Almeskogen Steinerbarnehage søker barnehagelærere og assistent til 100% stillinger

Vi søker barnehagelærere i 100% stilling i både ped.lederstilling og ped.2-stilling på avdelinger med 9 barn i alderen 1-3 år og 18 barn i alderen 3-6 år.

Vi ønsker primært steinerpedagoger og vi legger stor vekt på personlig egnethet, og et godt norsk språk.

Vi søker også etter assistenter i 100% stilling.

Vi ønsker medarbeidere som har interesse for steinerpedagogikk og gjerne erfaring fra arbeid med barn.
Vi legger stor vekt på personlig egnethet og godt norsk språk.

Barnehagen vår har 54 barn fordelt på 2 småbarnsavdelinger og 2 storebarnsavdelinger

Barnehagen ligger i flotte omgivelser og med nærhet til både Steinerskolen i Bærum og store friområder med grønne sletter og skog.

Stillingene gjelder fra 01.10-23

KONTAKT

Styrer Rønnaug Sand på mail post@almeskogen.no;
Adresse: Almeskogen steinerbarnehage, Grav gårdsvei 10, 1358 JAR

SØKNADSFRIST

29. september