For å legge ut en ny stillingsannonse, send annonsetekst til forbundet@steinerbarnehage.no

SteinerbarnehageforbundetSteinerbarnehageforbundet ble dannet i 1997 og er en forening for Norges 46 steinerbarnehager og steinerskolens 1.klasser. Disse tar utgangspunkt i Rudolf Steiners pedagogikk og antroposofi.

Søker ny daglig leder. 

Nåværende daglig leder velger å avslutte sin stilling i forbundet da det ble for omfattende å administrere to daglig leder jobber samtidig. Vi søker en engasjert medarbeider med gode samarbeidsevner, solid kjennskap til privat barnehagers rammevilkår og forankring i steinerpedagogikk og antroposofi. 

Kvalifikasjoner: 

• Evne til å se de utfordringene private barnehager og spesielt steinerbarnehager møter i forhold til byråkrati,media og ledelse. 

• Innsikt i og engasjemnet for steinerbarnehagenes pedagogiske ide og praksis. 

• Innsikt i lover og regler som gjelder barnehagefeltet. 

• Kjennskap til ledelse og administrasjon i en steinerbarnehage. 

• Evne til å prioritere og ta beslutninger. 

• Gode engelsk kunnskaper 

• IT kompetanse

Arbeidsområder: Stillingen byr på variasjon og utfordringer. 

• Daglig leder arbeider etter oppgaver gitt av Årsmøte,steinerbarnehageforbundets styre og vedtektene for steinerbarnehageforbundet. 

• Skrive uttalelser til høringer fra KD om barnehagefeltet 

• Veiledning til barnehagene i pedagogiske spørsmål 

• Veiledning til nye initiativ 

• Henvise videre i jurididiske spørsmål 

• Det er et utstrakt samarbeid med steinerskoleforbundet, steinerhøyskolen, PBL,KD og UDIR. 

• Kontakt med steinerbarnehager i inn og utland, vil innebære reising, også i helger. 

• Steienrbarnehageforbundet har kontor sentralt i Oslo, sammen med steinerskoleforbundet.

Nærmeste leder: Styreleder i Steinerbarnehageforbundet 

Stillingstype: Åremål 4 år, med mulighet for forlengelse 

Stillingsstørrelse: 50% 

Lønn og ferie: PBL lønnsregulativ, laveste styrerstilling. Ferie i henhold til ferieloven. 

Søknadsfrist: 15.februar 2020 

Tiltredelse: 1.mai 2020 – med mulighet for tidligere tiltredelse. 

Søknad sendes til: styreleder@steinerbarnehage.no eller forbundet@steinerbarnehage.no

Kontakt: Daglig leder Birte Birkelund  941 84 195 eller styreleder Aurelia Udo de Haes  932 60 561 

 


15.februar 2020

Steinerbarnehagen Stjerneøye i Ålesund

Steinerbarnehagen Stjerneøye i Ålesund er på utikikk etter sin nye styrer!

Vi søker ny styrer i 100% fast stilling. Dette er en unik mulighet for deg som vil være med å bidra til et
godt, steinerpedagogisk tilbud for barn der lek og livsglede er i sentrum.
Steinerbarnehagen Stjerneøye ble dannet som stiftelse sent på 80-tallet. Det var etter ei idealistisk
foreldregruppe jobbet over tid for å få et steinerpedagogisk tilbud til sine barn i Ålesund. De tok saken i
egne hender og dermed fikk Ålesund sin steinerbarnehage.
Stjerneøye holder hus i en ombygd sveitservilla i Larsgården. Her er to avdelinger med rom til 10 barn på
småbarnsavdeling og 20 barn på storbarnsavdeling. Barnehagens bygning er ikke en typisk barnehage,
men mer som Pippi Langstrømpes Villa Villakulla, i et hus med sjel. Vi har fokus på at barnehagen skal
fremstå mer som et hjem, enn som en institusjon.
Stjerneøye har et høyt miljøbevisst fokus. Vi benytter så langt som mulig økologiske råvarer i et
vegetarisk kosthold. Sentralt i Stjerneøye sin hverdag er en fast dagsrytme og vi følger årets gang med
fokus på årstidene. Vi har egen hønsegård, drivhus og potetåker.
Barnehagen har 8 ansatte og faste vikarer.

