For å legge ut en ny stillingsannonse, send annonsetekst til forbundet@steinerbarnehage.no

Steinerbarnehagen Bukkene Bruse

Steinerbarnehagen Bukkene Bruse søker pedagogisk leder fra 01.08.2020.


Steinerbarnehagen Bukkene Bruse i Stavanger søker pedagogisk leder til 100 % fast stilling med oppstart 1.august 2020.

Vi søker primært etter Steinerpedagogisk barnehagelærer, men ikke et krav. 

Vi ønsker barnehagelærer med kunnskap og engasjement for steinerpedagogikk og som vil arbeide ut fra steinerpedagogikkens verdisyn og barnesyn.

Har du evne til:

 • å skape gode sanseopplevelser, der det legges til rette for vennskap, lek, undring, arbeid og mestring.

 • å stimulere og legge til rette til allsidig og dyp lek.

 • å være den sosiale arkitekten som ser og veileder det enkelte barn individuelt, og som pleier barnegruppen som en sosial enhet.

 • å være en oppdragelseskunstner i et miljø der respekt, humor, alvor og glede råder.

 • å lage mat fra grunnen av i samspill med barn.

Vi legger stor vekt på personlig egnethet og relasjonskompetanse i forhold til barn, medarbeidere og foreldre.

Steinerbarnehagen Bukkene Bruse holder til i naturskjønne omgivelser og er tilknyttet Steinerskolen i Stavanger.
Barnehagen har 4 avdelinger, to småbarnsavdelinger med 9 barn og to storbarnsavdelinger med 18 barn. Se vår hjemmeside www.bukkenebruse.steinerbarnehage.no

 Vi har et godt arbeidsmiljø med fokus på faglig kompetanseheving og utvikling, og søker en person som kan være med å styrke og berike dette.

Stillingen lønnes etter PBLs Tariff.

Politiattest kreves før ansettelse.

Søknadsfrist 1.mai 2020

Søknad og CV sendes til Steinerbarnehagen Bukkene Bruse Skolevollen 19, 4017 Stavanger, eller elektronisk til bukkenebruse@steinerbarnehage.no

Rudolf Steinerskolen Lørenskog

Daglig leder/rektorRudolf Steinerskolen Lørenskog ligger i naturskjønne omgivelser på Vallerudtoppen i Lørenskog med Idavollen Steinerbarnehage som nærmeste nabo. Skolen ble etablert i 1982 og har i dag ca. 160 elever fordelt på 1.–10. trinn. Lærerkollegiet består av rundt 35 personer som styrer skolen sammen med foreldrene gjennom ulike komitéer, grupper og Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU). Skolen har som mål å skape en livslang motivasjon for læring gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring. Vi har ambisiøse kunnskapsmål for hver enkelt elev. Steinerskolenes læreplan er statlig godkjent, et alternativ til offentlig skole og er organisert som en stiftelse med et eget skolestyre.

Rudolf Steinerskolen Lørenskog ønsker seg ny daglig leder og rektor

Dette er vår ønskeliste:

En daglig leder og rektor som
 • setter Rudolf Steiner-miljøet i sentrum for både elever, foreldre og medarbeidere
 • har ambisjoner om både vekst og utvikling
 • er tydelig og tør å ta beslutninger
 • er pedagogisk i sin kommunikasjons- og lederstil
 • tenker at medbestemmelse også er god ledelse
 • bygger gode nettverk i Rudolf Steiner- og offentlige miljøer
 • kjenner vår pedagogikk godt og selv har erfaring i å undervise
 • har relevant utdanning på høyskole- eller universitetsnivå
 • har ledererfaring og er trygg i lederrollen

Og dette er hva du får ansvar for:

 • personalledelse av alle våre 38 ansatte, både i kollegiet og administrasjonen
 • tett kontakt med foreldre gjennom FAU og regelmessige foreldrefora
 • markedsføre skolen vår slik at flere barn og ungdommer ønsker seg til oss 
 • styre økonomien på en forsvarlig måte hvor målet er vekst både på topp- og bunnlinje
 • administrasjons- og lederarbeid knyttet til IKT, lønnssystemer, læreplaner, ansvars- og rollefordeling
 • forvalte vår flotte eiendomsmasse
 • lede skolen etter nasjonale og lokale retningslinjer
 • bidra til en bærekraftig skoledrift i tett samarbeid med skolens styre

