7. til 9. Juni inviterer styret i steinerbarnehageforbundet til barnehagestevnet 2018 ved Scandic Ishavshotel i Tromsø!
Tittel på stevnet er:


NATURRELASJONER
livssans & identitet


Hvordan virker naturen inn på vår livssans og identitet? Hva betyr relasjonen til naturen for barn og voksne i dag? Kan det lekende og utforskende mennesket styrke vår livssans og appetitt på livet?

Slike og mange flere temaer vil dere møte disse dagene i midtnattsolens by. Steinerbarnehageforbundet gleder seg stort til å møte dere alle til 3 dager med kultur, fag, fest og naturopplevelser i vakre Tromsø. Vi får en helt egen konsert i Ishavskatedralen, besøk på Fjellheisen, varierte arbeidsgrupper, mye frisk luft og ikke minst; tre engasjert og faglig dyktige foredragsholdere.


PROGRAM:
TORSDAG 7. JUNI
 15:00 mat og registrering
 16:30 Åpning av Barnehagestevnet 2018
 17:00 - 18:30 Kjetil Steinsholt - Lek og kunsten å sette seg ut av spill
 19:00 Avgang til Ishavskatedralen. Vi går over Tromsøbrua (mulighet for å ta offentlig buss).
 19:30 - 20:15 Konsert i Ishavskatedralen. Folketoner og klassiske perler.  
I etterkant av konserten er det mulighet til å ta fjellheisen som går opp til fjellhylla Storstein på fløya. Her er det servering og en nydelig utsikt over Tromsø. Heisene går to ganger i timen og siste heis ned går klokken 01:00.

FREDAG 8. JUNI
 09:30 - 11:00 Ellen Beate Sandsæter - Boblende glede og sug i magen, spenning og risiko i barns lek.
 11:00 - 11:30 Presentasjon av lokal rammeplan for steinerbarnehagene
 12:00 - 13:00 Lunsj
 12:00 - 18:00 Salgsbodene er åpne
 13:30 - 16:00 Arbeidsgrupper
       1. Kjetil Steinsholt: Fordypning av foredrag.
       2. Ellen Beate Sandsæter: Fordypning av foredrag.
       3. Clara Aerts: Sound of Nature
       4. Ingrid Reistad: Sanseøvelser i naturen
       5. Georg Buljo, Niko Valpeapää og Brita Pollan: Samisk joik, eventyr og naturreligion
       6. Aurelia Udo de Haes: Småbarn og uteliv
       7. Anita Barth Jørgensen: Byvandring
       8. Ann Karin Kittelsen: Årstidenes betydning for livet som voksen
       9. Jan Åge Bjørn, Stein Bjørn: Topptur
       10. Rikke Kjensli: Skogsbarna
       11. Marianne Sævåg Kleimann: Barnets livskrefter og det levende
       12. Henning Svendsen: 1. klasse. Hvordan lage en kultur der vår indre natur står i møte med den ytre natur?
       13. Jorunn Barane: Natur, identitet og fortellinger
 16:00 - 18:00 Mulighet til besøk i Steinerbarnehagen i Tromsø
 19:00 - 19:30 Konsert i salen ved Georg Buljo, Niko Valpeapää og Brita Pollan. Vi sitter ved middagsbordene og nyter konserten.
 19:30 Festmiddag, også med overraskende underholdning.

LØRDAG 9.JUNI
 09:30 - 11:00 Clara Aerts - Nature as a Teacher and a portal to our self
 11:15 - 11:45 Medlemmenes time - Informasjon fra styret og neste års stevne
 12:00 Avslutning, vel hjem!


Hovedforedagsholdere:

KJETIL STEINSHOLT - Lek og kunsten å sette seg ut av spill


Kjetil jobber som professor ved institutt for pedagogikk og livslang læring ved NTNU, Trondheim. Han er en engasjerende foredragsholder som flere ganger er nominert til prisen årets foredragsholder. Han er spesielt opptatt av improvisasjon og lek, danning og betydningen av praktisk kunnskap i livet.

ELLEN BEATE SANDSETER - 
Boblende glede og sug i magen - spenning og risiko i barns lek


Ellen Beates har hovedfag i idrett fra Norges Idrettshøgskole og doktorgrad i psykologi fra NTNU. Hennes forskningsinteresser omfatter primært barns fysiske og motoriske lek med vekt på spennings- og risikofylt lek i barnehagen, både i barns og voksnes perspektiv. Hun tar tydelig til ordet for å vektlegge betydningen av barns rett til fri lek, utelek og lek hvor barn utforsker sine egne og omgivelsenes grenser og muligheter, og er på den måten en sterk talskvinne mot det vestlige samfunnets økende sikkerhetsfokus.

CLARA AERTS - Nature as a Teacher and a Portal to our Self


Clara er født i Flandern i Belgia. Hun har en bachelor i Early Childhood Education og tar for tiden en master ved Steinerhøyskolen i Oslo. Hun har stor interesse for kunst og har tatt ulike kurs i musikk, dans og teater. Etter å ha jobbet som barnehagelærer i en steinerbarnehage i Flandern i 21 år begynte hun å undervise og har holdt workshops og foredrag om steinerpedagogikk over hele verden. Siden 2008 har hun vært pedagogisk rådgiver for Federation of Steiner Schools Flanders i Belgia og hun er medlem av koordineringsgruppen i IASWECE.
Om hennes foredrag:
What is it that draws people to go wandering in the woods, climb mountains or stroll along the shores of oceans with breaking waves or silent lakes? Why are men since the beginning of times mesmerised by starry skies and have appointed magical powers to the cyclic gestures of the moon? Where do the images in folk and fairytales of the elemental beings find their origin and how are we related to them? Science and men’s intelligence have freed men from dictated rhythms of nature but at what cost? How can we learn to use this freedom as a pathway to come closer to our Self and how can Nature be our helper and guide in this journey? We will explore these questions from the viewpoints of the young child, the adult educator and our responsibility to world evolution.


