For å legge ut en ny stillingsannonse, send annonsetekst til forbundet@steinerbarnehage.no

Spiren Gardsbarnehage

VIL DU BLI PEDAGOG MELLOM FJORD OG FJELL?
- Vi Søkjer to pedagogiske leiarar.

SPIREN GARDSBARNEHAGE er ein privat barnehage, inspirert av pedagogikken til Rudolf Steiner.  Vi ligg midt på gardstunet til økologiske Sogn Jord- og Hagebruksskule i Aurland. Vi fylgjer årstidene og er ein del av livet på garden gjennom heile året.

VI YNSKJER PERSONAR MED:
Relevant utdanning
Erfaring med steinerpedagogikk
Evne til å fylgja livet på garden
Leiareigenskapar for store og små
Empati for natur og menneskje
Søkjar må kunne syna fram politiattest

Vil du vita meir om Spiren Gardsbarnehage og Aurland: https://sjh.no/livet-pa-skulen/ 
Stillinga er 100% frå august 2018.
Løn etter tariffavtale.
Søknad vert å senda til spiren.barnehage@gmail.com 
KONTAKT: Audhild Bjune tlf 5763 36 89/ 91 39 93 75

Søknadsfrist 31.03.2018

Mikaelgården Steinerbarnehage

MIKAELGÅRDEN STEINERBARNEHAGE, BØLER/OSLO
søker Steinerpedagoger!

Vi holder til på Bøler og har en uteavdeling ved Grønmo golfbane, litt lenger syd i Oslo. Vi har to storbarnsavdelinger hver med 15 barn i alderen 3-6 år og to småbarnsavdelinger hver med 12 barn fra 0-3 år. Åpningstid kl 0730 – 1645. De to storbarnsavdelingene alternerer på å være på uteavdelingen – en uke inne på Bøler og en uke ute i skogen. Vi søker barnehagelærere som kan ha avdelingsleder- og personalansvar og vi søker barnehagelærere uten personalansvar. Vi er også åpen for å etablere andre løsninger når to barnehagelærere skal arbeide sammen på avdeling.

Vi søker barnehagelærere med steinerpedagogisk utdanning som pedI/avdelingsleder og pedII til storbarnsavdeling og til småbarnsavdeling.

Vi søker personer som har Steinerpedagogisk barnehageutdanning som er trygg i pedagogikken og god i formidlingen. Til småbarnsavdelingen ønsker vi oss en person med interesse for og gjerne erfaring fra småbarnsavdeling og med kompetanse til å videreutvikle ”konseptet småbarnsavdeling” hos oss. Avdelingen har 12 barn og fire medarbeidere.

Til storbarnsavdeling søker vi barnehagelærer som er innstilt på å jobbe ute 50% av tiden – en uke i strekk, året rundt. Avdelingen har 15 barn og tre medarbeidere.

Vi søker barnehagelærere med steinerpedagogisk utdanning som ønsker å jobbe som PedII hos oss. PedII-stillingen vil være tilnærmet sidestilt med avdelingslederen, men uten personalansvaret, så stillingsinstruksen vil være litt forskjellig. Nøyaktig deling vil være klart når vi kjenner søkernes kvalifikasjoner og egnethet.

Personlige egenskaper vil bli vektlagt. Vi vil vurdere søkere og legger vekt på egnethet i alle stillingene. Den ene avdelingslederstillingen er vikariat er for ett år fra 1.august 2018.

Du kan lese mer om oss påhttp://www.mikaelgaarden.no og på Oslo kommunes barnehageportal.

Stillingen lønnes på PBL-nivå. Politiattest kreves før ansettelse.
Vi vil gjerne motta søknadene før 1. april
Søknad med CV og referanser kan sendes elektronisk til: post@mikaelgaarden.no 


Mikaelgården Steinerbarnehage
For spørsmål, kontakt daglig leder Elin Bråten på tlf. 410 28 788 eller Rikke Kjensli på tlf. 47476493.