Vi er på tilbudssiden og gir deg dette:

 • daglig leder-stilling med en variert, krevende og morsom arbeidshverdag i et kreativt og levende miljø
 • mange møteplasser med mennesker å bli glade i; foreldre og lærere, våre støttespillere og offentlige myndigheter
 • kreativt og faglig sterkt arbeidsmiljø, her sitter Rudolf Steiner-pedagogikken i hver eneste spiker
 • en skole med en beliggenhet de fleste misunner oss, høyt og luftig og kun 20 min fra Oslo
 • Lørenskog er Norges hurtigst voksende kommune, og elevgrunnlaget er stort. 
 • svært gode faglige utviklingsmuligheter i en skole med like godt omdømme
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, gode forsikringsordninger og fleksitid
Vi tror du kommer fra vårt eget miljø og kjenner både utfordringene og mulighetene som ligger i en medbestemmende organisasjonskultur. Vi er opptatt av å utvikle skolen vår til glede for elever og lærere. Har du ambisjoner og mener du har kompetansen og egenskapene som skal til for å lede oss, da søker du denne stillingen. Vi lover å ikke skuffe deg!

NøkkelordLedererfaring, rektor, Lederansvar, Administrasjon og drift, Pedagogikk og Ledelse, økonomi og ledelse, Skoleledelse, Økonomi og budsjett
BransjekategoriUtdanning / Undervisning / Forskning
BransjeGrunnskole
    

Om denne stillingen

ArbeidsgiverRudolf Steinerskolen Lørenskog

Kantarellveien 10

1476 RASTA
Nettsidewww.rsil.no
Søknadsfrist02.04.2020
ArbeidsplassRasta
TittelDaglig leder/rektor
SektorPrivat
OmfangFast
Antall stillinger1

Ane Køber Guldvik
Partner/Headhunter - Raadgiverhuset
ane@raadgiverhuset.no
+4741506828
+4741506828

Magnus Kalleberg
Partner/Headhunter - Raadgiverhuset
magnus@raadgiverhuset.no
+4791628770
PrevNext123

Klikk her for å søke

Steinerbarnehage Moss

Vår flotte Steinerbarnehage søker 2 Steinerpedagoger i 100% vikarstillinger


1 ledig stilling (100% svangerskapsvikariat) som pedleder 2 på småbarnsavdeling med oppstart 01.08.2020 frem til sommerferien 2021.
1 ledig stilling (100%) i vikariat som pedleder 2 på storebarnsavdeling, med oppstart 01.08.2020 frem til sommerferien 2021.

Vi ønsker oss av deg:
Vi ønsker oss at du er en trygg og raus pedagogisk leder
At du har humor og godt humør.
At du har godkjent Steinerpedagogisk utdannelse, (evt. offentlig barnehagelærer utdanning, men erfaring fra Steinerbarnehage)
At du har gode kommunikasjon - og samarbeidsevner.
At du er fleksibel og engasjert i hverdagen, planlegging av dagen, uken, måneden og året.
Og en aktiv bidragsyter til å skape et godt arbeidsmiljø.
At du er positiv og leter etter de gode løsningene.
At du bidrar til å skape et godt samspill på avdelingen og har et tett samarbeid med pedagogene.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:            
En vakker arbeidsplass
Morsomme og driftige kollegaer.
Fine barn og foreldre med stå på vilje og dugnadsånd
Muligheten til å være med å påvirke og forme det neste kapittel i vår fine barnehage.

