voksne 
* Er positiv og løsningsorientert 
* Er strukturert og har gode samarbeidsevner 
* Er fleksibel med godt humør 
* Har gode språkkunnskaper  
 
Personlig egnethet vil bli vektlagt. 
Politiattest må fremlegges ved ansettelse.  
 
Vi er i dag 15 medarbeidere. 
  
Vi har stengt i juli, høstferien, romjulen, vinterferien og mellomdagene i forbindelse med påsken. Deltagelse på kollegiemøter, foreldremøter, dugnader m.m. er innbakt i stillingen. 
Barnehagen følger Asker Kommunes lønnsregulativ.    

Opplysninger om stilling fås ved henvendelse til:  
Marianne Elstad Olsen, 66 98 62 20 

Søknad med CV og referanser sendes til regnbuen@steinerbarnehage.no 
 


Ett ledig vikariat som Steinerpedagog/barnehagelærer.

Kattugla Steinerbarnehage søker en Steinerpedagog / barnehagelærer til et vikariat fra 8. mai 2020 til midten av mars 2021 til en av våre to storbarnsavdelinger.
Kattugla Steinerbarnehage ligger i Oslo, i bydelen Vestre Aker. Bydelen ligger vest i Oslo med kort vei til sentrum. Vi har et godt arbeidsmiljø, stortrives og er veldig stolt av våre nye lokaler. Vi holder til i et vakkert bygg med direkte nærhet til skog og mark med fine muligheter til turer og friluftsliv.
Barnehagen har 4 avdelinger, to småbarnsavdelinger med barn fra 1 til 3 år og to storbarnsavdelinger med barn fra 3 til 6 år.
Ønskede kvalifikasjoner
 • Du er utdannet Steinerpedagog eller barnehagelærer.
 • Du har erfaring fra Steinerbarnehage, eventuelt interesse og nysgjerrighet for Steinerpedagogikk.
 • Du har gode språkferdigheter, både muntlig og skriftlig.
 • Politiattest må fremlegges før ansettelse.
Personlige egenskaper
 • Du er en trygg og god rollemodell.
 • Du er positiv, engasjert og viser arbeidsglede.
 • Du er tilstedeværende og omsorgsfull voksen.
 • Du har gode kommunikasjon- og samarbeidsevner.
 • Du bidrar til et godt arbeidsmiljø.
Vi tilbyr
 • Barnehagen følger Oslo kommunes lønnsregulativ.
 • Engasjerte medarbeider og et godt arbeidsmiljø.
 • Korte åpningstider
Søknad, CV og referanser sendes elektronisk til dagligleder@kattugla.no
Har du spørsmål vedrørende stillingen, ta kontakt med Virginie Jensen på 901 44 509.

Tiltredelse 8.mai 2020. Søknadsfrist: 1.mai 2020

Steinerpedagogisk barnehagelærer

RUDOLF STEINERBARNEHAGEN I ASKER
har fra høsten 2020 en ledig stilling som
STEINERPEDAGOGISK BARNEHAGELÆRER

*Stillingen er primært knyttet til arbeid med 6 barn under 3 år, og inngår i en familiegruppe, med barn over og under 3 år.

*Rudolf Steinerbarnehagen i Asker har 3 avdelinger med til sammen 48 barn fordelt på 2 familiegrupper og 1 småbarnsavdeling. Til sammen har vi plass til 19 barn under 3 år, men dette kan variere uti fra søkernes alder.
Som barnehagelærer vil du stå i nært samarbeid med avdelingsleder for familiegruppa.
*Vi søker etter en barnehagelærer med steinerpedagogisk utdannelse, men barnehagelærere med interesse og kjennskap til steinerpedagogikk og antroposofi er og velkomne til å søke.
*Du må være glad i metodisk og praktisk arbeid inne og ute, god til å organisere og jobbe målrettet.Det er en stor fordel om du er fleksibel, løsningsorientert og selvstendig i ditt arbeid, og samtidig ser verdien av å samarbeide godt med alle i barnehagen. Å være opptatt av selvutvikling og å være et godt forbilde for barn og medarbeidere, er verdier vi søker etter hos våre medarbeidere.
*Vi er en barnehage med rike og lange tradisjoner og en pedagogikk som tar utgangspunkt i å utvikle hele mennesket, med fokus på barnet som et sansende, rytmisk og etterlignende vesen. Det er alltid interessant med nye medarbeidere som gløder og har idealisme, og som kan være med å bringe barnehagen videre i sin utvikling.
*Vi har engasjerte og erfarne medarbeidere, kollegiemøter 3 torsdager i mnd., god pensjonsordning og lønn på linje med Asker Kommune sin tariff.
*Det er en forutsetning at du har en god helse og snakker godt norsk.

Om dette er av interesse ber vi deg kontakte oss for mere informasjon.

Søknadsfrist: 15. juni 2020

Epost: rs.barnehage.asker@gmail.com
Adresse: Rudolf Steinerbarnehagen i Asker, Hvalstadlia 3, 1395 Hvalstad,Tlf./mobil: 66 79 10 05/410 26 099 
Se vår hjemmeside: www.steinerbarnehagene.asker.no 15.juni 2020
Personvern