Haugtussa Steinerbarnehage i Ås søker styrer til 100% fast stilling

Vi søker en ny styrer til Haugtussa Steinerbarnehage, fra 1. august 2023, da vår styrer skal gå av med pensjon. Haugtussa Steinerbarnehage holder til i et flott miljøvennlig bygg på Holstad i Ås. Bygget er omgitt av et stort og godt opparbeidet uteareal og ligger tett inntil skog og jorder.

Barnehagen har 4 avdelinger med to storbarnsavdelinger og to småbarns- avdelinger, med til sammen 54 barn. Barnehagen er stiftelsesdrevet og ble etablert i 1990.

Vi søker en ny styrer med godkjent steinerpedagogisk barnehagelærer utdannelse eller en barnehagelærer med erfaring fra arbeid i en Steinerbarnehage.

Stillingens ansvarsområder vil være:

– Ansvar for daglig drift av barnehagen, i samsvar med gjeldene lover,

forskrifter og kommunale vedtak

– Ha kontakt med barnehagemyndigheter og andre offentlige instanser

– Pedagogisk lederansvar, og lede den faglige og pedagogiske utviklingen

i barnehagen

– Ha personalansvar

– Ha økonomisk ansvar for driften av barnehagen

– Sikre godt samarbeid med foresatte

Kjennskap til utviklingsarbeid i barnehage, og erfaring fra arbeid med offentlige instanser er en fordel. Stillingen krever økonomisk forståelse, gode IKT kunnskaper og norskferdigheter.

Vi søker en leder med evne til å utvikle et godt samarbeid med de ansatte og som har evnen til å arbeide strategisk og strukturert. Vi legger vekt på fleksibilitet og evne til å lede i team.

Vi kan tilby et godt arbeidsmiljø med trivsel for barn, ansatte og foreldre. Barnehagen har mange utdannede steiner pedagoger og vi har et stabilt kollegium med høy kompetanse. Alle har lang erfaring fra steinerpedagogisk arbeid. Barnas trivsel står alltid i fokus.

KONTAKT

Ønskes det mere informasjon om stillingen, så ta kontakt med styrer

Hilde Larsen Slemmen på tlf. 90837658.

 

TILTREDELSE

01. 08. 2023.

SØKNADSFRIST

01. 02. 2023