Søknadsfrist 01.04.2018

Stjerneglimt Steinerbarnehage

Stiftelsen Stjerneglimt Steinerbarnehage søker ny Daglig leder.
Kategori: 100% fast stilling, administrativ og pedagogisk leder fra 1. august 2018

Om oss: Stjerneglimt Steinerbarnehage har eksistert siden 1984 og startet med en liten gruppe på 9 barn og en Steinerpedagog. I dag har vi 4 steinerpedagoger og 5 assistenter. Se mer info på www.stjerneglimt.no 
Barnehagen er PBL-A medlem (arbeidsgiverorganisasjonen)
Beskrivelse av stillingen: Vi søker daglig leder i 100 % fast stilling, hvor stillingen skal fordeles ca. 60-40% mellom administrativt arbeid og pedagogisk leder på avdelingene.
Arbeids og ansvarsområder:
 • Ansvar for drift og utvikling av barnehagen i henhold til gjeldene lover og forskrifter, samt barnehagens vedtekter.      
 • Personalansvar.         
 • Økonomi og administrasjon (budsjett/lønn/fakturering).        
 • Være deltagende på avdelingene som pedagogisk leder
Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:
·Godkjent steinerpedagogisk barnehagelærer utdannelse. Vi vil eventuelt vurdere andre med barnehagelærer utdanning med kunnskap og interesse for steinerpedagogikk.
·Må ha erfaring som leder fra barnehage og/eller kompetanse innen ledelse.    
·Har god forståelse for økonomi og administrasjon. PBL har ansvar for regnskap og bistår i økonomiske spørsmål.
·En fordel å ha kjennskap til PBL-mentor.
 • Har generell god IKT – kompetanse.
 • Har et sterkt ønske om å være med på å hjelpe barn i sin utvikling uansett hvilke forutsetninger barnet har, være barnets ambassadør.
 • Har gode lederegenskaper, og evnen til å motivere og inspirere personalet
  Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Er positiv og har humor både overfor barn og andre voksen. 
 • Er fleksibel og engasjert i hverdagen og planlegging av dagen, uken, måneden og året.
 • Legger vekt på barnets lek og betydningen av den i barnets utvikling både fysisk, sosialt og kognitivt.

Vi ønsker oss en person som er initiativrik og løsningsfokusert, og som sørger for at barnehagen blir en trygg, innholdsrik og målrettet virksomhet både for små og store.

Søker må legge frem tilfredsstillende politiattest, jfr. § 19 i barnehageloven før tiltredelse.
Attester og vitnemål tas med på evt. Intervju.

Vi tilbyr:
En barnehage full av sprudlende glade barn, fornøyde foreldre, et stabilt personale og godt arbeidsmiljø
Barnehagen har god økonomi, vi bruker Cultura Bank.
Vi følger tariffene til PBL og har en god pensjonsordning

Første arbeidsdag: Utgangspunktet 1. august 2018, men ønske om tidligere start med tanke på innkjøring/ overlapping
Søknad med CV sendes: eldbjorg.paulsen@steinerbarnehage.no 
Kontakt: Daglig leder Eldbjørg Gjessing Paulsen mobil 98653058
eldbjorg@stjerneglimt.no

Søknadsfrist: 01.04.2018

Kjerringhaugen Steinerbarnehage

Kjerringhaugen steinerbarnehage søker daglig – og pedagogisk leder.
Kategori: 100 % vikariat i et år fra 15.08.2018 med mulighet for videre fast stilling.
Stilingen er både administrativ og pedagogisk leder.

Om oss: Kjerringhaugen steinerbarnehage har eksistert siden 2002. vi er en en-avdelings barnehage med blandet gruppe.
I dag er vi 2 pedagoger( i forskjellig stillingsprosent)som deler ped.leder stillingen hvor av en har ansvar for styrer delen. Vi har 3 assistenter i forskjellig stillingsprosent. 
Mer info: www.kjerringhaugensteinerbarnehage.no

Beskrivelse av stillingen:
Søker dagligleder i100 % hvor av stillingen deles ca 30/70 % mellom administrativt og pedagogisk leder på avdelingen.

Arbeids og ansvarsområder:
. ansvar for drift og utvikling av barnehagen i henhold til gjeldene loverog forskrifter, samt barnehagens vedtekter.
. personal ansvar
. økonomi og administrasjon( fakturering og lønn gjøres av regnskapsfører)
. være deltagende på avdeling som pedagogisk leder.

Ønskede kvalifikasjoner:
Godkjent steinerpedagogisk utdannelse. Vi er også åpne for andre med barnehagelærerutdanning.
. må ha erfaring som leder fra barnehage.
. gode kommunikasjon- og samarbeidsevner.
. er fleksibel og engasjert i hverdagen og planlegging av dagen, uka, måneden og året.

