For å legge ut en ny stillingsannonse, send annonsetekst til forbundet@steinerbarnehage.no

Huldraheimen Steinerbarnehage

Vi søker etter pedagogisk leder i 100% vikariat på småbarnsavdeling fra 15.01.18 frem til 29.06.18.
Mulig forlengelse frem til sommeren 2019.

Som pedagog vil du blant annet ha ansvar for å planlegge å gjennomføre det pedagogiske arbeidet på avdelingen, passe på at små og store har det bra, ha foreldre kontakt, skrive månedsbrev, bemanning mm.

Huldraheimen Steinerbarnehage ligger ca. 8 km. fra Kongsberg sentrum, retning Drammen. Mange avvåre daglige aktiviteter er basert på det arbeidet som må til for å holde avdelingen, hus og hage i stand. Barna skal få mulighet til være med i dette arbeidet da det er ved fysisk deltagelse at barnet lærer. Vi har kaniner i barnehagen, og det er viktig at du kan ta bana med i møte med kaninene og deres daglige stell. Vi lager 3 økologiske måltider i barnehagen hver dag og mye av aktivitetene ligger i dette arbeidet. Vi har fokus på å ha gode faste rytmer og at de voksne er gode forbilder. Vi er opptatt av sunn og økologisk ernæring, at barna kan være med i det daglige arbeid samt at vi har god tid til den frie leken som er en viktig læringsarena. Vi har daglig ring-lek med bevegelse, samt faste og forutsigbare rutiner i hverdagen for barn og voksne.

Det er en fordel om du har steiner pedagogisk utdannelse, liker å holde orden i hus og hage og være praktisk anlagt. Det er en forutsetning at den som søker kan godt norsk skriftlig og muntlig, og har ledelseserfaring. Du bør være løsningsorientert og ha gode egenskaper i samarbeid med foreldre og andre ansatte. Det stilles krav til fremleggelse av politiattest før tiltredelse.

Ytterligere informasjon fås ved å ringe daglig leder Nina Neverdal på telefon 482 79 512.
Hjemmeside: www.huldraheimen.no
Mail: post@huldraheimen.no 


Søknadsfrist 10.01.2018

Stjerneglimt Steinerbarnehage

Stiftelsen Stjerneglimt Steinerbarnehage søker ny Daglig leder.
Kategori: 100% fast stilling, administrativ og pedagogisk leder fra 1. august 2018

Om oss: Stjerneglimt Steinerbarnehage har eksistert siden 1984 og startet med en liten gruppe på 9 barn og en Steinerpedagog. I dag har vi 4 steinerpedagoger og 5 assistenter. Se mer info på www.stjerneglimt.no 
Barnehagen er PBL-A medlem (arbeidsgiverorganisasjonen)
Beskrivelse av stillingen: Vi søker daglig leder i 100 % fast stilling, hvor stillingen skal fordeles ca. 60-40% mellom administrativt arbeid og pedagogisk leder på avdelingene.
Arbeids og ansvarsområder:
 • Ansvar for drift og utvikling av barnehagen i henhold til gjeldene lover og forskrifter, samt barnehagens vedtekter.      
 • Personalansvar.         
 • Økonomi og administrasjon (budsjett/lønn/fakturering).        
 • Være deltagende på avdelingene som pedagogisk leder
Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:
·Godkjent steinerpedagogisk barnehagelærer utdannelse. Vi vil eventuelt vurdere andre med barnehagelærer utdanning med kunnskap og interesse for steinerpedagogikk.
·Må ha erfaring som leder fra barnehage og/eller kompetanse innen ledelse.    
·Har god forståelse for økonomi og administrasjon. PBL har ansvar for regnskap og bistår i økonomiske spørsmål.
·En fordel å ha kjennskap til PBL-mentor.
 • Har generell god IKT – kompetanse.
 • Har et sterkt ønske om å være med på å hjelpe barn i sin utvikling uansett hvilke forutsetninger barnet har, være barnets ambassadør.
 • Har gode lederegenskaper, og evnen til å motivere og inspirere personalet
  Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Er positiv og har humor både overfor barn og andre voksen. 
 • Er fleksibel og engasjert i hverdagen og planlegging av dagen, uken, måneden og året.
 • Legger vekt på barnets lek og betydningen av den i barnets utvikling både fysisk, sosialt og kognitivt.

Vi ønsker oss en person som er initiativrik og løsningsfokusert, og som sørger for at barnehagen blir en trygg, innholdsrik og målrettet virksomhet både for små og store.

Søker må legge frem tilfredsstillende politiattest, jfr. § 19 i barnehageloven før tiltredelse.
Attester og vitnemål tas med på evt. Intervju.

Vi tilbyr:
En barnehage full av sprudlende glade barn, fornøyde foreldre, et stabilt personale og godt arbeidsmiljø
Barnehagen har god økonomi, vi bruker Cultura Bank.
Vi følger tariffene til PBL og har en god pensjonsordning

Første arbeidsdag: Utgangspunktet 1. august 2018, men ønske om tidligere start med tanke på innkjøring/ overlapping
Søknad med CV sendes: eldbjorg.paulsen@steinerbarnehage.no 
Kontakt: Daglig leder Eldbjørg Gjessing Paulsen mobil 98653058
eldbjorg@stjerneglimt.no

Søknadsfrist: 01.04.2018
Cookies