Om arbeidsgiveren
Vi er en liten og veldrevet barnehage med en småbarn- og en storebarnavdeling. Vi holder hus i et nydelig bygg på Kambo som vi leier av Steinerskolen i Moss og som vi også samarbeider tett med. Vi fyller 42 år i år og har en flott stab av 8 sterke og engasjerte damer.
Vi er opptatt av kvalitet i alt vi gjør og glade i å gå ut på tur, lage deilig mat fra bunnen av hver dag, å lage vakre opplevelser for og sammen med barna. Vi planter i hagen, spikker og vever og ikke minst lager vi fine fester flere ganger i året.
Vi er opptatt av et godt samarbeid mellom foreldre og barnehage og scoret i 2014 best av alle barnehager i Moss og i 2018 fikk vi 4.7 av 5 i snitt i brukerundersøkelsen.
Vi har en trygg og ryddig økonomi, og vi følger PBL sitt lønnsregulativ.
Politiattest må fremlegges før tiltredelse.

Kontaktperson
Mette Eriksen
Stillingstittel
Daglig leder
Telefon
459 55 610
Mobil
919 23 808
Frist
31.03.2020

Steinerbarnehagen på Hedemarken

endret logo

Steinerbarnehagen på Hedemarken søker assisterende styrer.


Vi har ledig en 40 % fast stilling som assisterende styrer i Steinerbarnehagen på Hedemarken fra 
1. september 2020;  - med mulighet for å kombinere stillingen med noen pedagogiske oppgaver på avdelingene i tillegg.

Steinerbarnehagen på Hedemarken med sine 5 avdelinger ligger ved siden av Steinerskolen på Hedemarken i Ottestad i Stange kommune, - et par kilometer fra Hamar sentrum. 
Skolen og barnehagen ligger inntil et boligområde i naturskjønne omgivelser i Sandvika, omkranset av trær og bølgende åkre, og med Mjøsa like i nærheten.

Vi ønsker oss av deg:

 • At du har godkjent steinerpedagogisk utdanning

 • At du er positiv og leter etter de gode løsningene

 • At du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

 • At du behersker relevant dataverktøy som Word og Excel

 • At du har ordenssans

 • At du har økonomiforståelse

 • At du har evne til å kunne formulere deg godt, både skriftlig og muntlig

 • At du er positiv til å tilegne deg nye kunnskaper og ferdigheter

Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Relevant ledererfaring er ingen ulempe.


Arbeids- og ansvarsområder:

Assisterende styrer ansettes av styret ved Stiftelsen Steinerbarnehagen på Hedemarken, og samarbeider tett med styrer / daglig leder i barnehagen i forhold til drift og utvikling av barnehagen i henhold til lover, forskrifter og de retningslinjene som er trukket opp av stiftelsens styre.

Assisterende styrer har i samarbeid med styrer/daglig leder og medarbeiderne i barnehagen ansvar for at hele barnehagen blir en trygg, innholdsrik og målrettet virksomhet.


Styrer og assisterende styrer samarbeider bl. a. om:
 • Samarbeid med kommune og stat

 • Samarbeid med foreldre

 • Økonomi og administrasjon

 • Merkantile oppgaver

 • Rapportskriving

 • Pedagogisk ledelse og utvikling

Vi tilbyr:

 • Ordnede lønns- og arbeidsforhold.
  Barnehagen er PBL medlem og følger PBLs tariff- og pensjonsavtaler.

 • Hyggelige kolleger i en veletablert og veldrevet barnehage.

 • Godt arbeidsmiljø.

Litt om oss:

Steinerbarnehagen på Hedemarken ble startet i 1980 på Alm gård i Stange av en gruppe ivrige foreldre som ønsket Steinerskole /- barnehage på Hedemarken.  Siden har barnehagen vokst og flyttet til egen tomt i Sandvika, - ved siden av Steinerskolen på Hedemarken. 
Steinerskolen på Hedemarken er en veletablert, fullt utbygd skole med 1.-10. trinn + videregående trinn + Helsepedagogisk Steinerskole.


Barnehagen ligger et par kilometer sør for Hamar, med gode bussforbindelser, og tog fra Hamar til Oslo og Lillehammer hver time. 


Barnehagen er godkjent for inntil 104 hele plasser fordelt på to småbarnsavdelinger (1-3 år) og tre 3-5 årsavdelinger. 

