For å legge ut en ny stillingsannonse, send annonsetekst til forbundet@steinerbarnehage.no

Eventyrbrua Steinerbarnehage

Eventyrbrua Steinerbarnehage 

søker barnehagelærer til ett års vikariat  

fra 31. juli 2017 

Eventyrbrua Steinerbarnehage ligger som en grønn oase sentralt ved Akerselva/ Grünerløkka. Her er fem avdelinger, med til sammen 63 barn i alderen 1-6 år. Det er stor stabilitet i personalgruppen, og kollegiet består av en god blanding menn og kvinner; 8 steinerpedagoger/barnehagelærere, en eurytmist og 7 flotte og allsidige assistenter. 

Barnehagen har som mål å øke pedagogtettheten til 2/3 og vi søker derfor en dyktig kollega til an av våre tre småbarnsavdelinger, med 9 barn i alderen 1-3 år.  

Vi har et godt arbeidsmiljø, preget av raushet og positiv energi. Vi holder til i hyggelige lokaler med åpne og lyse avdelinger. Uteområdet er stort og skjermet, her er frodige trær og busker, og en liten kjøkkenhage hvor vi dyrker grønnsaker og urter. 

Hos oss får du arbeide med utgangspunkt i egne erfaringer og ressurser. 

Vi søker en utadvendt og ansvarsfull person med gode kommunikasjonsevner: 

* Som viser forståelse og interesse for steinerpedagogiske prinsipper 

* Samarbeider godt med andre 

* Arbeider selvstendig og løsningsorientert 

* Er bevisst sin egen lederrolle 

* Er faglig sterk, og interessert i videre utvikling 

* Har gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig 

Vi tilbyr: 

* Et engasjert og spennende arbeidsmiljø 

* En arbeidsplass som aktivt arbeider med faglig og personlig utvikling 

* En arbeidsplass der man har mulighet til å påvirke sin egen arbeidshverdag 

* Ferie fire sammenhengende uker i juli, 2 dager høstferie, 3 dager vinterferie, stengt i romjulen og påskeuken. 

* Det vil bli gitt tilbud om veiledning, både individuelt og i ledergruppen. 

* Konkurransedyktig lønn 

Krav til kompetanse og utdanning 

* Førskolelærerutdannelse/ bachelorgrad i førskolepedagogikk fra R. Steinerhøyskolen, eller offentlig førskolelærerutdannelse 

* Andre med pedagogisk høyskoleutdannelse kan også søke. 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.  

Søknad sendes per post/ e-post, eller leveres personlig: 

Storgata 55 hus 9 0182 OSLO  E-post: eventyrbrua@steinerbarnehage.no 

Søknadsfrist 31. mai 2017 

Kontaktperson: 

Kira Magnusson, daglig leder,  

tlf: 22 20 94 30/ 40 08 31 01 

Les mer om oss på www.eventyrbrua.no  

Velkommen som søker hos oss!  

Søknadsfrist 31. mai 2017

Almeskogen Steinerbarnehage

Almeskogen Steinerbarnehage søker barnehagelærer i 100 % stilling  

Grav Gårdsvei 10  1358 JAR  

Almeskogen Steinerbarnehage i Bærum søker etter barnehagelærer fra og med 1. august 2017, til en av våre 2 småbarnsavdelinger der det er 9 barn i alderen 1 til 3 år og tre voksne på hver av avdelingene.  

Dette er et vikariat, med varighet ett år. 

Vi er en fire avdelings barnehage med ca. 13 ansatte. Vi ønsker først og fremst søkere med steinerpedagogisk utdannelse, eventuelt barnehagelærere med interesse for steinerpedagogikk.  

Almeskogen Steinerbarnehage ligger i vakre omgivelser med Steinerskolen i Bærum på Jar som nabo. Barnehagen ligger like utenfor Oslo, 10- 15 minutters gange fra både Jar T-banestasjon og Østerås T-banestasjon.   

Vi vektlegger barnas frie lek og tilbyr barna leker i naturmaterialer. Vi følger årets rytmer med sang, vers, eventyr og fester og mye, mye mer????  

