For å legge ut en ny stillingsannonse, send annonsetekst til forbundet@steinerbarnehage.no

Kattugla Steinerbarnehage

KATTUGLA STEINERBARNEHAGE - www.kattugla.no
På Holmen i Oslo søker pedagog. 

KATTUGLA HAR 2 LEDIGE STILLINGER SOM STEINER PEDAGOG/ BARNEHAGELÆRER MED INTERESSE FOR STEINERPEDAGOGIKK I 100% STILLING FRA HØSTEN 2018. 

Kattugla Steinerbarnehage er en barnehage med engasjerte foreldre, motiverte ansatte og flotte barnehagelokaler med et flott uteområde. Barnehagen ligger i Arnebråtveien 110 på Holmen i Oslo. Vi er en stiftelse. Barnehagen har 54 barn fordelt på fire avdelinger: to avdelinger med 9 barn fra 1-3 år og to avdelinger med 18 barn fra 3-6 år. Åpeningstid fra klokken 7.45 – 16.30. Vi søker Steinerpedagog/barnehagelærer til aldersblandet gruppe fra 3-6 år.

Fra deg ønsker vi oss: 
Evne til å se og vilje til å lytte til barn, foreldre og medarbeidere med omsorg og respekt
God samarbeidsevne
Engasjement, initiativ og løsningsorientering
Fleksibilitet, humor og generøsitet
Åpenhet
Pedagogisk teft
Bevist forhold til det å være en naturlig, voksen rollemodell for barn
Ønske om å utvikle deg selv som person
Glede over praktisk og kreativt arbeide ute og inne.

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med fokus på faglig kompetanseheving og utvikling, og søker en person som kan være med å styrke og berike dette.
Vi legger stor vekt på personlig egnethet og relasjonskompetanse i forhold til barn, foreldre og medarbeidere.

Søknad med CV og referanser sendes elektronisk til: post@kattugla.no.
Søker må kunne fremlegge politiattest.
For spørsmål, kontakt daglig leder Romina Yttesen på tlf: 413 54 007

Søknadsfrist 23.05.2018

Aurora Steinerbarnehage

Aurora steinerbarnehage på Nesodden søker etter assistent på vår småbarnsavdeling

80 % (evt. 100%) stilling. Det er et årsvikariat fra høsten 2018, men med mulighet til forlengelse.  
Ta kontakt med Bjørg Lobben Røed for flere opplysninger 
Tlf: 99015809
Mailadresse: bjorg.lobben.roed@steinerbarnehage.no eller lo-roeed@online.no
Søknadsfrist: 25.mai

Mvh
Bjørg Lobben Røed 
Aurora steinerbarnehage

Søknadsfrist 25.05.2018

Rudolf Steinerbarnehagen i Asker

STILLING: Vi har fått en ledig stiling som STEINERPEDAGOGISK BARNEHAGELÆRER
KATEGORIER:  BARNEHAGELÆRER,  PRIMÆRT FOR BARN FRA 1-3 ÅR
FØRSTE ARBEIDSDAG: 30.07.2018
SØKNADSFRIST: 01.06.2018
KONTAKT: RUDOLF STEINERBARNEHAGEN I ASKER v/Tone E. J. Bjerkely
TLF:  66791005, mobil: 41026099, epost: rs.barnehage.asker@gmail.com

BESKRIVELSE AV STILLINGEN: Vi søker en barnehagelærer i 100% stilling, med utdannelse innenfor steinerpedagogikk.  Du må trives med å lede, organisere, motivere andre og være et godt forbilde. Viktig for oss er fokus på barns trivsel, hvordan skape gode utviklingsprosesser, og personlig utvikling mot selvinnsikt.

Du må være glad i metodisk og praktisk arbeid inne og ute, god til å organisere og jobbe målrettet. Du må like å lede og inspirere kolleger og foreldre. Det er en stor fordel om du er fleksibel, løsningsorientert og selvstendig i ditt arbeid, og samtidig ser verdien av å samarbeide godt med alle i barnehagen. Barnehagelærere med interesse og kjennskap til steinerpedagogikk og antroposofi er og velkomne til å søke.  

VI TILBYR
Som BARNEHAGELÆRER inngår du i barnehagens pedagogiske lederteam, med faste møtetider og lederdager.  Sammen  utvikler vi barnehagen, hvor barn får være barn, sammen med engasjerte, nærværende og dedikerte voksne.  