Vi ønsker en person som er initiativrik, løsningsfokusert, positiv og som kan bidra til at barnehagen er en trygg, innholdsrik og målrettet virksomhet.

Vi kan tilby: Glade, kreative og positive barn og voksne. Vi er en stabil, arbeidsglad og arbeidsom stab som liker å ta i et tak.
Barnehagen har god økonomi og vi bruker Økonomi rådgivning som regnskapskontor.
Barnehagen følger tariffene til PBL og har pensjonsordninger i sparebank Hedmark.

Søker må legge frem tilfredsstillende politiattest, jfr.§19 i barnehageloven før tiltredelse.

Attester og vitnemål tas med på evt. Intervju.

Søknad med cv sendes til : kjerringhaugen@steinerbarnehage.no

Søknadsfrist 09.04.2018

Linden Steinerbarnehage

LINDEN STEINERBARNEHAGE
www.linden.steinerbarnehage.no
på Smestad i Oslo søker

Steinerpedagogisk barnehgagelærer nr.to i 100% stilling , på avdeling Almestuen for barn 1-3 år fra 1.august 2018.

Linden Steinerbarnehage drives i henhold til impulser fra Rudolf Steiner og er en barnehage med engasjerte foreldre, motiverte ansatte, flotte barnehagelokaler og et inspirerende utemiljø.

I arbeidet med barna legger vi vekt på at her skal det være:
Et sted for gode sanseopplevelser
Et sted for undring, lek og vennskap
Et sted for trivsel
Et sted å lære for livet
Et sted for forutsigbart innholdi hverdagen
Økologiske råvarer til alle måltider

Fra deg ønsker vi oss:
Trygghet i din rolle som voksen
Åpenhet
Engasjement, pedagogisk teft
Samarbeidsevne.
Fleksibilitet og humor
Evne til å se og vilje til å lytte til barna med omsorg og respekt
Ønske om å utvikle deg selv som person
Bevissthet i forhold til det å være en naturlig rollemodell for barna
Glede over praktisk og kreativt arbeid ute og inne

Vi tilbyr:
En arbeidsplass hvor mennesket er i fokus og hvor barnas opplevelse av sammenheng og mestring står sentralt.
En arbeidsplass hvor de pedagogiske samtaler og handlinger verdsettes.
En arbeidsplass hvor de voksne tilstreber å være forbilder for barna i alt de gjør og sier.
En arbeidsplass med godt mellommenneskelig miljø og klima.
Politiattest må framlegges før tiltredelse.
Vi følger PBLs lønnstariff.

Spørsmål til Ann Karin Kittelsen 22733027.
Søknad sendes: Linden Steinerbarnehage/Ann Karin Kittelsen, postboks 1029 Hoff, 0218
Eller linden@steinerbarnehage.no

Søknadsfrist 09.04.2018

Kattugla Steinerbarnehage

KATTUGLA STEINERBARNEHAGE - www.kattugla.no
På Holmen i Oslo søker pedagog.

KATTUGLA HAR LEDIG STILLING SOM STEINER PEDAGOG/ BARNEHAGELÆRER MED INTERESSE FOR STEINERPEDAGOGIKK I 100% STILLING FRA HØSTEN 2018.

Kattugla Steinerbarnehage er en barnehage med engasjerte foreldre, motiverte ansatte og flotte barnehagelokaler med et flott uteområde. Barnehagen ligger i Arnebråtveien 110 på Holmen i Oslo. Vi er en stiftelse. Barnehagen har 54 barn fordelt på fire avdelinger: to avdelinger med 9 barn fra 1-3 år og to avdelinger med 18 barn fra 3-6 år. Åpeningstid fra klokken 7.45 – 16.30. Vi søker Steinerpedagog/barnehagelærer til aldersblandet gruppe fra 3-6 år.

Fra deg ønsker vi oss:
Evne til å se og vilje til å lytte til barn, foreldre og medarbeidere med omsorg og respekt
God samarbeidsevne
Engasjement, initiativ og løsningsorientering
Fleksibilitet, humor og generøsitet
Åpenhet
Pedagogisk teft
Bevist forhold til det å være en naturlig, voksen rollemodell for barn
Ønske om å utvikle deg selv som person
Glede over praktisk og kreativt arbeide ute og inne.

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med fokus på faglig kompetanseheving og utvikling, og søker en person som kan være med å styrke og berike dette.Vi legger stor vekt på personlig egnethet og relasjonskompetanse i forhold til barn, foreldre og medarbeidere.

