For å legge ut en ny stillingsannonse, send annonsetekst til forbundet@steinerbarnehage.no

Kattugla Steinerbarnehage

KATTUGLA STEINERBARNEHAGE - www.kattugla.no
På Holmen i Oslo søker pedagog.

KATTUGLA HAR LEDIG STILLING SOM STEINER PEDAGOG/ BARNEHAGELÆRER MED INTERESSE FOR STEINERPEDAGOGIKK I 100% STILLING FRA HØSTEN 2018.

Kattugla Steinerbarnehage er en barnehage med engasjerte foreldre, motiverte ansatte og flotte barnehagelokaler med et flott uteområde. Barnehagen ligger i Arnebråtveien 110 på Holmen i Oslo. Vi er en stiftelse. Barnehagen har 54 barn fordelt på fire avdelinger: to avdelinger med 9 barn fra 1-3 år og to avdelinger med 18 barn fra 3-6 år. Åpeningstid fra klokken 7.45 – 16.30. Vi søker Steinerpedagog/barnehagelærer til aldersblandet gruppe fra 3-6 år.

Fra deg ønsker vi oss:
Evne til å se og vilje til å lytte til barn, foreldre og medarbeidere med omsorg og respekt
God samarbeidsevne
Engasjement, initiativ og løsningsorientering
Fleksibilitet, humor og generøsitet
Åpenhet
Pedagogisk teft
Bevist forhold til det å være en naturlig, voksen rollemodell for barn
Ønske om å utvikle deg selv som person
Glede over praktisk og kreativt arbeide ute og inne.

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med fokus på faglig kompetanseheving og utvikling, og søker en person som kan være med å styrke og berike dette.Vi legger stor vekt på personlig egnethet og relasjonskompetanse i forhold til barn, foreldre og medarbeidere.

Søknad med CV og referanser sendes elektronisk til: post@kattugla.no
Søker må kunne fremlegge politiattest. 
For spørsmål, kontakt daglig leder Romina Yttesen på tlf: 413 54 007

Søknadsfrist 26.04.2018

Regnbuen Steinerbarnehage

VI HAR LEDIGE STILLINGER SOM PEDAGOG FRA HØSTEN 2018.
VI TRENGER BÅDE PED.LEDER OG PED.2.


Regnbuen Steinerbarnehage ligger på Nesåsen, Nesbru, – på tunet til Steinerskolen i Asker. Barnehagen har 46 barn fordelt på 3 avdelinger, - en småbarnsavdeling for barn under 3 år og to familiegrupper med barn
fra 2-6 år. 


Barnehagen åpnet i august 1985, og januar 1995 flyttet vi inn i vårt nydelige hus med 2 avdelinger. Fra 2010 ble barnehagen utvidet til 3 avdelinger.
Regnbuen Steinerbarnehage har åpningstid 7.45 – 16.30, vi har stengt i juli, romjulen og påsken, i tillegg til en ukes høstferie og vinterferie. Det betyr 8 ukers ferie totalt, og for å kompensere for dette, har vi kollegiemøter hver torsdag 2,5 time, og noen av årstidsfestene våre ligger utenom arbeidstid, hvor vi inviterer foreldrene med.Vi følger Asker Kommunes lønnsregulativ.

Vi ønsker oss løsningsfokuserte, engasjerte og praktiske medarbeidere med gode samarbeidsevner. Raushet og romslighet er stikkord.
Steinerpedagogisk utdanning foretrekkes, men offentlig barnehagelærerutdanning kan også vurderes hvis man har interesse for og innsikt i steinerpedagogikk.
Vi står foran et generasjonsskifte i Regnbuen i løpet av de neste årene, så her er det mulig å være med å forme fremtidens Regnbuen.

Søknad sendes:
Regnbuen Steinerbarnehage, Nesvangen 4, 1394 Nesbru
Eller
regnbuen@steinerbarnehage.no
Hjemmeside: www.Regnbuen.steinerbarnehagene.no
Kontakt: Mette Hovland , daglig leder
Tlf: 66 98 62 20

Søknadsfrist 15.04.2018

Steinerbarnehagen Bukkene Bruse

Steinerbarnehagen Bukkene Bruse søker steinerpedagogisk barnehagelærer 2 fra 01.08.2018.


Steinerbarnehagen Bukkene Bruse i Stavanger søker steinerpedagog 2 til 100 % fast stilling 
med oppstart 1. august 2018.


