For å legge ut en ny stillingsannonse, send annonsetekst til forbundet@steinerbarnehage.no

Langfjord Steinerbarnehage

Jobbe i Finnmark???

Er du lysten på litt forandring, liker Nord-Norge og kunne tenke deg å være med å bygge opp et unikt prosjekt i vakre Langfjord, så har du muligheten nå! Vi starter opp verdens nordligste steinerbarnehage med en liten søskengruppe med barn fra 1-6 år. Langfjorden er en frodig jordbruksbygd med gårder og villmarksliv, hundekjøring, lavvoleir og fjellvandringer med og uten ski og den blanke fjorden med fisk og fugl. Om vinteren ligger snøen dyp under nordlys og mørke stjernedager; om sommeren vokser jordbær og poteter blant beitende kyr og reinsdyr i lyse sommernetter. Barnehagen blir liggende midt i alt dette, nær knyttet til naturen og med rik inspirasjon fra alle de tre levende kulturene; det samiske, det kvenske og det såkalt norske. Her blir det spennende å arbeide! Vi søker en steinerbarnehagepedagog som kunne tenke seg å bli med på dette eventyret i nord – med pågangsmot og godt humør. Vi kunne også trenge en assistent med innsikt/erfaring fra arbeid i steinerbarnehage. Er dere to pedagoger som har lyst til å jobbe sammen, så kunne det også være aktuelt – og veldig trivelig! En steinerskolepedagog og en lærerpedagog sammen er også mulig. Vi ønsker å starte med to pedagoger og en assistent. Vi har godkjente lokaler og innvilget driftstilskudd, nå venter vi bare på DEG! Ta kontakt med Marianne på langfjord@steinerbarnehage.no eller/og 41522028 hvis du er interessert og vil vite mer!

Almeskogen Steinerbarnehage

Søker barnehagelærere i 100% i både ped.lederstilling og ped.2-stillinger på avdelinger med 9 barn i alderen 1-3 år og 18 barn i alderen 3-6 år.
 Vi ønsker primært steinerpedagoger og vi legger stor vekt på personlig egnethet, og et godt norsk språk.
 Stillingene er et års vikariat fra 01.08.2019 til 30.06.2020. 
 
Vi har ledige 100% stillinger som assistent på avdelinger med 9 barn i alderen 1-3 år og 18 barn i alderen 3-6 år.
Vi ønsker medarbeidere som har interesse for steinerpedagogikk og gjerne erfaring fra arbeid med barn.
 Vi legger stor vekt på personlig egnethet og godt norsk språk.
 Stillingene er et års vikariat fra 01.08.2019 til 30.06.2020. 
 
Barnehagen vår har 54 barn fordelt på 2 småbarnsavdelinger og 2 storebarnsavdelinger 
Barnehagen ligger i flotte omgivelser og med nærhet til både Steinerskolen i Bærum og store friområder med grønne sletter og skog.

 Søknadsfrist: 07.06.2019
 Ta kontakt med
 styrer Rønnaug Sand tlf. 41208538
 eller aller helst på mail post@almeskogen.no;
 Adresse: Almeskogen steinerbarnehage, Grav gårdsvei 10, 1358 JAR

https://almeskogen.files.wordpress.com/2018/07/cropped-hage_1920x14402.jpg
 
Almeskogen Steinerbarnehage

Søknadsfrist 7. Juni 2019

Mikaelgården Steinerbarnehage

MIKAELGÅRDEN STEINERBARNEHAGE, BØLER/OSLO

nyutdannet eller erfaren barnehagelærer?

VIKARIAT

Til ett års vikariat søker vi barnehagelærer med steinerpedagogisk utdanning, gjerne helt fersk. Stillingen er på storbarnsavdeling, uten avdelingsleder- og personalansvar. Vikariatets varighet er ca ett år fra 1/8-2019. 

Vi holder til på Bøler i Oslo og har en uteavdeling ved Grønmo golfbane, litt lenger syd i Oslo. Vi har to storbarnsavdelinger hver med 15 barn i alderen 3-6 år og to småbarnsavdelinger hver med 12 barn fra 0-3 år. Åpningstid kl 0730 – 1645. De to storbarnsavdelingene alternerer på å være på uteavdelingen – en uke inne på Bøler og en uke ute i skogen. 

Vi har et godt faglig miljø med hovedsakelig steinerpedagoger og to medarbeidere på deltidsutdanningen på Steinerhøyskolen. Vi har god balanse mellom kjønnene.  

Din viktigste motivasjon for å søke jobb hos oss må være at du vil arbeide med barn og alt det innebærer av oppfølging og veiledning i barnets utvikling og vekst. Vi har et utstrakt samarbeid over avdelingsgrensene og i tillegg til å være inderlig med barna på egen avdeling må du være i stand til å ha personlig relasjon til barna på de andre avdelingene også. Personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt. Vi vil vurdere søkere ut fra avdelingens behov og barnehagens øvrige personalsammensetning. 

Les mer om oss på www.mikaelgaarden.no 

Stillingen lønnes på PBL-nivå. Politiattest kreves før ansettelse.                                                                       

Søknad med CV og referanser kan sendes elektronisk til: post@mikaelgaarden.no.   

Søknadsfrist omgående.

Mikaelgården Steinerbarnehage
For spørsmål, kontakt 

pedagogisk leder Rikke Kjensli på tlf. 47476493.

Eller daglig leder Elin Bråten på tlf. 410 28 788 

Kattugla Steinerbarnehage

Pedagogisk leder i Kattugla Steinerbarnehage
Barnehagelærer i Kattugla Steinerbarnehage, Oslo
KATTUGLA STEINERBARNEHAGE -www.kattugla.no
På Holmen i Oslo søker pedagog.
KATTUGLA HAR LEDIGE STILLING SOM STEINER PEDAGOG/ BARNEHAGELÆRER MED INTERESSE FOR STEINERPEDAGOGIKK I 100% STILLING FRA HØSTEN 2019. Kattugla Steinerbarnehage er en barnehage med engasjerte foreldre, motiverteansatte og flotte barnehagelokaler med et flott uteområde. Barnehagen ligger i Arnebråtveien 110 på Holmen i Oslo. Vi er en stiftelse. Barnehagen har 54 barn fordelt på fire avdelinger: to avdelinger med 9 barn fra 1-3 år og to avdelinger med 18 barn fra 3-6år. Åpeningstid fra klokken 7.45 – 16.30. Vi søker Steinerpedagog/barnehagelærer til aldersblandet gruppe fra 3-6 år.

Fra deg ønsker vi oss:
·Evnetil å se og vilje til å lytte til barn, foreldre og medarbeidere med omsorg og respekt
·Godsamarbeidsevne
·Engasjement,initiativ og løsningsorientering
·Fleksibilitet,humor og generøsitet
·Åpenhet
·Pedagogiskteft
·Bevistforhold til det å være en naturlig, voksen rollemodell for barn
·Ønskeom å utvikle deg selv som person
·Gledeover praktisk og kreativt arbeide ute og inne.

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med fokus på faglig kompetanseheving og utvikling, og søker en person som kan være med å styrke og berike dette.

Vi legger stor vekt på personlig egnethet og relasjonskompetanse i forhold til barn, foreldre og medarbeidere. Tiltredelsestidspunkt 1.8.2019

Søknad med CV og referanser sendes elektronisk til: romina@kattugla.no.

Søker må kunne fremlegge politiattest.

For spørsmål, kontakt daglig leder Romina Yttesen på tlf: 92469459.


Søknadsfrist 28. Juni 2019
Personvern