Arbeidsoppgaver
Styrer skal sørge for at Stjerneøye drives forsvarlig etter gjeldende lovverk. Forvalte store
samfunnsverdier, administrativt og økonomisk.
Styrer skal ha innsikt og bistå kollegiet i kontakt med eksterne instanser. Styrer skal veilede og støtte
personalet i pedagogisk praksis gjennom å være en tilgjengelig og faglig ressurs.
I samarbeid med kollegiet skal styrer utarbeide gode strategier for å nå gitte mål i barnehagen.
Styrer må være levende opptatt av barns utvikling, og ha en forståelse for at personalledelse innebærer
nærhet til det som skjer på avdelingene. Stillingen er delt inn med 60 % administativt og 40% pedagogisk
arbeid.
Jobbe aktivt for et godt samarbeid med foreldre, og sikre god kommunikasjonsflyt mellom barnehage og
hjem.

Ønskede kvalifikasjoner
Utdanning som barnehagelærer, eller en utdanning som gir deg barnefaglig og pedagogisk utdanning.
Interesse for å sette seg inn i steinerpedagogisk menneskesyn og arbeidsmetoder.
Utdanning innen ledelse er ikke et krav, men ønskelig.
Kunnskap om lov- og regelverket for fagområdet.
Krav om å legge frem politiattest, ifølge Barnehageloven paragraf 19.
Personlige egenskaper
Vi ser etter en person som har en glød og et levende engasjement for arbeid med barn i denne livsfasen.
Gjennom høy tilstedeværelse og gjennomføringsevne skal du bidra med å drifte barnehagen så vi på best
mulig måte holder en høy pedagogisk standard. Jobben krever at du er pålitelig, og at du viser en god
evne til å strukturere deg. Du skal bistå med din kompetanse så de rundt deg blir enda bedre! Og du må
evne å være lydhør for forslag og innspill fra dine kolleger og ha en forståelse for at alle synspunkt er
viktige. Du må være modig og direkte og klare å stå i ulike problemstillinger gjennom en hektisk
arbeidshverdag.

Vi tilbyr
Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med motiverte og selvstendige medarbeidere med bred erfaring og som hele
tiden jobber for å skape gode dager for barna.
Styrerstillingen er en utfordrende stilling med varierte og allsidige arbeidsoppgaver, og med stor
påvirkning på hvordan barnehagen driftes.
Utvikling innen personalledelse.
Faglig utvikling i en pedagogikk som hviler på rike tradisjoner, samtidig som den er i kontinuerlig
utvikling.
Barnehagerettet utviklingsarbeid sammen med alle barnehager i nye Ålesund kommune.

Stjerneøye er medlem i PBL og tilbyr lønn etter tariff.

For mer informasjon om stillingen kontakt:
Øyvind Tørlen, styreleder, på mail: toerlen@hotmail.com, eller telefon: 932 09 768, eller
Gunnhild Løvold, styrer, på mail: rudolf.steinerbarnehagen@stjerneoye.no, eller telefon 902 82 711

Søknadsfrist: 27 januar 2020. Oppstart etter nærmere avtale. Søkere kontaktes fortløpende.

Solsikken Steinerbarnehage

Solsikken Steinerbarnehage på Nesodden søker steinerpedagog i 80% stilling, vikariat, med mulighet for fast ansettelse, snarlig tiltredelse, avdelingen har barn fra 1-3 år så ønsker du et spennende og stabilt miljø er du velkommen til å søke

Søknad sendes til: 
Solsikken Steinerbarnehage 
Støpsvei 31 1450 Nesoddtangen eller 
Solsikken@steinerbarnehage.no 

Spørsmål om stillingen: kontakt Bette Solheim 66 91 24 53 Tone B. Blindheim 900 73 621

Rudolf Steinerskolen i Lørenskog

Stillingstittel:

Lærer/barnehagelærer

Frist:

Snarest

Varighet:

Vikariat

 

Skolen trenger en lærer eller barnehagelærer til årets 1. klasse. I Steinerskolene i Norge er det første året på skolen et barnehageår der vi praktiserer barnehagepedagogikk for seksåringene. Steinerskolens læreplan gir syv ferdigheter som det pedagogiske innholdet i førsteklasse kretser rundt og som oppøves gjennom lek, samspill og pedagogiske aktiviteter i løpet av skoledagen: Språk, kropp og bevegelse, fantasi og kreativitet, etikk og moral, sosialisering, sansning og iakttagelse, motivasjon og konsentrasjon.