Vi er en barnehage med rike tradisjoner og en pedagogikk som tar utgangspunkt i å utvikle hele mennesket, med fokus på barnet som et sansende, rytmisk og etterlignende vesen.

Vi har engasjerte og erfarne medarbeidere, kollegiemøter 3 torsdager i mnd., har en god pensjonsordning og lønn lik tariffen i Asker kommune.


Søknadsfrist 01.06.2018

Almgrenda Steinerbarnehage

Almgrenda Steinerbarnehage er en hyggelig barnehage som ligger i naturskjønne omgivelser i Åsbygda, Ringerike kommune. Vi har 3 avdelinger med til sammen ca 30 barn og 10 voksne. Vi har en småbarnsavdeling med barn i alderen 1-3 år og to avdelinger med barn i alderen 3-6 år.

Fra 1.august 2018 trenger vi en barnehagelærer i et 100% vikariat.  
Vi søker en engasjert, ansvarsfull og positiv person til vår barnehage.  
Søker først og fremst etter en person med utdanning innenfor Steinerpedagogikken.
 
Lønn etter gjeldende tariff for Ringerike kommune.
Send søknad med CV til:
Almgrenda Steinerbarnehage, Almveien 15, 3520 Jevnaker innen 3.juni 2018.
For spørsmål kontakt styrer Birte Birkelund
Kontor:32 12 14 93 eller 94 18 41 95
Mail: almgrenda@steinerbarnehage.no

Søknadsfrist 03.06.2018

Steinerbarnehagen i Ila

Steinerbarnehagen i Ila i Trondheim søker vikar for assistent i svangerskapspermisjon fra 1.august 2018. 
Dette er en 100 prosent stilling

Vi søker også assistent 2, i 70-100 prosent stilling fra 1.august 2018.
Vi søker etter personer som har erfaring med barn og erfaring fra eller kjennskap til Rudolf Steiner pedagogikk

Begge stillingene er ledig på avdeling med barn fra 2 til 3 år.  

Ved interesse kontakt
daglig leder  
Cicilie Sand Aspen på mobil 90076671

Idavollen Steinerbarnehage

Idavollen steinerbarnehage   Rasta lørenskog       www.idavollensb.no

I Idavollen har vi ledige stillinger som steinerpedagog/barnehagelærer med interesse for steinerpedagogikk i 100% stillinger fra høst.  

Idavollen er en 3 avdelings barnehage på toppen av Vallerudåsen. Vi ligger i et naturskjønt område med fantastisk uteareal til barnehagen. Vi har steiner skolen i Lørenskog som nabo og har et tett samarbeide med dem. 

Vi har pr dags dato 49 barn og 13 ansatte. Åpningstid 730-1630. Vi har torsdagsmøter 3 gange i måneden hvor det ene er et pedagog møte.

Vi er en hyggelig barnehage med omsorgsfulle og rause kollegaer i alle aldre og kulturer, samt begge kønn. Barnehagen er i en oppusningsfase og vil fra høsten stå som fin og ny istandsatt. 


Vi søker deg som :

 •  Er utdannet steinerpedagog/ barnehagelærer med interesse for steiner pedagogikk.

 • Bestått nasjonal norskprøve 3 eller tilsvarende må dokumenteres.

 • Som kan skape en god dagsrytme for barna samt bidrag til et godt faglig miljø.

 • Gode samarbeidsevner og er fleksibel.

 • Er sin rolle som forbilde bevist.

 • Ønsker å utvikle seg som person.

 • Kan glede seg over praktisk og kreativt arbeide ute og inne.

 • Politiattest kreves før ansettelse.

Vi tilbyr:

 • Et godt og engageret arbeidsmiljø.

 • En arbeidsplass der man har mulighet til å påvirke sin egen arbeidshverdag.

 • Veiledning, både i grupper og individuelt.

 • Ulike typer kurs, årsmøte/barnehagestevne eller annet.

 • Tariff lønn i henhold til PBL.

 • Helseordning med en klinikk på strømmen.

 • Vi er en IA( inkluderende arbeidsplass). ( stor fokus på arbeidsmiljøet) .


Søknad og CV  sendes til Idavollen.steinerbarnehage@gmail.com eller pr post til kantarellveien 20  1476 Rasta.  

Telefon : 46971791 

Kontakt Daglig leder Anja Madsen Cookies