Velkommen til barnehagestevnet i Tromsø 2018
7. til 9. Juni inviterer styret i steinerbarnehageforbundet til barnehagestevnet 2018 ved Scandic Ishavshotel i Tromsø!
Tittel på stevnet er:


NATURRELASJONER
livssans & identitet


Hvordan virker naturen inn på vår livssans og identitet? Hva betyr relasjonen til naturen for barn og voksne i dag? Kan det lekende og utforskende mennesket styrke vår livssans og appetitt på livet?

Slike og mange flere temaer vil dere møte disse dagene i midtnattsolens by. Steinerbarnehageforbundet gleder seg stort til å møte dere alle til 3 dager med kultur, fag, fest og naturopplevelser i vakre Tromsø. Vi får en helt egen konsert i Ishavskatedralen, besøk på Fjellheisen, varierte arbeidsgrupper, mye frisk luft og ikke minst; tre engasjert og faglig dyktige foredragsholdere.

Hovedforedagsholdere:

KJETIL STEINSHOLT - Lek og kunsten å sette seg ut av spill


Kjetil jobber som professor ved institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU, Trondheim. Han er en engasjerende foredragsholder som flere ganger er nominert til prisen årets foredragsholder. Han er spesielt opptatt av improvisasjon og lek, danning og betydningen av praktisk kunnskap i livet.

ELLEN BEATE SANDSETER - Risikofylt lekEllen Beates har hovedfag i idrett fra Norges Idrettshøgskole og doktorgrad i psykologi fra NTNU. Hennes forskningsinteresser omfatter primært barns fysiske og motoriske lek med vekt på spennings- og risikofylt lek i barnehagen, både i barns og voksnes perspektiv. Hun tar tydelig til ordet for å vektlegge betydningen av barns rett til fri lek, utelek og lek hvor barn utforsker sine egne og omgivelsenes grenser og muligheter, og er på den måten en sterk talskvinne mot det vestlige samfunnets økende sikkerhetsfokus.

CLARA AERTS - TBA - about the life sense


Clara er født i Flandern i Belgia. Hun har en bachelor i Early Childhood Education og tar for tiden en master ved Steinerhøyskolen i Oslo. Hun har stor interesse for kunst og har tatt ulike kurs i musikk, dans og teater. Etter å ha jobbet som barnehagelærer i en steinerbarnehage i Flandern i 21 år begynte hun å undervise og har holdt workshops og foredrag om steinerpedagogikk over hele verden. Siden 2008 har hun vært pedagogisk rådgiver for Federation of Steiner Schools Flanders i Belgia og hun er medlem av koordineringsgruppen i IASWECE.PROGRAM:
TORSDAG 7. JUNI
 15:00 mat og registrering
 16:30 Åpning av Barnehagestevnet 2018
 17:00 -18:30 Kjetil Steinsholt - Lek og kunsten å sette seg ut av spill.
 19:00 Avgang Ishavskatedralen. Konsert kl.19.30. Mulighet for å besøke Fjellheisen i etterkant.

FREDAG 8. JUNI
 09:30 Ellen Beate Sandsæter - Risikofylt lek
 11:00 Informasjon fra styret og neste års arrangør
 12:00 - 13:00 Lunsj
 13:30 - 16:00 Arbeidsgrupper
 18:00 Konsert i Kulturhuset i forbindelse med Steinerskolen i Tromsø sitt 30 års jubileum
 19:30 Festmiddag med litt underholdning

LØRDAG 9.JUNI
 09:30 - 11:30 Clara Aerts - TBA - About the life sense
 12:00 Takk og farvel!ARBEIDSGRUPPER:

Fordypning av foredrag - Kjetil Steinsholt

Fordypning av foredrag - Ellen Beate Sandseter

Fordypning av foredrag - Clara Aerts 

Sanseøvelser i naturen - Ingrid Reistad

Samisk naturreligion - Sarakka Gaup
Historie, språk, skikker og tradisjoner, sagn og myter med mer.

Småbarn og uteliv - Aurelia Udo de Haas
Samtalegruppe om hvordan vi ivaretar de minste barnas behov i uteleken. Tur og naturopplevelser på barnas premisser. Hvordan kan vi skape glede i å være ute, når værforholdene og påkledningen gjør det nesten umulig å røre på seg? Hva er vår voksenrolle i utelek med de minste?

Byvandring - Anita Barth Jørgensen
Bli med på en vandring rundt i Tromsø sentrum. På veien vil dere høre historie, historier og kanskje noen røverhistorier. Turen inneholder alt fra gammelt tid til i dag, og vil bli krydret med sang, joik og lokalt eventyr, dessuten lokale personligheter.
Bli kjent med Tromsø gjennom å bli presentert for noe av folkesjela som har levd og lever i byen.
"De søringan, de bløringan, de slår vi når vi vil....."
"Ka gjorde "gutan" med rotten i byen?"
"Ka gjør nån til ækte Tromsøværing?"
"Koffør kalles Tromsø Nordens Paris?"
"Ka med Ølhallen? Koffør e den så sentral, og har så mye historie knytta tell sæ"

Årstidenes betydning for livet som voksen - Ann Karin Kittelsen
Hvordan kan vi utfra vårt eget personlige ståsted og som rollemodell for barna forbinde oss med høytidene og naturen slik Steiner beskriver dem, og hvordan kan årstidsfestene og feiringene være med på å skape barns identitet som voksen?

Joik og urfolk - Niko Valkeapää 

Topptur - Jan-Åge Bjørn 

Skogsbarna - Rikke Kjensli
Om hvorfor barndom bør tilbringes i skogen - og om hvordan vi kan jobbe steinerpedagogisk utendørs. Om sansepleie og kroppskompetanse. Om kalde fingre, varme votter og klodens overlevelse. Om skogens barn og barnets skog.

Barnets livskrefter og det levende - Marianne Sævåg Kleimann
Om arbeidet med det levende og vesensaktige i naturen og hvordan vi kan styrke barnas livskrefter.

1.klasse. Hvordan kan vi lage en kultur, der vår indre natur står i møte med den ytre natur - Henning Svendsen
Vår indre utvikling i livet, står i møte med naturen der ute. Midt i dette, er det vårt ansvar å danne en kultur som kan romme dette. Min erfaring er fra mange felt, friluftsliv, leirskole, kunst, bygningsarbeider. Og nå som lærer i første klasse. Ser vi hvordan det vi gjør virker inn i barnet?

Natur, identitet og fortellinger - Jorunn Barane
http://naturpedagog.no/PÅMELDING HER!
Cookies