Dersom du er interessert eller ønsker å få vite litt mer om oss ta kontakt med styrer på post@almeskogen.no

 

Vennlig hilsen Rønnaug Sand 

Styrer i Almeskogen Steinerbarnehage 

Rudolf Steinerbarnehagen i Asker

RUDOLF STEINERBARNEHAGEN I ASKER  

-HAR FØLGENDE LEDIGE STILLINGER I 100% FRA Høsten 2017: 

*1 ped.ledeer til barn over 3 år 

*1 Barnehagelærer til barn under 3 år 

Vi søker barnehagelærere med utdannelse innenfor steinerpedagogikk. 

Vi søker deg som har et hjerte for barn, og som ser leken -og barndommens verdi for det oppvoksende mennesket.   

Kvalifikasjoner: Du må trives med å lede, motivere og inspirere kolleger og foreldre. Du må være glad i metodisk og praktisk arbeid inne og ute, god til å organisere og jobbe målrettet. Det er en stor fordel om du er fleksibel, løsningsorientert og selvstendig i ditt arbeid, og samtidig ser verdien av å samarbeide godt med alle i barnehagen. Barnehagelærere med interesse og kjennskap til steinerpedagogikk og antroposofi er og velkomne til å søke. 

Som barnehagelærere/ped.leder inngår du i barnehagens lederteam med ukentlige ledermøter og 1 lederdag  pr. mnd. Sammen  utvikler vi barnehagen, hvor barn får være barn, sammen med engasjerte, nærværende og dedikerte voksne.  Søknad sendes på epost til: rs.barnehage.asker@gmail.com

Ved spørsmål og ytterligere informasjon ring: 66791005 eller mobil: 410 26 099 Tone E. J. Bjerkely Se også vår hjemmeside. www.steinerbarnehagene.asker.no  

Søknadsfrist 20. Mai 2017

Huldraheimen steinerbarnehage

Vi søker Steinerpedagog i vikariat 100% stilling på småbarnsavdeling fra 31.07.17 frem til 29.06.18.

Som pedagog vil du blant annet ha ansvar for å planlegge å gjennomføre det pedagogiske arbeidet på avdelingen, passe på at små og store har det bra, ha foreldrekontakt, skrive månedsbrev, bemanning mm.

Huldraheimen Steinerbarnehage ligger ca. 8 km. fra Kongsberg sentrum, retning Drammen. Mange av våre daglige aktiviteter er basert på det arbeidet som må til for å holde avdelingen, hus og hage i stand. Barna skal få mulighet til være med i dette arbeidet da det er ved fysisk deltagelse at barnet lærer. Vi har kaniner i barnehagen, og det er viktig at du kan ta bana med i møte med kaninene og deres daglige stell. Vi lager 3 økologiske måltider i barnehagen hver dag og mye av aktivitetene ligger i dette arbeidet. Vi har fokus på å ha gode faste rytmer og at de voksne er gode forbilder. Vi er opptatt av sunn og økologisk ernæring, at barna kan være med i det daglige arbeid samt at vi har god tid til den frie leken som er en viktig læringsarena. Vi har daglig ringlek med bevegelse, samt faste og forutsigbare rutiner i hverdagen for barn og voksne.

Du må ha steiner pedagogisk utdannelse, like å holde orden i hus og hage og være praktisk anlagt. Det er en forutsetning at den som søker kan godt norsk skriftlig og muntlig, og har ledelseserfaring. Du bør være løsningsorientert og ha gode egenskaper i samarbeid med foreldre og andre ansatte. Det stilles krav til fremleggelse av politiattest før tiltredelse.

Ytterligere informasjon fås ved å ringe daglig leder Nina Neverdal på telefon 482 79 512.

Hjemmeside:

www.huldraheimen.no.

Mail:

post@huldraheimen.no.

Søknadsfrist 15. Mai 2017

Steinerbarnehagene i Drammen

Dyktig og engasjert steinerførskolepedagog  søkes til steinerbarnehagene i Drammen

Steinerbarnehagene i Drammen avd. Solstreif søker fortrinnsvis steinerpedagogisk førskolelærer i fast stilling fra f.o.m. nytt barnehageår 2017/18.

I dag er vi ni voksne hvorav 3 steinerførskolepedagoger, 6 pedagogiske medarbeidere, 46 barn fordelt på 3 avdelinger i vårt sjarmerende hus fra 1860… med en deilig gammel frukthage godt avskjermet i Drammens sentrum på Strømsø.