Barnehagens 5 avdelinger holder til i 3 flotte arkitekttegnede bygg rundt et tun i en vakker hage beplantet med blomster, trær og busker. I samarbeid med «Villbring landskap» har vi opparbeidet et spennende og variert uteområde.    En ordentlig hage for barn. 
Vi er mye ute sommer som vinter, og et par ganger i året besøker vi lokale gårder i kommunen. 


Steinerbarnehagen har en grunnbemanning på 20 medarbeidere i den pedagogiske virksomheten. 9 av medarbeiderne er barnehagelærere med steinerpedagogisk utdanning.


Vi legger vekt på et godt samarbeid med foreldrene. 

Barnehagen har en ryddig økonomi.


Søknad med kopi av vitnemål og attester, samt referanser sendes til:
hedemarken@steinerbarnehage.no


Eller pr. post til:
Steinerbarnehagen på Hedemarken
Rudolf Steiners veg 42
2312 Ottestad

Søknadsfrist 15. mars 2020


Politiattest må fremlegges før tiltredelse. 


Les mer om barnehagen på barnehagens hjemmeside:
 www.steinerbarnehagenpaahedemarken.com
facebook: https://www.facebook.com/steinerbarnehagenhedemarken

Solsikken Steinerbarnehage

Solsikken Steinerbarnehage


Solsikken Steinerbarnehage holder til i landlige omgivelser med nærhet til skog og sjø. Fra Aker brygge er det 30 minutters reise, inkludert en hyggelig båttur.

Vi har 2 storebarnsavdelinger i en flott gammel sveitservilla omringet av en nydelig hage med frukttrær, 1 blandet avdeling i et lite hus på tunet og 2 småbarnsavdelinger i et nytt vakkert arkitekttegnet hus like ved på Oksval. 

Barnehagen har et godt stabilt arbeidsmiljø, og selvstendige medarbeidere med bred erfaring og bakgrunn. 

Barnehagen er eid av en privat, ideell stiftelse. 

Vi følger steinerskolens ferier og fridager, men har 2 uker kortere sommerferie og egne plandager.

Åpningstiden er fra kl 08-16.15

Vi følger PBL sitt lønnsregulativ


Vi søker deg som er: 

-steinerpedagog /barnehagelærer i 100 % fast stilling

-brenner for å gi barna en glad hverdag med fine sanseopplevelser og verdsetter frileken

-engasjert og god innsikt i steinerpedagogikk 

-løsningsorientert med godt humør

-god relasjonskompetanse i forhold til barn og voksne

Personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt.


Tiltredelse: 1. august 2020 med mulighet for tiltredelse tidligere


Søknad med CV sendes til: solsikken@steinerbarnehage.no


For spørsmål, ta gjerne kontakt med Tone B. Blindheim 66 91 24 53/900 73 621 eller 

Bette Solheim 992 91 651

Solrosen Steinerbarnehage

Solrosen Steinerbarnehage

Solrosen Steinerbarnehage på Frogner i Oslo, søker steinerpedagog i en 40 til 60% stilling med snarlig tiltredelse. Fra 1. august 2020 søker vi en steinerpedagog i en 100% fast stilling. 

Solrosen barnehage holder til i nye vakre arkitekttegnede lokaler sentralt på Frogner. Barnehagen består av en avdeling med 18 barn og tre voksne. 

Solrosen barnehage kan tilby: Et godt arbeidsmiljø med engasjerte voksne som er opptatt av å være gode rollemodeller. En hverdag hvor vi har fokus på å gi barna gode sanseopplevelser i et kreativt skapende miljø hvor frileken blir vektlagt. 

Solrosen barnehage følger skolens ferier, med to uker redusert sommerferie. 

Solrosen barnehage følger PBL sitt lønnsregulativ. 

Vi søker deg som: 

• Har engasjement for steinerpedagogikk og som vil arbeide ut fra dets menneskesyn og verdisyn. 

• Har god relasjonskompetanse i forhold til barn og voksne 

• Er positiv og har gode samarbeidsevner 

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Politiattest må fremlegges ved ansettelse. 

