Velkommen til barnehagestevnet i Bergen 2. til 4. mai 2019.

Stevnet blir avholdt på Hotell Radisson Blu på Bryggen.

Arbeidstittelen til stevnet er: Hvordan rammene rammer og hva de kan romme.
Stevnet vil ta opp hvordan rammene vi lever under både kan ramme barnehagens store og små og samtidig rommer det som gagner oss.
Personvern