Vi ønsker en trygg og omsorgsfull person som kan ivareta årets førsteklasse på ti elever, skape et godt psykososialt miljø og utøve god pedagogikk etter steinerpedagogiske metoder. Personen vi søker bør være utdannet steinerpedagog, enten som lærer eller barnehagelærer og ha erfaring fra arbeid i steinerskole eller steinerbarnehage.

Du får arbeide på en skole med dedikerte medarbeidere der barnas beste står i fokus. Vi holder på med flere spennende utviklingsarbeid og du vil få veiledning av erfarne steinerpedagoger. Menn oppfordres til å søke!

Lønn: fastsettes etter vår lokale lønnstabell på grunnlag av ansiennitet og utdanning.

Ferier: Følger skoleruta

Pensjon: Statens pensjonskasse

Ansettelse: 100% vikariat fra og med 01.01.2020-31.07.2020 med mulighet for forlengelse eller fast ansettelse.

Om arbeidsgiveren

Rudolf Steinerskolen i Lørenskog ligger i naturskjønne omgivelser på Vallerudtoppen i Lørenskog med Idavollen Steinerbarnehage som nærmeste nabo.
Skolen ble etablert i 1982, og har i dag ca. 170 elever fordelt på 1. – 10. trinn.
Lærerkollegiet består av rundt 35 personer som bidrar til drift av skolen sammen med foreldrene gjennom ulike komitéer, grupper og Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU).
Skolen har som mål å skape en livslang motivasjon for læring gjennom engasjement, nysgjerrighet og undring.
Steinerskolenes læreplan er statlig godkjent, er et alternativ til offentlig skole og er organisert som en stiftelse med et skolestyre.

Nettverk:

Facebook

Tiltredelse

01.01.2020

Sektor

Privat

Sted

Kantarellveien 10,

1476 Rasta

Steinerbarnehagen Bukkene Bruse

Steinerbarnehagen Bukkene Bruse søker pedagogisk leder fra 01.01.2020.

Steinerbarnehagen Bukkene Bruse i Stavanger søker pedagogisk leder til 100 % fast stilling
med oppstart 1. januar 2020.  
 
Vi søker primært etter Steinerpedagogisk barnehagelærer, men ikke et krav.

Vi ønsker barnehagelærer med kunnskap og engasjement for steinerpedagogikk og som vil
arbeide ut fra steinerpedagogikkens verdisyn og barnesyn.

Har du evne til:

  •  å skape gode sanseopplevelser, der det legges til rette for vennskap, lek, undring,
    arbeid og mestring.

  • å stimulere og legge til rette til allsidig og dyp lek.

  • å være den sosiale arkitekten som ser og veileder det enkelte barnet individuelt, og
    som pleier barnegruppen som en sosial enhet.

  • å være en oppdragelseskunstner i et miljø der respekt, humor, alvor og glede råder.

  • å lage mat fra grunnen av i samspill med barn.

Vi legger stor vekt på personlig egnethet og relasjonskompetanse i forhold til barn,
medarbeidere og foreldre.


Steinerbarnehagen Bukkene Bruse holder til i naturskjønne omgivelser og er tilknyttet
Steinerskolen i Stavanger.
Barnehagen har 4 avdelinger, to småbarnsavdelinger med 9 barn og to storbarnsavdelinger
med 18 barn. Se vår hjemmeside: Steinerbarnehage Bukkene Bruse

 Vi har et godt arbeidsmiljø med fokus på faglig kompetanseheving og utvikling, og søker en
person som kan være med å styrke og berike dette.

Stillingen lønnes etter PBLs Tariff.


Politiattest kreves før ansettelse.