Søknad med CV og referanser sendes elektronisk til: post@kattugla.no
Søker må kunne fremlegge politiattest. 
For spørsmål, kontakt daglig leder Romina Yttesen på tlf: 413 54 007

Søknadsfrist 15. april 2018

Regnbuen Steinerbarnehage

VI HAR LEDIGE STILLINGER SOM PEDAGOG FRA HØSTEN 2018.
VI TRENGER BÅDE PED.LEDER OG PED.2.


Regnbuen Steinerbarnehage ligger på Nesåsen, Nesbru, – på tunet til Steinerskolen i Asker. Barnehagen har 46 barn fordelt på 3 avdelinger, - en småbarnsavdeling for barn under 3 år og to familiegrupper med barn
fra 2-6 år. 


Barnehagen åpnet i august 1985, og januar 1995 flyttet vi inn i vårt nydelige hus med 2 avdelinger. Fra 2010 ble barnehagen utvidet til 3 avdelinger.
Regnbuen Steinerbarnehage har åpningstid 7.45 – 16.30, vi har stengt i juli, romjulen og påsken, i tillegg til en ukes høstferie og vinterferie. Det betyr 8 ukers ferie totalt, og for å kompensere for dette, har vi kollegiemøter hver torsdag 2,5 time, og noen av årstidsfestene våre ligger utenom arbeidstid, hvor vi inviterer foreldrene med.Vi følger Asker Kommunes lønnsregulativ.

Vi ønsker oss løsningsfokuserte, engasjerte og praktiske medarbeidere med gode samarbeidsevner. Raushet og romslighet er stikkord.
Steinerpedagogisk utdanning foretrekkes, men offentlig barnehagelærerutdanning kan også vurderes hvis man har interesse for og innsikt i steinerpedagogikk.
Vi står foran et generasjonsskifte i Regnbuen i løpet av de neste årene, så her er det mulig å være med å forme fremtidens Regnbuen.

Søknad sendes:
Regnbuen Steinerbarnehage, Nesvangen 4, 1394 Nesbru
Eller
regnbuen@steinerbarnehage.no
Hjemmeside: www.Regnbuen.steinerbarnehagene.no
Kontakt: Mette Hovland , daglig leder
Tlf: 66 98 62 20

Søknadsfrist 15.04.2018

Steinerbarnehagen Bukkene Bruse

Steinerbarnehagen Bukkene Bruse søker steinerpedagogisk barnehagelærer 2 fra 01.08.2018.


Steinerbarnehagen Bukkene Bruse i Stavanger søker steinerpedagog 2 til 100 % fast stilling 
med oppstart 1. august 2018.


Vi søker primært etter Steinerpedagogisk barnehagelærer, men førskolelærer med almen førskolelærerutdannelse med erfaring og engasjement for steinerpedagogikk kan også søke.

Vi søker en barnehagelærer, som ønsker å arbeide ut fra steinerpedagogikkens verdisyn og barnesyn.

 • Som har evne til å skape gode sanseopplevelser, der det legges til rette for vennskap, undring, lek, arbeid og mestring.

 • Som har evne til å stimulere og legge til rette til allsidig og dyp lek.

 • Som har evne til å være den sosiale arkitekten som ser og veileder det enkelte barn individuelt, og som pleier barnegruppen som en sosial enhet.

 • Som har evne til å være en oppdragelseskunstner i et miljø der respekt, humor, alvor og glede råder.


Vi legger stor vekt på personlig egnethet og relasjonskompetanse i forhold til barn, medarbeidere og foreldre.

Steinerbarnehagen Bukkene Bruse holder til i naturskjønne omgivelser og er tilknyttet Steinerskolen i Stavanger.
Barnehagen har 4 avdelinger, to småbarnsavdelinger med 9 barn og to storbarnsavdelinger med 18 barn. Se vår hjemmeside www.bukkenebruse.steinerbarnehage.no

 Vi har et godt arbeidsmiljø med fokus på faglig kompetanseheving og utvikling, og søker en person som kan være med å styrke og berike dette.

Stillingen lønnes etter PBL`s Tariff.

Politiattest kreves før ansettelse.

Søknad og CV sendes til Steinerbarnehagen Bukkene Bruse Skolevollen 19, 4017 Stavanger, eller elektronisk til bukkenebruse@steinerbarnehage.no

Søknadsfrist 16.04.2018
Cookies