ARBEIDSGRUPPER:

       1. Fordypning av foredrag - Kjetil Steinsholt

       2. Fordypning av foredrag - Ellen Beate Sandseter

       3. Clara Aerts - Sounds of Nature
We will explore sounds we hear in Nature and look for ways to integrate them in songs we want to create ourselves in the mood of the fifth. This musical mood which was indicated by Steiner as the right mood for the child from birth to seven helps restore the inner harmony and thus silences the Sense of Life. Please bring your small lyres ( 7stringed) preferably tuned or with tuning instrument. Also bring poems, verses of nature which you would like to make into a song.

       4. Sanseøvelser i naturen - Ingrid Reistad
I denne arbeidsgruppen utforsker vi hva slags erfaringer vi kan gjøre i naturen, gjennom en systematisk og konsentrert bruk av utvalgte sanser. Erfaringene kan, på den ene side, gi oss en bredere forståelse av barn som sansevesen (Steiner). På den annen side, utvide våre egne sanseerfaringer i forhold til naturens livskrefter.

Arbidsform: Øvelser og samtale.

       5. Samisk joik, eventyr og naturreligion - Georg Buljo, Niko Valpeapää og Brita Pollan
Georg  Buljo (f.1969) er vokalist, musiker og komponist med base i den moderne joiken. Han er kanskje mest kjent som produsent og bakmann for Mari Boine, Niko Valkeapää, Lars Bremnes og en rekke utøvere innen et bredt spekter av genre.

Niko  Valkeapää (f.1968) er finskfødt samisk kunstner men har bodd i Norge de siste 25 årene. For tiden er han både plateaktuell med sitt sjuende album og sin første poesisamling.  

Religionshistorikeren Brita Pollan (f.1939) er utvilsomt den i Norge med desidert størst kunnskap om samisk religion og sjamanisme. Hun har gått opp mange nye veier i sitt rike og frodige forfatterskap, og kommer til å fortelle og gi historier fra de gamle kristne -­ og de nyere samiske kildene.  

       6. Småbarn og uteliv - Aurelia Udo de Haas
Samtalegruppe om hvordan vi ivaretar de minste barnas behov i uteleken. Tur og naturopplevelser på barnas premisser. Hvordan kan vi skape glede i å være ute, når værforholdene og påkledningen gjør det nesten umulig å røre på seg? Hva er vår voksenrolle i utelek med de minste?

       7. Byvandring - Anita Barth Jørgensen
Bli med på en vandring rundt i Tromsø sentrum. På veien vil dere høre historie, historier og kanskje noen røverhistorier. Turen inneholder alt fra gammelt tid til i dag, og vil bli krydret med sang, joik og lokalt eventyr, dessuten lokale personligheter.
Bli kjent med Tromsø gjennom å bli presentert for noe av folkesjela som har levd og lever i byen.
"De søringan, de bløringan, de slår vi når vi vil....."
"Ka gjorde "gutan" med rotten i byen?"
"Ka gjør nån til ækte Tromsøværing?"
"Koffør kalles Tromsø Nordens Paris?"
"Ka med Ølhallen? Koffør e den så sentral, og har så mye historie knytta tell sæ"

       8. Årstidenes betydning for livet som voksen - Ann Karin Kittelsen
Hvordan kan vi utfra vårt eget personlige ståsted og som rollemodell for barna forbinde oss med høytidene og naturen slik Steiner beskriver dem, og hvordan kan årstidsfestene og feiringene være med på å skape barns identitet som voksen?

       9.Topptur - Jan-Åge Bjørn og Stein Bjørn 
Mulighet for topptur til Tromsdalstind (6 timer) hvis været tillater det. Krever god fysisk form og nødvendig turutstyr. Gruppen kan også deles i to etter fysisk form/vanskelighetsgrad med et 3 timers alternativ. Godt fottøy og klær etter vær er uansett nødvendig. 

       10. Skogsbarna - Rikke Kjensli
Om hvorfor barndom bør tilbringes i skogen - og om hvordan vi kan jobbe steinerpedagogisk utendørs. Om sansepleie og kroppskompetanse. Om kalde fingre, varme votter og klodens overlevelse. Om skogens barn og barnets skog.

       11. Barnets livskrefter og det levende - Marianne Sævåg Kleimann
Om arbeidet med det levende og vesensaktige i naturen og hvordan vi kan styrke barnas livskrefter.

       12. 1.klasse. Hvordan kan vi lage en kultur, der vår indre natur står i møte med den ytre natur - Henning Svendsen
Vår indre utvikling i livet, står i møte med naturen der ute. Midt i dette, er det vårt ansvar å danne en kultur som kan romme dette. Min erfaring er fra mange felt, friluftsliv, leirskole, kunst, bygningsarbeider. Og nå som lærer i første klasse. Ser vi hvordan det vi gjør virker inn i barnet?

       13. Natur, identitet og forteljingar - Jorunn Barane (http://naturpedagog.no/)
Identitet, berekraft, samspel og dialog mellom det indre og ytre.
Økologi og det levande i barnehagen. Forteljing;
Staden sin genius og "vegen til jordens hjerte".
Velkomne til øving, forteljing og samtale.


Vel møtt! 
Personvern