Vi søker primært etter Steinerpedagogisk barnehagelærer, men førskolelærer med almen førskolelærerutdannelse med erfaring og engasjement for steinerpedagogikk kan også søke.

Vi søker en barnehagelærer, som ønsker å arbeide ut fra steinerpedagogikkens verdisyn og barnesyn.

  • Som har evne til å skape gode sanseopplevelser, der det legges til rette for vennskap, undring, lek, arbeid og mestring.

  • Som har evne til å stimulere og legge til rette til allsidig og dyp lek.

  • Som har evne til å være den sosiale arkitekten som ser og veileder det enkelte barn individuelt, og som pleier barnegruppen som en sosial enhet.

  • Som har evne til å være en oppdragelseskunstner i et miljø der respekt, humor, alvor og glede råder.


Vi legger stor vekt på personlig egnethet og relasjonskompetanse i forhold til barn, medarbeidere og foreldre.

Steinerbarnehagen Bukkene Bruse holder til i naturskjønne omgivelser og er tilknyttet Steinerskolen i Stavanger.
Barnehagen har 4 avdelinger, to småbarnsavdelinger med 9 barn og to storbarnsavdelinger med 18 barn. Se vår hjemmeside www.bukkenebruse.steinerbarnehage.no

 Vi har et godt arbeidsmiljø med fokus på faglig kompetanseheving og utvikling, og søker en person som kan være med å styrke og berike dette.

Stillingen lønnes etter PBL`s Tariff.

Politiattest kreves før ansettelse.

Søknad og CV sendes til Steinerbarnehagen Bukkene Bruse Skolevollen 19, 4017 Stavanger, eller elektronisk til bukkenebruse@steinerbarnehage.no

Søknadsfrist 16.04.2018

Steinerbarnehagene i Drammen

STEINERBARNEHAGENE I DRAMMEN SØKER DYKTIGE OG ENGASJERT STEINERPEDAGOGISKE FØRSKOLELÆRERE TIL HØSTEN

VI TRENGER BÅDE PED.LEDER OG PED.2.

Steinerbarnehagene i Drammen søker fortrinnsvis steinerpedagogisk førskolelærer i 100% fast stilling fra f.o.m. nytt barnehageår 2018/19.
Førskolelærere med almenførskolelærerutdannelse med erfaring og engasjement for steinerpedagogikk kan også søke.

Vi leter etter en person, som pedagogisk vil i samme retning som oss som ønsker å arbeide ut fra steinerpedagogikkens verdisyn og barnesyn.. En person som det er naturlig for ut fra sitt hjerte stå i en til tider krevende arbeidshverdag med støtte fra fellesskapet i steinerbarnehagene i Drammen.
• har evne til å skape gode sanseopplevelser, der det legges til rette for vennskap, undring, lek, arbeid og mestring.
• har evne til å stimulere og legge til rette til allsidig og dyp lek.
• har evne til å være den sosiale arkitekten som ser og veileder det enkelte barn individuelt, og som pleier barnegruppen som en sosial enhet.
• har evne til å være en oppdragelseskunstner i et miljø der respekt, humor, alvor og glede råder.

Vi legger stor vekt på personlig egnethet og relasjonskompetanse i forhold til barn, medarbeidere og foreldre.
Steinerbarnehagene i Drammen holder til i hver sin ende av byen; Solstreif på Strømsø og Solhagen på Åssiden
Barnehagene har 3 avdelinger hver, en småbarnsavdeling med 10 barn og to storbarnsavdelinger med 18 barn. Se vår hjemmeside www.drammensteinerbarnehage.no
Vi har et godt arbeidsmiljø med fokus på faglig kompetanseheving og utvikling, og søker en person som kan være med å styrke og berike dette.
Stillingen lønnes etter PBL`s Tariff.
Politiattest kreves før ansettelse.

Søknad sendes og cv:
Solstreif R Steinerbarnehage, Mallinggt.1, 3044 Drammen
Eller
drammen@steinerbarnehage.no
Hjemmeside: www.drammensteinerbarnehage.no
Kontakt: Gro Løkken, daglig leder
Tlf: 95478580

Søknadsfrist 16.04.2018

Blåmann Steinerbarnehage

Ledig stilling som pedagog i Blåmann Steinerbarnehage
 
Blåmann Steinerbarnehage ble etablert i 1997 og ligger på samme område som Steinerskolen i Kristiansand. Vi er en liten barnehage med kun en avdeling for 24 barn i alder 3 – 6 år.  
 