Opplysning om stillingen fåes ved henvendelse til: Hege Næsheim, 915 66 028 

Søknad med CV sendes til: hegensheim@gmail.com 
Adressen er: Solrosen Steinerbarnehage Oscarsgate 84 0256 Oslo 

 

Mikaelgården Steinerbarnehage, Bøler/Oslo

MIKAELGÅRDEN STEINERBARNEHAGE, BØLER/OSLO

nyutdannet barnehagelærer? Eller erfaren - 

Vi holder til på Bøler i Oslo og har en uteavdeling ved Grønmo golfbane, litt lenger syd i Oslo. Vi har to storbarnsavdelinger hver med 15 barn i alderen 3-6 år og to småbarnsavdelinger hver med 12 barn fra 0-3 år. Åpningstid kl 0730 – 1645. De to storbarnsavdelingene alternerer på å være på uteavdelingen – en uke inne på Bøler og en uke ute i skogen. Vi har et godt faglig miljø med hovedsakelig steinerpedagoger og to medarbeidere på deltidsutdanningen (3.år). Vi har god balanse mellom kjønnene.  

Til en av våre småbarnsavdelinger søker vi barnehagelærer med steinerpedagogisk utdanning, gjerne helt nyutdannet. Stillingen er uten avdelingsleder- og personalansvar. Personen vi søker må være godt kjent med steinerpedagogikken. Dersom du har interesse for og gjerne erfaring fra småbarnsavdeling er det supert. Småbarnsavdelingene hos oss har 12 barn og fire medarbeidere – avdelingsleder, barnehagelærer og to assistenter/fagarbeidere. 

Din viktigste motivasjon for å søke jobb hos oss må være at du vil arbeide med barn og alt det innebærer av oppfølging og veiledning i barnets utvikling og vekst. Vi har et utstrakt samarbeid over avdelingsgrensene og i tillegg til å være inderlig med barna på egen avdeling må du være i stand til å ha personlig relasjon til barna på de andre avdelingene også. Personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt, og vi vil vurdere søkere ut fra avdelingens behov og barnehagens øvrige personalsammensetning. 

Stillingen er ledig fra påske, men dersom du ikke kan begynne før 1.august, er det også greit for oss.

Les mer om oss på www.mikaelgaarden.no 

Stillingen lønnes på PBL-nivå. Politiattest kreves før ansettelse.                                                                       Søknad med CV og referanser kan sendes elektronisk til: post@mikaelgaarden.no.   Vi vil gjerne motta søknaden før 1.mars.
Mikaelgården Steinerbarnehage
For spørsmål, kontakt 

pedagogisk leder Rikke Kjensli på tlf. 474 76 493.

Eller daglig leder Elin Bråten på tlf. 410 28 788

Steinerbarnehagen Stjerneøye i Ålesund

Steinerbarnehagen Stjerneøye i Ålesund er på utikikk etter sin nye styrer!

Vi søker ny styrer i 100% fast stilling. Dette er en unik mulighet for deg som vil være med å bidra til et
godt, steinerpedagogisk tilbud for barn der lek og livsglede er i sentrum.
Steinerbarnehagen Stjerneøye ble dannet som stiftelse sent på 80-tallet. Det var etter ei idealistisk
foreldregruppe jobbet over tid for å få et steinerpedagogisk tilbud til sine barn i Ålesund. De tok saken i
egne hender og dermed fikk Ålesund sin steinerbarnehage.
Stjerneøye holder hus i en ombygd sveitservilla i Larsgården. Her er to avdelinger med rom til 10 barn på
småbarnsavdeling og 20 barn på storbarnsavdeling. Barnehagens bygning er ikke en typisk barnehage,
men mer som Pippi Langstrømpes Villa Villakulla, i et hus med sjel. Vi har fokus på at barnehagen skal
fremstå mer som et hjem, enn som en institusjon.
Stjerneøye har et høyt miljøbevisst fokus. Vi benytter så langt som mulig økologiske råvarer i et
vegetarisk kosthold. Sentralt i Stjerneøye sin hverdag er en fast dagsrytme og vi følger årets gang med
fokus på årstidene. Vi har egen hønsegård, drivhus og potetåker.
Barnehagen har 8 ansatte og faste vikarer.