Vår pedagogikk er basert på Rudolf Steiners tanker og ideer, våre foreldre kommer fra nærmiljøet men også fra nærliggende kommuner som ønsker nettopp steinerpedagogikk for sine barn.

Da vår alles pedagog nå skal gå av med pensjon er vi på leten etter en faglig dyktig, ansvarsfull og positiv kollega til en fast pedagogisk lederstilling f.o.m. 1 aug. 2017, en som brenner for arbeidet med barnehagebarn ca. 34 timer i uken(turnus)

Solstreif har vært i drift i vel 30 år og i årenes løp gått gjennom en interessant utvikling fra å ha vært en 2-avdelingsbarnehage til å bli en fulltidsbarnehagen med 3 avdelinger samt utvidet med en enhet; Solhagen, i den nordlige delen av Drammen.

Vi leter etter en person, som pedagogisk vil i samme retning som oss. En person som det er naturlig for, ut fra sitt hjerte stå i en til tider krevende arbeidshverdag med støtte fra fellesskapet i steinerbarnehagene i Drammen.  Du arbeider ut fra at fellesskapet har en avgjørende betydning for det enkelte barn. Du er profesjonell i ditt følelsesliv da du er bevist på at den voksne alltid er ansvarlig for stemningen som oppstår rundt seg og som er et forbilde såvel i handlinger som i følelser.

At du kan begrunne dine pedagogiske handlinger, observasjoner og tiltak skriftlig til dine samarbeidspartnere. Vi arbeider ut fra at barn skal ledes av den voksne med varme og kjærlighet gjennom etterligning og herming fremfor intellektuelle forklaringer.

Våre pedagogiske rammer er de praktiske hjemlige aktiviteter sammen med barna, med et stort fokus på trygghet, gjenkjennelse og glede. Det er viktig for oss at du er tydelig, positivt, smilende, initiativrik og et mildt menneske. Vår aktive hverdag krever en sterk kropp med en god og sunn helse

Vi er ute hver dag i ur og skur, så du må ikke være redd for å bli våt når det regner, få jord under neglene eller fyre opp bålet i bålpanna!

For å komme i betraktning til å søke jobben må du ha interesse for Rudolf Steiners pedagogikk, ha mot til å sammenstille og gjennomføre sangleker i ring/ samlingsstund, og fortelle eventyr for barnegruppen. Du må være selvstendig, handlekraftig og kunne vise, at du av hele ditt hjerte ønsker å være med på å skape en barnehage, med rom for frihet, at barn kan ha en barndom i trygge og nære rammer.

Selv om vi arbeider pedagogisk målrettet, har høye mål og ambisjoner er vi på mange måter mer en familie enn en institusjon, både pedagogisk og kollegialt. Vi voksne har en fri, varm og humoristisk omgangstone oss imellom, som vi setter stor pris på.

Din søknad kan gjerne være fylt med mere enn normen tilsier og bør inneholde følgende:

• hvorfor søker du steinerbarnehagene i Drammen

• ditt barnesyn

• hva/hvordan er den voksnes rolle er overfor barnet?

• din erfaring og kjennskap til Rudolf Steiners førskolepedagogikk

• deg som person-din personlighetstype

• dine tanker mht. arbeidstid

• hvilken ledertype du trives med

• om du ser din styrke i samværet med det enkelte barn eller med barnegruppen/fellesskapet

• dine tanker om en fast pedagogisk dags-, uke- og årsrytme

• dine tanker om uteliv og barn

• dine tanker om etterligning/herming, rollemodell

• dine tanker om veiledning av andre voksne


Vi tar oss god tid til at finne den helt rette, så søknader mottas og behandles fortløpende av styrer og lederteam frem til 1 juni 2017.

Vi ønsker i utgangspunktet skriftlige søknader og spørsmål.

Vi ønsker ikke å få uanmeldt besøk.

Spørsmål om stillingen kan rettes til styrer på tlf. 95478580

Søknader og spørsmål om stillingen skrives til Gro Løkken og mottas på mail: drammen@steinerbarnehage.no eller Solstreif R Steiner barnehage, Mallinggt.1, 3044 Drammen

Søknadsfrist 1. Juni 2017

Askeladden Steinerbarnehage

Askeladden Steinerbarnehage søker avdelingsleder til en avdeling med barn fra 3 til 7 år. 

