For å legge ut en ny stillingsannonse, send annonsetekst til forbundet@steinerbarnehage.no

Vikariat som styrer i Veslefrikk Steinerbarnehage

Vi søker deg som
 • har steinerbarnehagelærerutdannelse eller barnehagelærerutdannelse med kjennskap og interesse for steinerpedagogikk
 • har relevant ledererfaring
 • har hjerte med i alt du gjør
 • som jobber etter barnehagens verdier
 • har god kommunikasjons - og formidlingsevne
 • er engasjert, motivert og bidrar med energi og godt humør
 • har høy arbeidskapasitet, er løsningsorientert og fleksibel
 • er en positiv rollemodell for barn og voksne
 • har evne til å bygge gode relasjoner og skaper tillit
 • har fokus på barna i en travel hverdag
 • kan jobbe selvstendig
 • har evne til å samarbeide, lytte, veilede og inspirere
 • legger vekt på et godt foreldresamarbeid
 • kan formulere deg godt, både skriftlig og muntlig på norsk
Syrer har det overordnede ansvaret for barnehagens økonomi, det administrative og har personalansvar. Det er viktig at du som leder for Veslefrikk Steinerbarnehage, er en raus, positiv og tydelig leder med god relasjonskompetanse.
Noe av stillingen kan bli lagt til arbeid på avdeling.
Det legges vekt på personlig egnethet, og menn oppfordres til å søke.
Vikariatet gjelder fra 01.09.20 - 31.07.21, med mulighet for forlengelse.
Politiattest må fremlegges før tiltredelse av stillingen.
Lønn etter tariff
Søknadsfrist: 28.07.20. Søknader sendes til veslefrikk@steinerbarnehage.noSøknadsfrist: 28.07.20

Mikaelgården søker barnehagelærer i ett års vikariat

MIKAELGÅRDEN STEINERBARNEHAGE, BØLER/OSLO
nyutdannet barnehagelærer? Eller erfaren –
Vi søker barnehagelærer i ett års vikariat
Vi holder til på Bøler i Oslo og har en uteavdeling ved Grønmo golfbane, litt lenger syd i Oslo. Vi har to storbarnsavdelinger hver med 15 barn i alderen 3-6 år og to småbarnsavdelinger hver med 12 barn fra 0-3 år. De to storbarnsavdelingene alternerer på å være på uteavdelingen – en uke inne på Bøler og en uke ute i skogen. Vi har et godt faglig miljø med hovedsakelig steinerpedagoger og to medarbeidere på deltidsutdanningen (3.år). Vi har god balanse mellom kjønnene.
Til ett års vikariat søker vi barnehagelærer fortrinnsvis med steinerpedagogisk utdanning. Stillingen er uten avdelingsleder- og personalansvar. Personen vi søker må være godt kjent med steinerpedagogikken.
Din viktigste motivasjon for å søke jobb hos oss må være at du vil arbeide med barn og alt det innebærer av oppfølging og veiledning i barnets utvikling og vekst. Fram til barnehagene ble coronastengt medio mars hadde vi et utstrakt samarbeid over avdelingsgrensene, en kvalitet som smittevernbegrensningene umuliggjør. Dette vil vi åpne opp for igjen når vi får en smittevernveileder som tillater det. Dette samarbeidet innebærer at i tillegg til å være inderlig med barna på egen avdeling må du være i stand til å ha personlig relasjon til barna på de andre avdelingene også. Personlige egenskaper og egnethet vil bli vektlagt.
Stillingen lønnes på PBL-nivå. Politiattest kreves før ansettelse. Stillingen er ledig fra 27. juli. Søknad ønskes omgående. Søknad med CV og referanser kan sendes elektronisk til: post@mikaelgaarden.no.

Les mer om oss på www.mikaelgaarden.no
For spørsmål, kontakt pedagogisk leder Rikke Kjensli på tlf. 474 76 493 eller daglig leder Elin Bråten på tlf. 410 28 788.