Arbeidsoppgaver
Styrer skal sørge for at Stjerneøye drives forsvarlig etter gjeldende lovverk. Forvalte store
samfunnsverdier, administrativt og økonomisk.
Styrer skal ha innsikt og bistå kollegiet i kontakt med eksterne instanser. Styrer skal veilede og støtte
personalet i pedagogisk praksis gjennom å være en tilgjengelig og faglig ressurs.
I samarbeid med kollegiet skal styrer utarbeide gode strategier for å nå gitte mål i barnehagen.
Styrer må være levende opptatt av barns utvikling, og ha en forståelse for at personalledelse innebærer
nærhet til det som skjer på avdelingene. Stillingen er delt inn med 60 % administativt og 40% pedagogisk
arbeid.
Jobbe aktivt for et godt samarbeid med foreldre, og sikre god kommunikasjonsflyt mellom barnehage og
hjem.

Ønskede kvalifikasjoner
Utdanning som barnehagelærer, eller en utdanning som gir deg barnefaglig og pedagogisk utdanning.
Interesse for å sette seg inn i steinerpedagogisk menneskesyn og arbeidsmetoder.
Utdanning innen ledelse er ikke et krav, men ønskelig.
Kunnskap om lov- og regelverket for fagområdet.
Krav om å legge frem politiattest, ifølge Barnehageloven paragraf 19.
Personlige egenskaper
Vi ser etter en person som har en glød og et levende engasjement for arbeid med barn i denne livsfasen.
Gjennom høy tilstedeværelse og gjennomføringsevne skal du bidra med å drifte barnehagen så vi på best
mulig måte holder en høy pedagogisk standard. Jobben krever at du er pålitelig, og at du viser en god
evne til å strukturere deg. Du skal bistå med din kompetanse så de rundt deg blir enda bedre! Og du må
evne å være lydhør for forslag og innspill fra dine kolleger og ha en forståelse for at alle synspunkt er
viktige. Du må være modig og direkte og klare å stå i ulike problemstillinger gjennom en hektisk
arbeidshverdag.

Vi tilbyr
Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med motiverte og selvstendige medarbeidere med bred erfaring og som hele
tiden jobber for å skape gode dager for barna.
Styrerstillingen er en utfordrende stilling med varierte og allsidige arbeidsoppgaver, og med stor
påvirkning på hvordan barnehagen driftes.
Utvikling innen personalledelse.
Faglig utvikling i en pedagogikk som hviler på rike tradisjoner, samtidig som den er i kontinuerlig
utvikling.
Barnehagerettet utviklingsarbeid sammen med alle barnehager i nye Ålesund kommune.

Stjerneøye er medlem i PBL og tilbyr lønn etter tariff.

For mer informasjon om stillingen kontakt:
Øyvind Tørlen, styreleder, på mail: toerlen@hotmail.com, eller telefon: 932 09 768, eller
Gunnhild Løvold, styrer, på mail: rudolf.steinerbarnehagen@stjerneoye.no, eller telefon 902 82 711

Søknadsfrist: 27 januar 2020. Oppstart etter nærmere avtale. Søkere kontaktes fortløpende.

Regnbuen Steinerbarnehage

Regnbuen Steinerbarnehage

Ledig stilling som steinerpedagog/pedagogisk leder i  
Regnbuen Steinerbarnehage 
 
Regnbuen Steinerbarnehage søker pedagog.

Regnbuen Steinerbarnehage ligger på Nesbru i Asker, med kort vei til sjøen og Vestmarka.  
Vi har gode og vakre lokaler og ligger i et boligområde på tunet til Steinerskolen i Asker. Barnehagen har 3 avdelinger med ca.45 barn.  
Barnehagen er eid av en privat, ideell stiftelse.    

