Velkommen til barnehagestevnet i Bergen 2. til 4. mai 2019!RIMER RAMMENE?
-spør vi i år. Barnehage-Norge har mange rammer. noen som rammer og noen som rommer. For rammer kan gjøre begge deler, både romme det som godt er og ramme hardt og brutalt. Rammeplaner og rammebetingelser kan komme både innenfra og utenfra, være selvpålagte eller sendt oss som rundskriv og krav. Lovverk og forskrifter er satt både for å inspirere og verne, men iblant opplever vi at regelverket begrenser steinerpedagogikkens muligheter til å virke til barnas beste. Andre ganger er det kanskje våre egne lokale og mentale rammebetingelser som kunne vært oppjustert? vi bare spør.


PÅMELDING OG MER INFO HER!Personvern