Søknadsfrist omgående

Aurora steinerbarnehage på Nesodden søker etter assistent i 60% stilling på vår småbarnsavdeling

Det er et årsvikariat fra høsten 2020. Vi ønsker oss en person som har kjennskap til steinerpedagogikk og har erfaring fra arbeide med barn, gjerne fra steinerbarnehage.
Vi har et godt arbeidsmiljø og er rike på skog og mark som vi er glade i å bruke.
Aurora steinerbarnehage har to avdelinger.
Vi følger steinerskolens ferier med unntak av sommerferien som er to uker kortere.
Våre åpningstider er fra kl 7.45 – kl 16. 15
Vi følger PBL sin lønnsstige. Full lønn i alle ferier.
kontakt med Bjørg Lobben Røed for flere opplysninger
Tlf: 99015809

Mailadresse: bjorg.lobben.roed@steinerbarnehage.no eller aurora@steinerbarnehage.no

Søknadsfrist 20. juni 2020

Steinerbarnehagen på Hedmarken

Steinerbarnehagen på Hedemarken har ledig vikariat som assisterende styrer.


Vi har ledig et vikariat i 40 % stilling som assisterende styrer i Steinerbarnehagen på Hedemarken fra 
1. september 2020;  - med mulighet for å kombinere stillingen med enkelte pedagogiske oppgaver på avdelingene i tillegg. Vikariatet vil være for en lengre periode, muligens for et år.

Steinerbarnehagen på Hedemarken med sine 5 avdelinger ligger ved siden av Steinerskolen på Hedemarken i Ottestad i Stange kommune, - et par kilometer fra Hamar sentrum. 
Skolen og barnehagen ligger inntil et boligområde i naturskjønne omgivelser i Sandvika, omkranset av trær og bølgende åkre, og med Mjøsa like i nærheten.

Vi ønsker oss av deg:

 • At du har godkjent steinerpedagogisk utdanning

 • At du er positiv og leter etter de gode løsningene

 • At du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

 • At du behersker relevant dataverktøy som Word og Excel

 • At du har ordenssans

 • At du har økonomiforståelse

 • At du har evne til å kunne formulere deg godt, både skriftlig og muntlig

 • At du er positiv til å tilegne deg nye kunnskaper og ferdigheter

Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Relevant ledererfaring er ingen ulempe.

Arbeids- og ansvarsområder:

Assisterende styrer ansettes av styret ved Stiftelsen Steinerbarnehagen på Hedemarken, og samarbeider tett med styrer / daglig leder i barnehagen i forhold til drift og utvikling av barnehagen i henhold til lover, forskrifter og de retningslinjene som er trukket opp av stiftelsens styre.

Assisterende styrer har i samarbeid med styrer/daglig leder og medarbeiderne i barnehagen ansvar for at hele barnehagen blir en trygg, innholdsrik og målrettet virksomhet.


Styrer og assisterende styrer samarbeider bl. a. om:
 • Samarbeid med kommune og stat

 • Samarbeid med foreldre

 • Økonomi og administrasjon

 • Merkantile oppgaver

 • Rapportskriving

 • Pedagogisk ledelse og utvikling

Vi tilbyr:

 • Ordnede lønns- og arbeidsforhold.
  Barnehagen er PBL medlem og følger PBLs tariff- og pensjonsavtaler.

 • Hyggelige kolleger i en veletablert og veldrevet barnehage.

 • Godt arbeidsmiljø.

Litt om oss:

Steinerbarnehagen på Hedemarken ble startet i 1980 på Alm gård i Stange av en gruppe ivrige foreldre som ønsket Steinerskole /- barnehage på Hedemarken.  Siden har barnehagen vokst og flyttet til egen tomt i Sandvika, - ved siden av Steinerskolen på Hedemarken. 
Steinerskolen på Hedemarken er en veletablert, fullt utbygd skole med 1.-10. trinn + videregående trinn + Helsepedagogisk Steinerskole.