Vi søker deg som:  
* Er utdannet steinerpedagog eller barnehagelærer   
* Har god kunnskap om steinerpedagogikken  
* Har god relasjonskompetanse i forhold til både barn og voksne 
* Er positiv og løsningsorientert 
* Er strukturert og har gode samarbeidsevner 
* Er fleksibel med godt humør 
* Har gode språkkunnskaper  
 
Personlig egnethet vil bli vektlagt. 
Politiattest må fremlegges ved ansettelse.  
 
Vi er i dag 15 medarbeidere. 
  
Vi har stengt i juli, høstferien, romjulen, vinterferien og mellomdagene i forbindelse med påsken. Deltagelse på kollegiemøter, foreldremøter, dugnader m.m. er innbakt i stillingen. 
Barnehagen følger Asker Kommunes lønnsregulativ.    

Opplysninger om stilling fås ved henvendelse til:  
Marianne Elstad Olsen, 66 98 62 20 

Søknad med CV og referanser sendes til regnbuen@steinerbarnehage.no 
 


Pedagoger

Idavollen Steinerbarnehage, Lørenskog

Idavollen Steinerbarnehage søker 2 pedagoger med tiltredelse snarest. 
Et vikariat og en fast stilling
Idavollen Steinerbarnehage ligger på Vallerudtoppen i Lørenskog,
Vi har gode og vakre lokaler og ligger i et boligområde vegg i vegg med Rudolf Steinerskolen i Lørenskog.
Barnehagen har 3 avdelinger + lavvo med til sammen 49 barn.
Barnehagen er eid av en privat, ideell stiftelse.
Vi søker deg som:
* Er utdannet steinerpedagog eller barnehagelærer
* Har god kunnskap om steinerpedagogikken
* Har god relasjonskompetanse i forhold til både barn og voksne
* Er positiv og løsningsorientert
* Er strukturert og har gode samarbeidsevner
* Er fleksibel med godt humør
 * Har gode språkkunnskaper
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Politiattest må fremlegges ved ansettelse.
Vi er i dag 14 medarbeidere.
Barnehagen har stengt i juli, romjulen og i den stille uke i påsken. 
Deltagelse på kollegiemøter, foreldremøter, dugnader m.m. er innbakt i stillingen.
Barnehagen følger PBL sitt lønnsregulativ.
Opplysninger om stilling fås ved henvendelse til:
Kjersti Seim, 469 71 791/ 95 86 52 86
Søknad med CV og referanser sendes til idavollen@steinerbarnehage.no

Søknadsfrist 30. mars 2020

Vikariat som steinerpedagog/barnehagelærer

Ledig stilling, vikariat som steinerpedagog/barnehagelærer i  
Almeskogen Steinerbarnehage for barnehageåret 2020/2021


Almeskogen Steinerbarnehage ligger på Jar i Bærum, med bilfri adgang til Hagabråten, et fantastisk friområde med vill skog, akebakker, grillhytte og ballbaner.
Barnehagen vår har 4 avdelinger med 54 barn.  
Barnehagen er eid av en privat, ideell stiftelse.    

Vi søker deg som:  
* Er utdannet steinerpedagog eller barnehagelærer  
* Har god kunnskap om steinerpedagogikken  
* Har god relasjonskompetanse i forhold til både barn og voksne
* Er positiv og løsningsorientert
* Er strukturert og har gode samarbeidsevner
* Er fleksibel og med godt humør
* Har gode språkkunnskaper  

Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Politiattest må fremlegges før ansettelse.  

Vi er i dag rundt 15 medarbeidere.

Vi har stengt hele juli, romjulen, vinterferien og mellomdagene i forbindelse med påsken. Deltagelse på kollegiemøter, foreldremøter, dugnader m.m. er innbakt i stillingen. 
Barnehagen ligger i nærhet til to T-banestasjoner og buss.
Barnehagen følger Pbl tariff.    

Opplysninger om stilling fås ved henvendelse til:  
Rønnaug Sand, 41208538

Søknad med CV og referanser sendes til post@almeskogen.noSøknadsfrist 27.04-2020
Personvern