Vi kan tilby en 100% fast stilling som pedagog fra august 2018. Personalet for øvrig består av 2 barnehagelærere og 2 medarbeidere i fulle stillinger. Barnehagen tilbyr tarifflønn.
 
Vi søker en person med glød, engasjement og gode lederegenskaper. Som kan jobbe målbevisst, systematisk og som har evnen til å engasjere og motivere medarbeidere, barn og foreldre.
 
Vi søker en person som liker utfordringer og ønsker å være med å forme barnehagen videre. Menn oppfordres til å søke.
 
 
Kvalifikasjoner
· Ønskelig med erfaring som pedagog
· Ønskelig med erfaring fra, eller kjennskap til steinerpedagogikk  
· Gode norsk-kunnskaper, muntlig og skriftlig
 
 
Utdanning
· godkjent barnehagelærer utdanning – bachelorgrad i steinerpedagogikk
· godkjent barnehagelærer utdanning – bachelorgrad  
 
 
Egenskaper
· Gode lederegenskaper
· Faglig engasjert og løsningsorientert
· Ansvarsbevisst og selvstendig
· Pålitelig og imøtekommen
· Fleksibel
· Gode samarbeidsevner
· Evne til å planlegge og gjennomføre ulike planer
· Godt humør og en positiv innstilling
· Evne til å inspirere og motivere personalet
· Personlige kvaliteter vil bli vektlagt
 
Ved ansettelse må det fremvises politiattest av nyere dato.
 
 
For spørsmål om stillingen – kontakt Siv Winge Hansen tlf: 940 04 386
 
 
Stilling ledig fra: 06.08.18    

Søknadsfrist 20.04.2018

Eventyrbrua Steinerbarnehage

Eventyrbrua Steinerbarnehage
søker barnehagelærer fra 30.07.18  
Eventyrbrua Steinerbarnehage ligger som en grønn oase sentralt ved Akerselva/ Grünerløkka.  Vi holder til i hyggelige lokaler med åpne og lyse avdelinger. Uteområdet er stort og skjermet, her er frodige trær og busker, og en liten kjøkkenhage hvor vi dyrker grønnsaker og urter. Her er fem avdelinger, med til sammen 63 barn i alderen 1-6 år. Kollegiet består av en god blanding menn og kvinner, steinerpedagoger, barnehagelærere, en eurytmist og mange flotte og allsidige medarbeidere.  Vi har et godt arbeidsmiljø, preget av raushet og positiv energi. 
Hos oss får du arbeide med utgangspunkt i egne erfaringer og ressurser. 
 
Vi søker en ansvarsfull person med gode kommunikasjonsevner: 
· Som viser forståelse og interesse for steinerpedagogiske prinsipper 
· Samarbeider godt med andre 
· Arbeider selvstendig og løsningsorientert 
· Er bevisst sin egen lederrolle 
· Er faglig sterk, og interessert i videre utvikling 
 
Vi tilbyr: 
· Et engasjert og spennende arbeidsmiljø 
· En arbeidsplass som aktivt arbeider med faglig og personlig utvikling 
· En arbeidsplass der man har mulighet til å påvirke sin egen arbeidshverdag 
· Veiledning, både individuelt og i ledergruppen 
· Konkurransedyktig lønn 
· Vi er en IA-bedrift (Inkluderende arbeidsliv) 
 
Krav til kompetanse og utdanning 
· Godkjent barnehagelærerutdanning fra R. Steinerhøyskolen eller offentlig barnehagelærerutdanning  
· Bestått Nasjonal norskprøve 3 eller tilsvarende må dokumenteres  
· Beherske norsk i kommunikasjon med barn, foreldre og ansatte  
· Godkjent politiattest må fremvises før tiltredelse 
Personlig egnethet vil bli vektlagt.  
Søknad sendes per e-post til eventyrbrua@steinerbarnehage.no 
 
Kontaktperson: 
Kira Magnusson, daglig leder,  
tlf: 22 20 94 30/ 40 08 31 01
Les mer om oss på www.eventyrbrua.no  
Velkommen som søker hos oss!

Søknadsfrist 30.04.2018
Cookies