Søknadsfrist 20.november 2019


Søknad og CV sendes til Steinerbarnehagen Bukkene Bruse Skolevollen 19, 4017 Stavanger,
eller elektronisk til bukkenebruse@steinerbarnehage.no
 
Regnbuen Steinerbarnehage

Regnbuen Steinerbarnehage

Ledig stilling som steinerpedagog/pedagogisk leder i  
Regnbuen Steinerbarnehage 
 
Regnbuen Steinerbarnehage søker pedagog.

Regnbuen Steinerbarnehage ligger på Nesbru i Asker, med kort vei til sjøen og Vestmarka.  
Vi har gode og vakre lokaler og ligger i et boligområde på tunet til Steinerskolen i Asker. Barnehagen har 3 avdelinger med ca.45 barn.  
Barnehagen er eid av en privat, ideell stiftelse.    

Vi søker deg som:  
* Er utdannet steinerpedagog eller barnehagelærer   
* Har god kunnskap om steinerpedagogikken  
* Har god relasjonskompetanse i forhold til både barn og voksne 
* Er positiv og løsningsorientert 
* Er strukturert og har gode samarbeidsevner 
* Er fleksibel med godt humør 
* Har gode språkkunnskaper  
 
Personlig egnethet vil bli vektlagt. 
Politiattest må fremlegges ved ansettelse.  
 
Vi er i dag 15 medarbeidere. 
  
Vi har stengt i juli, høstferien, romjulen, vinterferien og mellomdagene i forbindelse med påsken. Deltagelse på kollegiemøter, foreldremøter, dugnader m.m. er innbakt i stillingen. 
Barnehagen følger Asker Kommunes lønnsregulativ.    

Opplysninger om stilling fås ved henvendelse til:  
Marianne Elstad Olsen, 66 98 62 20 

Søknad med CV og referanser sendes til regnbuen@steinerbarnehage.no 
 


Barnehagelærer/steinerbarnehagelærer

RUDOLF STINERBARNEHAGEN I ASKER
Rudolf Steinerbarnehagen i Asker har fra 1. mars 2020 en ledig stilling som vikar for barnehagelærer/steinerbarnehagelærer  i 100% stilling, med mulighet for fast ansettelse.
Stillingen gjelder på vår smaåbarnsavdeling Lavendel, med 10 barn fra 1-3 år. Vi har fokus på faste og gode  rytmer, en forutsigbar hverdag,  selvhjulpenhet og voksne som gode forbilder.
Søknad sendes til 
RUDOLF STEINERBARNEHAGEN I ASKER
Hvalstadlia 3
1395 HVALSTAD
epost: rs.barnehage.asker@gmail.com eller til t-ebjerk@online.no (gjelder i juleferien).
Spørsmål til stillingen sendes til t-ebjerk@online.no Tlf +47 410 26 099, Tone E. J. Bjerkely

Søknadsfrist 31.januar 2020

Pedagoger

Idavollen Steinerbarnehage, Lørenskog

Idavollen Steinerbarnehage søker 2 pedagoger med tiltredelse snarest. 
Et vikariat og en fast stilling
Idavollen Steinerbarnehage ligger på Vallerudtoppen i Lørenskog,
Vi har gode og vakre lokaler og ligger i et boligområde vegg i vegg med Rudolf Steinerskolen i Lørenskog.
Barnehagen har 3 avdelinger + lavvo med til sammen 49 barn.
Barnehagen er eid av en privat, ideell stiftelse.
Vi søker deg som:
* Er utdannet steinerpedagog eller barnehagelærer
* Har god kunnskap om steinerpedagogikken
* Har god relasjonskompetanse i forhold til både barn og voksne
* Er positiv og løsningsorientert
* Er strukturert og har gode samarbeidsevner
* Er fleksibel med godt humør
 * Har gode språkkunnskaper
Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Politiattest må fremlegges ved ansettelse.
Vi er i dag 14 medarbeidere.
Barnehagen har stengt i juli, romjulen og i den stille uke i påsken. 
Deltagelse på kollegiemøter, foreldremøter, dugnader m.m. er innbakt i stillingen.
Barnehagen følger PBL sitt lønnsregulativ.
Opplysninger om stilling fås ved henvendelse til:
Kjersti Seim, 469 71 791/ 95 86 52 86
Søknad med CV og referanser sendes til idavollen@steinerbarnehage.no

Søknadsfrist 13.januar 2020
Personvern