Stillingen er et vikariat frem til sommerferien og er ledig omgående. Mulighet for fastansettelse fra august 2017.

Vi ønsker oss en medarbeider med steinerpedagogisk utdannelse, som også trives med friluftsliv, da vi er i landlige omgivelser med mye mulighet for uteliv.

Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig og du får vakre omgivelser og dynamiske og erfarende kolleger å arbeide sammen med. Se også vår hjemmeside: www.askeladdensteinerbarnehage.no

Ta kontakt med styrer Astrid Sund.

askeladden@steinerbarnehage.no

tlf: 32792191

Søknadsfrist snarest

Steinerbarnehagen i Tromsø

Steinerbarnehagen i Tromsø søker ny daglig leder/styrer i 100%

Steinerbarnehagen i Tromsø, Kveldrovegen 17b, søker ny styrer/ daglig leder omgående. Barnehagenhar 18 plasser for barn i alderen 0-6 årog 5 ansatte.

Barnehagen ligger vakkert til og har gode ute-og friluftsliv-muligheter.

Barnehagens åpningstid er fra kl. 07.30 til kl. 16.30. Vi har 4 uker ferie i juli, samt hver jul og påske.

Stillingen vil være en blandet stilling, styrer 40% og Pedagogiskleder 60%.

Vi søker:

- en omsorgsfull og

- ansvarlig person med

- gode kommunikasjonsevner:

- Som viser forståelse og interesse for steinerpedagogiske prinsipper

- Fortrinnsvisutdanning fra Steinerhøyskolen, som barnehagelærer, men andre medbarnefaglige utdanningerer også aktuelle.

- Er kjent med regelverk og administrative driftsoppgaver for barnehager

- Samarbeider godt med andre og setter godt arbeidsmiljø høyt

- Arbeider selvstendig og løsningsorientert

- Er en tydelig og lydhør leder

- Har gode skriftlige og muntlige norskkunnskaper

Barnehagen samarbeider med Steinerskolen i Tromsø,Steinerbarnehageforbundet, IBID og PBL.

Vi tilbyr:

Lønns-ogtariffavtale, pensjons-og forsikringsavtaler iht. PBL

http://steinerbarnehagentromso.no/ 

Spørsmål om stillingen og søknad kan rettes til:

Styreleder Brynmor Evans

mobil 464 77 754

brynmor@steinerbarnehagentromso.no

Søknadsfrist snarest!

Stilling ledig omgående.

Søknadsfrist snarest!

Mikaelgården Steinerbarnehage

VI HAR LEDIG STILLING SOM PEDAGOG/PED.2 FRA HØSTEN 2017 

 

Vi henvender oss til deg som synes steinerpedagogikken er viktig i verden og som er trygg i sitt steinerpedagogiske og barnehagefaglige ståsted. Mikaelgården steinerbarnehage ligger på Bøler i Oslo, vi har etablert oss i Bøler Samfunnshus, en vernet internasjonalt kjent funkisbygning oppført ca 1973 og tegnet av Sverre Fehn. Vi åpnet i september 2012 med to avdelinger og i dag har vi 54 barn fordelt på 4 avdelinger, to storbarns- og to småbarnsavdelinger. 

Til småbarnsavdelingene søker vi barnehagelærer med utdanning fra en Rudolf Steinerhøyskole/barnehagelærerutdanning i Norge eller annet land.  

Vi har en skogsavdeling for de store barna; ja alle barna har mye utetid, både morgen og ettermiddag.  Vår åpningstid er 7.30 – 16.45; vi har stengt i juli, romjulen og påsken; to årstidsfester og to foreldremøter ligger utenom arbeidstiden; vi har kollegiemøter hver 2.mandag. 

Tiltredelse 1.august 2017. Per i dag er vår personalgruppe tilnærmet 50/50 når det gjelder kjønn. Det stilles krav til fremleggelse av politiattest før tiltredelse. 

Søknad sendes: mikaelgarden@steinerbarnehage.no  

Søknadsfrist snarest
Cookies