Barnehagen ligger et par kilometer sør for Hamar, med gode bussforbindelser, og tog fra Hamar til Oslo og Lillehammer hver time. 


Barnehagen er godkjent for inntil 104 hele plasser fordelt på to småbarnsavdelinger (1-3 år) og tre 3-5 årsavdelinger. 

Barnehagens 5 avdelinger holder til i 3 flotte arkitekttegnede bygg rundt et tun i en vakker hage beplantet med blomster, trær og busker. I samarbeid med «Villbring landskap» har vi opparbeidet et spennende og variert uteområde.    En ordentlig hage for barn.
Vi er mye ute sommer som vinter, og et par ganger i året besøker vi lokale gårder i kommunen. 


Steinerbarnehagen har en grunnbemanning på 20 medarbeidere i den pedagogiske virksomheten. 9 av medarbeiderne er barnehagelærere med steinerpedagogisk utdanning.


Vi legger vekt på et godt samarbeid med foreldrene. 

Barnehagen har en ryddig økonomi.Søknad med kopi av vitnemål og attester, samt referanser sendes til:
hedemarken@steinerbarnehage.no


Eller pr. post til:
Steinerbarnehagen på Hedemarken
Rudolf Steiners veg 42
2312 Ottestad

Søknadsfrist 10. juni 2020


Politiattest må fremlegges før tiltredelse. 

Les mer om barnehagen på barnehagens hjemmeside: www.steinerbarnehagenpaahedemarken.com
facebook: https://www.facebook.com/steinerbarnehagenhedemarken

Steinerpedagogisk barnehagelærer

RUDOLF STEINERBARNEHAGEN I ASKER
har fra høsten 2020 en ledig stilling som
STEINERPEDAGOGISK BARNEHAGELÆRER

*Stillingen er primært knyttet til arbeid med 6 barn under 3 år, og inngår i en familiegruppe, med barn over og under 3 år.

*Rudolf Steinerbarnehagen i Asker har 3 avdelinger med til sammen 48 barn fordelt på 2 familiegrupper og 1 småbarnsavdeling. Til sammen har vi plass til 19 barn under 3 år, men dette kan variere uti fra søkernes alder.
Som barnehagelærer vil du stå i nært samarbeid med avdelingsleder for familiegruppa.
*Vi søker etter en barnehagelærer med steinerpedagogisk utdannelse, men barnehagelærere med interesse og kjennskap til steinerpedagogikk og antroposofi er og velkomne til å søke.
*Du må være glad i metodisk og praktisk arbeid inne og ute, god til å organisere og jobbe målrettet.Det er en stor fordel om du er fleksibel, løsningsorientert og selvstendig i ditt arbeid, og samtidig ser verdien av å samarbeide godt med alle i barnehagen. Å være opptatt av selvutvikling og å være et godt forbilde for barn og medarbeidere, er verdier vi søker etter hos våre medarbeidere.
*Vi er en barnehage med rike og lange tradisjoner og en pedagogikk som tar utgangspunkt i å utvikle hele mennesket, med fokus på barnet som et sansende, rytmisk og etterlignende vesen. Det er alltid interessant med nye medarbeidere som gløder og har idealisme, og som kan være med å bringe barnehagen videre i sin utvikling.
*Vi har engasjerte og erfarne medarbeidere, kollegiemøter 3 torsdager i mnd., god pensjonsordning og lønn på linje med Asker Kommune sin tariff.
*Det er en forutsetning at du har en god helse og snakker godt norsk.

Om dette er av interesse ber vi deg kontakte oss for mere informasjon.

Søknadsfrist: 15. juni 2020

Epost: rs.barnehage.asker@gmail.com
Adresse: Rudolf Steinerbarnehagen i Asker, Hvalstadlia 3, 1395 Hvalstad,Tlf./mobil: 66 79 10 05/410 26 099 
Se vår hjemmeside: www.steinerbarnehagene.asker.no 15.juni 2020
Personvern